Welkom bij BurgerkrachtCentraal

Het enige volledige systeemonafhankelijke bureau voor sociale vraagstukken.
Over BurgerkrachtCentraal...

Gemeenten die linkeballen, verpesten het sociaal domein

Gemeenten die linkeballen verpesten het sociaal domein

15/03/2018 - In het sociaal domein heb je ze ook en dan bedoel ik niet de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die we dankzij framing door de overheid 'kennen' als parasieten. Nee, ik bedoel gemeenten die linkeballen en ze komen steeds vaker voor.
Gemeenten trek die print eens aan...

Voorschot apart aanvragen? Hoezo?

One serious request fixes all (it should)

15/03/2018 - Heb jij wel eens in een restaurant moeten aantonen of je wel honger genoeg hebt voor het voorgerecht van een driegangenmenu? Mensen die bijstand aanvragen kennen die ervaring wel, maar dan bij gemeenten met waardeloze bediening.
One serious request fixes all (it should)...

Wacht maar een maandje want ons Zeeuwen ben zûnig

Wacht maar een maandje want ons Zeeuwen ben zûnig

12/03/2018 - Vijf gemeenten werken samen in de Gemeenschappelijke Regeling De Bevelanden. Het lijkt bij uitstek een constructie om flink te sjoemelen met de regels van de Participatiewet. Dat kan dan 'mooi' buiten de waarneming van de afzonderlijke vijf gemeenteraden. In Gemeenschappelijke Regelingen zien we vaak dat mandaat en budgetrecht aangetast zijn en dat op onderdelen de democratische legitimiteit verloren is gegaan.
Geen eurocent teveel hoor...

Wachttijd bijstand 27+ en voorschotverstrekking

Wachttijd bijstand 27+ en voorschotverstrekking

11/03/2018 - Wachttijd bijstand voor personen van 27 jaar en ouder is een overtreding van de Participatiewet. Gemeenten die zich daar schuldig aan maken, noemt de Nationale Ombudsman 'onbetrouwbaar'. BurgerkrachtCentraal vindt dit een zwaktebod en gaat veel verder.
'Gemeenten onbetrouwbaar' is een understatement...

Gemeente Bagger op Zoom en de bijstandsaanvraag

Alstublieft burger, bagger!

11/03/2018 - Het is natuurlijk geen Bagger, maar Bergen op Zoom. De verspreking is echter wel begrijpelijk na het bekijken van de puinhoop in de online informatievoorziening van de Brabantse gemeente.
Minachting van de burger...

Vijf Kempengemeenten haten ongekwalificeerde werklozen

De vijf Kempengemeenten haten ongekwalificeerde werklozen

10/03/2018 - Raak je werkloos in één van de vijf gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot of Reusel-De Mierden dan ben je pas echt de Sjaak als je een bijstandsuitkering nodig hebt..
Startkwalificatie gaat voor uitkering...

Kinderen van het Rijk, gemeenten nog lang niet volwassen

Kinderen van het Rijk, gemeenten nog lang niet volwassen

10/03/2018 - Gemeenten die behoren tot de zogenaamde 'lagere overheid' zijn de kinderen van de Rijksoverheid. Ze zijn nog lang niet volwassen en toch hebben ze met de decentralisaties zware verantwoordelijkheden gekregen. Daardoor zijn ze wat minder 'lager' geworden wat interessant is voor bestuurders en ambtenaren. Ze moeten echter nog een lange weg gaan waarbij ze in de juiste mindset moeten komen.
Daar is gedragsverandering voor nodig...

Operatie: Plichten, maar burgerrechten ook!

Operatie: Plichten, maar burgerrechten ook!

09/03/2018 - Is het niet onevenwichtig dat burgers maximaal openheid van zaken moeten geven op straffe van strenge maatregelen en boetes, maar de gemeente informatie doseert op basis van overwegend eigen belang?
Tijd voor echte en concrete verbetering...

Gemeente Hollands Kroon weggevaagd door de commercie

Wethouder Mary van Gent09/03/2018 - Gisteren is de lokale democratie gestorven in de gemeente Hollands Kroon en raakte de gemeenteraad mandaat en budgetrecht volledig kwijt. Voor het hoogverraad en de overgave aan de commerciële bezetter Facilicom Group is wethouder Mary van Gent verantwoordelijk en de raad is medeplichtig. Zo gaan zij de geschiedenisboeken in.
Lees verder...

Wat moet in Hollands Kroon verborgen blijven voor ons?

08/03/2018 - Geen beeld en geen geluid! Dat terwijl we zo graag op de digitale publieke tribune de belangrijke raadsvergadering in Hollands Kroon willen volgen.
Wat klopt er hier niet? Wat is hier aan de hand?

Kamervragen over huwelijk VNG en RadarGroep

VNG-RadarGroep, een verontrustend geheim huwelijk
VNG-RadarGroep, een verontrustend geheim huwelijk

27/02/2018 - Al jaren trekken de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het commerciële bureau voor sociale vraagstukken de RadarGroep (met vlaggenschip RadarAdvies) innig met elkaar op. Het komt over als een hecht huwelijk.

Terwijl de politiek geruime tijd spreekt over kwalijke aspecten van de marktwerking in het sociale domein en ‘usual suspects’ aanwijst, mag deze relatie ongehinderd bestaan. Maar wat nu als hierin de wortel van het kwaad ligt?
Kamervragen over huwelijk VNG en RadarGroep...

RadarGroep: minder, minder, minder zorgaanbieders

Aanbesteding gaat als voldongen feit niet op de kop
Aanbesteding gaat als voldongen feit niet op de kop

26/02/2018 - Er is momenteel veel te doen over beleid en uitvoering van aanbesteding in de zorg. Dat moet de indruk wekken dat er van alles mis mee is. Dat is echter een zorgvuldig geregisseerd toneelstuk. Dit wordt opgevoerd als cover-up voor een proces van schaalvergroting dat we als volk niet mogen zien, laat staan dat we er tegen in verzet komen.

Aanbesteding gaat precies naar wens van de werkelijke macht en hoe Brussel het wil. De regie is in handen van het commerciële netwerk van adviespartners met de RadarGroep als grote aanjager.
RadarGroep: minder, minder, minder zorgaanbieders...

BurgerRaden18+

Alle raadsleden verzamelen!
Ja, voorlopig gaat het alleen nog daarom, dat raadsleden zich gaan verzamelen hier op Twitter. Exclusief voor leden van gemeenteraden. Participeer straks in de campagne om 100% mandaat & budgetrecht terug te halen naar het hoogste orgaan van de gemeente.

Anderhalve ton over de balk in Zutphen

Anderhalve ton over de balk in Zutphen

Het college van burgemeester en wethouders plunderden zonder blikken of blozen en met toestemming van de gemeenteraad de reserve sociaal domein om €150.000 te geven aan het externe, commerciële netwerk van adviespartners.

In ruil daarvoor kreeg men een advies over de organisatorische en financiële gevolgen van het verlaten van de gemeenschappelijke regeling Delta. Zo blijft de markt verdienen aan het volk. Scheiden kost geld, dat u het maar weet!
Gemeentelijk samenwerken en toch maar weer niet

Awareness Incluzio

Urgent: beoogde compensatie Incluzio Hollands Kroon
21/02 - Een e-mail gestuurd naar de gemeenteraadsleden van de gemeente Hollands Kroon om de twaalf onderzoeksvragen voor te leggen over de beoogde compensatie van 1,1 miljoen euro vanuit het decentralisatiebudget richting commercieel bedrijf Incluzio.
Urgent: beoogde compensatie Incluzio Hollands Kroon

Awareness Incluzio

Gaston belt aan: Goeeeedenavond Incluzio, bent u thuis?
21/02 - Het is alsof Gaston van de Postcodeloterij aanbelt bij Incluzio van de Facilicom Group (powered by RadarGroep). Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hollands Kroon is misschien net op tijd met een cheque van 1,1 miljoen euro. De gemeenteraad moet de surprise echter nog goedkeuren.

Is het maatschappelijk wel gewenst dat dit gebeurt? En blijft het hier bij? Hoeveel geld is er al eerder weggesluisd?
Gaston belt aan: Goeeeedenavond Incluzio, bent u thuis?

Awareness Incluzio

De zorgbranche reddingsboei voor Facilicom Group?
20/02 - Het is een ontzagwekkende reus, Facilicom Groep dat met ruim 32.000 eigen medewerkers behoort tot de top-50 grootste werkgevers van Nederland. Het is sinds jaar en dag gespecialiseerd in facilitaire dienstverlening. Maar in 2014 besloot het om ook te gaan scoren in de zorgbranche. Maar waarom eigenlijk en wat heeft dat gebracht?
Incluzio moet ons een grote zorg zijn

Awareness Incluzio

Incluzio moet ons een grote zorg zijn
19/02 - Marktwerking in de zorg, dan denken we aan het graaien door zorgbestuurders en de hegemonie van zorgverzekeraars. Wat we niet in overweging nemen, is een gevaarlijke onderstroom van ogenschijnlijk keurige organisaties. Daarvan hebben we niet in de gaten dat het gulzige commerciële bedrijven zijn die zich bedienen van allerlei constructies die helemaal niet zo netjes zijn.
Incluzio moet ons een grote zorg zijn

Awareness Radargroep

RadarAdvies kaapt sociale (wijk)teams
16/02 - Vanuit maatschappelijk belang is de opmars van de RadarGroep zeer zorgwekkend. Te meer omdat deze geheel aan de waarneming van de lokale besturen bij gemeenten (met name de gemeenteraden) lijkt te zijn onttrokken. Raadsleden hebben doorgaans geen notie van het gevaar voor de burgers en voor hun eigen rechtspositie.
RadarAdvies kaapt sociale (wijk)teams

Awareness Radargroep

RadarVertige maakt van advies nog meer ping kassa!
15/02 - Met RadarVertige maakt de RadarGroep de slag van theorie naar praktijk, ingeleid door RadarAdvies. Dit bedrijfsonderdeel moet voor de eerste distributie van het (vooral neoliberale) gedachtegoed zorgen.
RadarVertige maakt van advies nog meer ping kassa!

Awareness Radargroep

RadarAdvies en de mythe van complexiteit
11/02 - RadarAdvies geeft de mythe van complexiteit gestalte en houdt zichzelf, de andere regimenten van de RadarGroep en vele commerciële bureaus in het netwerk van adviespartners van de overheid aan het werk.
RadarAdvies en de mythe van complexiteit

Zwolle koerst af op 8 miljoen tekort op zorg
15/03 - Zorgvisie.nl

Sociale werkbedrijven ondertekenen intentieverklaring voor voldoende passend werk
09/03 - Hoeksch. Nieuws

Hollands Kroon moet stevig vinger aan pols houden bij zorguitgaven
08/03 - Noordhollands Dagbad

Enorme groei voor Stichting Leergeld: Recordaantal kinderen in armoede bereikt
08/03 - Omroep Venray

De Jonge verenigt partijen in Pact voor Ouderenzorg
08/03 - Zorgvisie

Zutphense jeugdzorg heeft tekort van enkele miljoenen
08/03 - Lokaal Gelderland

Jeugd minder vaak op het slechte pad
07/03 - Nationale Zorggids

Zorgen in stadse raad (Groningen) over miljoenentekorten jeugdzorg
07/03 - RTV Noord

Buurtzorg sluisde miljoen naar privébedrijven oprichter Jos de Blok
07/03 - RTLZ

'Betrek burger bij keuzes over zorg'
05/03 - Skipr

Screening pleegzorg in Gelderland voldoet niet aan normen
05/03 - Skipr

’Is bijstand wel migratiebestendig?’
05/03 - De Telegraaf

Minister Koolmees ondersteunt 1000-banenplan voor Groningen
05/03 - Rijksoverheid

Partijen niet eens over invulling tegenprestatie voor Bredanaars in de bijstand
04/03 - Breda Nieuws.nl

Raadsleden: we verliezen macht door samenwerkingsverbanden
01/03 - Omroep Gelderland

Corporaties verdienen flink aan sociale huurwoning
01/03 - De Telegraaf

Totaal aantal bijstandsontvangers gedaald, maar ook nog groei
28/02 - Gemeente.nu

Voedselbank en gemeente Zutphen strijden samen tegen armoede
28/02 - Omroep Gelderland

Schagen: “Geen sanctie als je slecht Nederlands praat”
28/02 - Schagen FM

Voor eerst in jaren weer minder mensen in de bijstand
28/02 - NOS

Aantal personen met bijstandsuitkering voor het eerst in jaren gedaald
28/02 - Nu.nl

Ggz-instelling Parnassia deelt gevoelige informatie met omstreden databank
27/02 - Zorg.nu

Gemeenten: ‘Zorg lokaal regelen lijkt ondanks financiële tekorten een succes
27/02 - Omroep West

Politie luidt noodklok: recordaantal incidenten verwarde personen
27/02 - De Gelderlander

Regio-gemeenten komen jaarlijks miljoenen tekort voor jeugdhulp
27/02 - Omroep West

Ombudsman stelt dat WIJeindhoven de wet niet volgt
27/02 - Eindhovens Dagblad

'Hogere salarissen zorgpersoneel door krappe arbeidsmarkt'
26/02 - Skipr

Philips vaart wel bij gezondheid en preventie: 'Deze markt zal eindeloos blijven groeien'
26/02 - Omroep Brabant

Gemeenten en zorgaanbieders: pak aanbesteding Wmo en jeugdhulp dit keer anders aan!
26/02 - Binnenlands Bestuur

Laaggeletterdheid en schulden: onlosmakelijk verbonden
26/02 - Max Vandaag

'Meer keus in zorgaanbieders goed voor gemeente én cliënt'
26/02 - Nationale Zorggids

Rechtbank buigt zich over Wmo-beleid gemeente Heerlen
26/02 - 1Limburg

Vast Wmo-tarief werkt ondoelmatigheid in de hand'
25/02 - Binnenlands Bestuur

Opnieuw dreigt Haagse armenhulp het loodje te leggen
24/02 - Dagblad070

Uittreding gemeente Zutphen en Brummen uit Delta (Wsw)
23/02 - Contact Zutphen-Warnsveld

Financieel in de knel door geven mantelzorg
23/02 - Dagblad070

Uittreding gemeente Zutphen en Brummen uit Delta (Wsw)
23/02 - Contact Zutphen-Warnsveld

‘Meer gemeentelijke samenwerking in dienstverlening nodig’
23/02 - Gemeente.nu

Woede om gebrek aan transparantie bij gemeente Huizen
23/02 - De Gooi- en Eemlander

Nieuwegein gaat Wmo weer zelf uitvoeren na klachten over stichting
23/02 - Skipr

Wethouder Johan Sluiter overleeft WMO-debat in Lingewaard
23/02 - Omroep Gelderland

'Loek Winter omzeilt winstverbod in zorg'
22/02 - Het Parool

Gemeente Emmen verwacht miljoenentekort voor jeugdhulp
22/02 - Emmen.nu

Minister Bruno Bruins: snellere verantwoording zorgkosten
22/02 - Skipr

Praktijkteam pgb wil indicatiestelling verbeteren
22/02 - Zorgvisie

Beroep op vangnetuitkering fors gestegen
21/02 - Binnenlands Bestuur

Ollongren overweegt stappen na doodsbedreiging lokale politicus
21/02 - NOS

Zorgaanbieders in Noord-Holland-Noord onder één dak
21/02 - Nationale Zorggids

Felle kritiek Ollongren inzake integriteitskwestie Brunssum
21/02 - The Post Online

Ziekteverzuim kost zorgsector half miljard
21/02 - Algemeen Dagblad

Inkopen bij meer verschillende zorgaanbieders volgen CPB beter
21/02 - Centraal Planbureau

Wethouder noemt inwoners zolderkamerterroristen
21/02 - Oisterwijk Nieuws

Samenwerking voedselbank en gemeente Zutphen intensiever
21/02 - Lokaal Gelderland

'Gemeente Groningen fors in gebreke rond Wmo'
21/02 - Nationale Zorggids

Nederland een narcostaat net als Colombia of Mexico?
20/02 - NOS

GroenLinks wil ouderentelefoon voor mishandelde ouderen
20/02 - Nationale Zorggids

Huishoudens in 2018 meer kwijt aan waterschapsheffingen
20/02 - NU.nl

H&M en C&A onderzoeken arbeid door Chinese gevangenen
20/02 - RTL Nieuws

‘WOZ-waarde veel te hoog ingeschat’
20/02 - Gemeente.nu

Raadslid mag geen kwaad spreken over eigen gemeente
20/02 - Binnenlands Bestuur

Politiebond: criminelen kunnen hun gang gaan
20/02 - NOS

Raadslid Noordwijk teruggefloten om kritisch tv-optreden
19/02 - Volkskrant

Nauwelijks daling aantal thuiszittende scholieren
19/02 - NOS

Klokkenluiders krijgen vaak psychische problemen
19/02 - NOS

CQ, Centrum voor de Kunsten expres om zeep gehopen?
19/02 - Dagblad van het Noorden

Hologram Marijnissen: wij laten ons referendum niet afpakken
19/02 - NOS

Minister: knelpunten aanpakken voor toekomstbestendige pgb
19/02 - Zorgvisie

Jongeren in de jeugdzorg vaker dan nodig in isoleercel
19/02 - Nationale Zorggids

Bewoner Westend (Oisterwijk) letterlijk op straat aantal gezet
19/02 - Oisterwijk Nieuws

Euthanasie bij steeds meer psychische patiënten
19/02 - Nationale Zorggids

Het aantal thuiszitters daalt niet. Arie Slob: 'onacceptabel'
19/02 - NVA

Zeer ernstige psychische klachten veel klokkenluiders
19/02 - Blik op Nieuws

Flexwerkers winnen terrein op vaste werknemers
19/02 - NU.nl

21 Gemeenten krijgen meer raadzetels
19/02 - Binnenlands Bestuur

‘Geef gemeenten terug aan de burger’
19/02 - Gemeente.nu

4 keer zoveel mannelijke zzp’ers in de zorg
18/02 - ZZP Barometer

Drie burgemeesters weg op één dag
17/02 - NOS

Baas Oxfam: We hebben toch geen baby's vermoord?
17/02 - Algemeen Dagblad

Werkende Wajongers gekort: ik voel me genaaid
17/02 - Leeuwarder Courant

Wethouder Midden-Groningen: Aangifte FNV is onzin
17/02 - Binnenlands Bestuur

Door Turkije gedicteerde jihadpreek in Hoorn
17/02 - De Telegraaf

Nieuwsarchief

Oudere nieuwsartikelen staan in het Nieuwsarchief.