Heilstaat der Nederlanden

Heilstaat der Nederlanden

29/04/2018 - Het gaat niet goed in Nederland. Wie beweert van wel, wil dit alleen maar graag geloven. Uit angst of om anderen met die verzonnen waarheid te misleiden en te onderdrukken.
De komende tijd concrete voorbeelden van deze leugen...

Niet alleen de labbekakken staan op het spel

Niet alleen de labbekakken staan op het spel

25/04/2018 - We lopen allemaal gevaar door Mark Rutte & Co en daaromheen een cordon van levensgevaarlijke influencers zoals VNO-NCW baas Hans de Boer.
We moeten dit stoppen of vertragen als volk voordat het te laat is...

De immoraliteit en onrechtvaardigheid van Mark Rutte & Co

De immoraliteit en onrechtvaardigheid van Mark Rutte & Co

24/04/2018 - Met zoveel interacties (600+) op een tweet van vandaag (waarvoor iedereen dank) deze ingelaste blog.
Zo zoetjes aan willen we van deze leiders af...

Zoekperiode bijstand: drie processen in onbalans

Zoekperiode bijstand: drie processen in onbalans

14/04/2018 - Hoe zit dat nou met die zoekperiode (wachtperiode) die een deel van gemeenten drijft tot een onbetrouwbare uitvoeringspraktijk bij de bijstandsaanvraag? Handelen zij met kwade opzet in tegen het burgerbelang?
Instroombeperking, participatie en inkomensondersteuning...

Werk en Inkomen Hoeksche Waard

Bio:b werpt eerste concrete vruchten af

13/04/2018 - Het project BurgerCertificering informatievoorziening online bijstandsaanvraag (Bio:b) streeft dit doel na: een bijdrage leveren aan betere informatieverstrekking aan de burgers. Dit werpt al concrete vruchten af in de vorm van aanpassingen die gemeenten en gemeenschappelijke regelingen doorvoeren op hun websites.
Bio:b werpt eerste concrete vruchten af...

Met Wolters Kluwer als dief zijn gemeenten helers

Met Wolters Kluwer als dief zijn gemeenten helers

11/04/2018 - Wolters Kluwer met bedrijfsonderdeel Schulinck als dief en gemeenten als heler. Zware en ernstige woorden, dat wel, maar laten we de feiten voor zich laten spreken. Het gaat er niet om bedrijven aan te vallen, maar om het elimineren van onrecht.
De wetten zijn van ons, het volk...

Bio:b ‘Grace period’ voor gemeenten tot en met 3 mei

Bio:b ‘Grace period’ voor gemeenten tot en met 3 mei

11/04/2018 - Na woensdag 3 mei 2018 zijn de 'lijnen' gesloten. Dat moment fixeert BurgerkrachtCentraal voor het definitief opstellen van het eindrapport Bio:b (en de bijbehorende ranglijst met 380 gemeenten). Dit om vervolgens in de laatste week van mei de resultaten te publiceren.
Dat betekent dat we tot die tijd in een 'grace period' leven...

Eerste ronde Bio:b voltooid en wat leverde het op?

Eerste ronde Bio:b voltooid en wat leverde het op?

06/04/2018 - De eerste ronde van het startproject van 'Operatie: plichten, maar burgerrechten ook!' gestart op 9 maart 2018 zit er na een kleine maand op. We hebben de websites van alle 380 Nederlandse gemeenten bezocht en beoordeeld op de informatie over de aanvraag algemene bijstand.
Het leverde een zeer zorgwekkend beeld op...

Melding schending Participatiewet Leidschendam-Voorburg

06/04/2018 - Na correspondentie via Twitter met de ambtelijke organisatie van gemeente Leidschendam-Voorburg attendeert BurgerkrachtCentraal de gemeenteraad van de gemeente  erop dat haar college de Participatiewet schendt, om precies te zijn artikel 52 lid 1.
Melding schending Participatiewet...

Brief raadslid inzake B:iob

06/04/2018 - Geachte heer [raadslid], Bedankt voor uw belangstelling voor B:iob, BurgerCertificering informatievoorziening online: bijstandsaanvraag. Goed dat u zich in de materie wilt verdiepen en er iets mee wilt gaan doen.
Brief raadslid inzake B:iob...

Voorgeschreven tekst voorschot algemene bijstand

Voorgeschreven tekst voorschot algemene bijstand

03/04/2018 - Om in aanmerking te kunnen komen voor het BurgerCertificaat informatievoorziening online: bijstandsaanvraag moet een gemeente aan enkele voorwaarden voldoen. Een daarvan is de inhoud en de plaats op de gemeentelijke website van de informatie over het voorschot zoals geregeld in artikel 52 lid 1 van de Participatiewet.
We hebben een voorgeschreven tekst opgesteld...

Zullen we een Participatiewetstudieclubje vormen?

Zullen we een Participatiewetstudieclubje vormen?

02/04/2018 - Op 1 januari 2015 werd de Participatiewet van kracht. Sindsdien is deze wet tot zegen en vloek geweest voor burgers in het sociaal domein. Daar waar in de geest van de Participatiewet wordt gehandeld, gaat het goed, maar bij verkeerde uitlegging niet. Door misinterpretatie en verdraaiing door gemeenten is de medemenselijkheid helaas nogal eens in het geding. Laten we het toe dat we als volk ten onder gaan door gebrek aan kennis?
Participatiewetstudie...

Gemeente Pekela bedankt!

Gemeente Pekela bedankt!

30/03/2018 - De inventarisatie Biob (BurgerCertificaat informatievoorziening online: bijstand) levert veel misstanden op, maar gelukkig ook best practices van gemeenten die wel burgervriendelijk zijn. In mei zal het rapport van BurgerkrachtCentraal beide uitersten belichten en the good, the bad and the ugly tegenover elkaar zetten.
Vandaag een eh... voorschot(!) daarop...

De gemeenschappelijke ONTregeling?

De gemeenschappelijke ONTregeling?

29/03/2018 - Veel gemeenten werken voor allerlei thema's samen in zogenaamde Gemeenschappelijke Regelingen. BurgerkrachtCentraal heeft het niet zo op die constructie omdat deze vaak leidt tot operationele problemen, financiële stroppen en aantasting van mandaat en budgetrecht van gemeenteraden. In het bijzonder gaat deze blog over de intergemeentelijke sociale dienst en ziet met name op de communicatie rond de uitvoering van de Participatiewet voor wat betreft de aanvraag algemene bijstand.
De gemeenschappelijke ONTregeling

Vijf Kempengemeenten haten ongekwalificeerde werklozen

De vijf Kempengemeenten haten ongekwalificeerde werklozen

10/03/2018 - Raak je werkloos in één van de vijf gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot of Reusel-De Mierden dan ben je pas echt de Sjaak als je een bijstandsuitkering nodig hebt..
Startkwalificatie gaat voor uitkering...

Blacklist Participatiewet artikel 41 lid 4


Bijstandsfraude bestaat niet!

Bijstandsfraude bestaat niet!

30/04/2018 - Bijstandsfraude bestaat alleen als de (gemeentelijke) overheid het wil. Welke gemeenten staan op om het verschil te maken en te bevestigen dat bijstandsfraude eigenlijk helemaal niet bestaat?
Tijd voor de vooringevulde bijstandsaanvraa...


Pilot verbeterdienst

In mei/juni 2018 zijn we van plan een verbeterdienst te lanceren voor gemeentelijke websites. Hierbij wat voorproefjes bij willekeurige gemeenten:
Aa en Hunze
, AmersfoortBrummenCoevorden, Doesburg, Duiven, HalderbergeHeumenHuizen, Leudal, LochemMeppelRhenen, RoermondRucphen, Urk, Veenendaal, Voorst en Westvoorne.


Algemeen Dagblad

BurgerkrachtCentraal in het AD

11/04/2018 - Het Algemeen Dagblad, editie Rotterdam en regio besteedt aandacht aan ons onderzoek informatievoorziening online bijstandsaanvraag. Ook het juridisch collectief Sociaal Verhaal wordt aangehaald.
'Aanvragen bijstand bij gemeente expres lastig'


Duidelijkheid, schimmigheid en misdrijf bij aanvraag

Duidelijkheid, schimmigheid en misdrijf bij aanvraag algemene bijstand

12/04/03/2018 - Een aspect van de aanvraag algemene bijstand dat om extra waakzaamheid vraagt, is de door gemeenten verzonnen term wachtperiode (of zoekperiode). De term blijkt niet vanzelfsprekend voor duidelijkheid te zorgen, maar ook te leiden tot schimmigheid. In enkele gevallen dekt deze zelfs het plegen van een misdrijf door een gemeente.
Participatiewetstudie Artikel 41 artikel 4...


Ook de provincie schendt de Participatiewet

Ook de provincie schendt de Participatiewet

28/03/2018 - Er is een hele lange weg terug af te leggen naar 1 januari 2015, de dag dat de Participatiewet inging. Toch moeten we resetten naar de 'fabrieksinstellingen' want de decentrale uitvoering is ernstig vervuild door de eigengereidheid van gemeenten. Helaas doen Gedeputeerde Staten (het dagelijkse bestuur van een provincie) daar ook aan mee.
Hoeveel obstakels kan een kwetsbare burger eigenlijk overleven...


Inline informeren over het voorschot op bijstand

Inline informeren over het voorschot op bijstand

25/03/2018 - BurgerkrachtCentraal moedigt gemeenten aan om over het voorschot op de bijstand inline te informeren. Plaats de informatie bij voorkeur bij het onderdeel 'Hoe lang duurt het?' Het voorschot heeft daar namelijk het meest mee te maken.
Niet alleen online, maar ook inline informeren...


Gevarenzone sociale dienst: bijstandsaanvraag en voorschot

Gevarenzone sociale dienst: bijstandsaanvraag en voorschot

22/03/2018 - Een zeer explosieve gevarenzone sociale dienst is de bijstandsaanvraag en het bijbehorende voorschot. Het is goed geregeld in artikel 52 van de Participatiewet, maar door willekeur (als gevolg van de vrije beleidsruimte) gaat het heel vaak mis. Gemeenten laten hiermee de burgers in de steek.
Gevarenzone sociale dienst: bijstandsaanvraag en voorschot...


Gemeenten die linkeballen verpesten het sociaal domein

Gemeenten die linkeballen, verpesten het sociaal domein

15/03/2018 - In het sociaal domein heb je ze ook en dan bedoel ik niet de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die we dankzij framing door de overheid 'kennen' als parasieten. Nee, ik bedoel gemeenten die linkeballen en ze komen steeds vaker voor.
Gemeenten trek die print eens aan...


One serious request fixes all (it should)

Voorschot apart aanvragen? Hoezo?

15/03/2018 - Heb jij wel eens in een restaurant moeten aantonen of je wel honger genoeg hebt voor het voorgerecht van een driegangenmenu? Mensen die bijstand aanvragen kennen die ervaring wel, maar dan bij gemeenten met waardeloze bediening.
One serious request fixes all (it should)...


Wachttijd bijstand 27+ en voorschotverstrekking

Wachttijd bijstand 27+ en voorschotverstrekking

11/03/2018 - Wachttijd bijstand voor personen van 27 jaar en ouder is een overtreding van de Participatiewet. Gemeenten die zich daar schuldig aan maken, noemt de Nationale Ombudsman 'onbetrouwbaar'. BurgerkrachtCentraal vindt dit een zwaktebod en gaat veel verder.
'Gemeenten onbetrouwbaar' is een understatement...