BurgerkrachtCentraal | Waar gaat het eigenlijk over?

Voorschot bijstand Lab055/0578

HET GAAT HELAAS TE VAAK OVER WAAR HET NIET OVER GAAT!

Scheeptbel

Help mijn kind wordt 18 jaar!
17 augustus 2019 | ATTENTIE TEAMLEIDERS EN CONSULENTEN WERK & INKOMEN: het is tijd voor een verrassende, positieve impuls voor alle betrokkenen (inclusief de bijstandsgerechtigden) bij toeleiding naar betaald werk en uitstroom. Gewoon. Doen.
MEER

Oplettende actie van PvdA Almelo
18 augustus 2019 | We zijn vaak niet te spreken over de lakse houding van gemeenteraden en gemeenteraadsleden. Dat ventileren we dan ook openlijk op BurgerkrachtCentraal. Maar soms zijn er opzienbarende uitzonderingen en dan schenken we daar ook graag aandacht aan. We gaan naar een oplettende actie van de PvdA in Almelo.
MEER


Einde sociale gebiedsteams in zicht?
18 augustus 2019 | De
sociale gebiedsteams (sociale wijkteams) zijn mislukt. De doelstellingen zijn niet behaald. Juist niet zelfs. Betekent dit het einde ervan? Ja, de sterfhuisconstructie van "minder geld, we moeten anders gaan werken" luidt dat einde in.
MEER


Gehandicapten misleiden, is niet lief
17 augustus 2019 | De Participatiewet moet niet worden veranderd, althans niet in eerste instantie. Ook niet voor gehandicapten. Voer de wet rechtvaardig uit, dan komen de eventueel noodzakelijke veranderingen ook. En nee, we hebben niets tegen de persoon Noortje van Lith!
MEER

Nederland onderzoeksland
13 augustus 2019 | De VNG neemt voor de zoveelste keer het initiatief voor een onderzoek zonder ambitie. Het gaat wederom alleen om wat geleerde lessen. Gemeente Twenterand is uitverkoren om verguld voor de troepen uit te lopen. En zie wethouder Mark Paters eens shinen!
MEER


Voorlopige afwijzing schadeclaim
13 augustus 2019 | De ambtelijke organisatie van de gemeente Epe lijkt onvoldoende mandaat te hebben en/of te weinig expertise om zelfstandig te handelen. Best sneu!
MEER


Aanvraag verbetering 'Mijn Epe'
12 augustus 2019 | Aanvraag bij college: Ray Heijder ondervindt dat hij in zijn recht wordt beperkt doordat de overheidsdienst 'Mijn Epe' (PIP), een zaaksysteem, voor hem niet naar behoren werkt. Hij doet een aanvraag voor verbetering bij het college van de gemeente Epe.
MEER


Aanvraag onderzoek administratieve misstand
11 augustus 2019 | Een gemeente die een andere gemeente taken laat uitvoeren, blijft zelf verantwoordelijk. Daarom vraagt Ray Heijder bij het college van de gemeente Epe om een onderzoek naar een mogelijke administratieve misstand veroorzaakt door de gemeente Apeldoorn.
MEER


Aanvraag onafhankelijke cliëntondersteuning
11 augustus 2019 | Aanvraag bij college: omdat de contacten met de gemeente Epe (Apeldoorn) in een structureel, conflictueuze situatie plaatsvinden, wil Ray Heijder bij elk gesprek over zijn hulpvraag in het sociaal domein zeker zijn van formele onafhankelijke cliëntondersteuning.
MEER


Schrijnende burgeronmacht
10 augustus 2019 | We kunnen iets stellen tegenover de schrijnende burgeronmacht, namelijk kracht. Niet vanuit de sociale rechtvaardigheid (social justice), maar wat dan wel?
MEER

Wsw'ers oude stijl
8 augustus 2019 | De Wet sociale werkvoorziening werkt! Wsw'ers voelen zich geen handelswaar van de legale mensenhandel! Is dat wel de bedoeling? Nee, dus afschaffen dan maar.
MEER

Het zal toch wel geregeld zijn voor de Friezen?
7 augustus 2019 | Een belangrijke oorzaak van dat het in het sociaal domein misgaat en dat integrale aanpak niet werkt is de gedachte: het zal toch wel geregeld zijn? Zo van: wij hebben als onderdeel in het verhaal de boel goed voor elkaar en dat zal voor de anderen om ons heen ongetwijfeld ook opgaan.
MEER


Oei, vrouwen achter het stuur in Zutphen
6 augustus 2019 | Volg de sensatie: GelreWerkt!
In Zutphen vraagt wethouder Laura Werger (VVD, who else?) op basis van bijeengeraapte leugens (leugenfestijn / foutenfestijn) vier ton extra van een bijna failliete gemeenteraad. Die durft!
MEER


Online info voorschot bijstand nog steeds een drama in Friesland
6 augustus 2019 | Het wordt duidelijk dat de Friese gemeenten collectief de belanghebbende burgers die een bijstandsuitkering aanvragen misleiden tot op heden.
Wij zijn ervan overtuigd dat dit met opzet gebeurt.
MEER


Framing van inactieven mag er nu arrogant dik bovenop liggen
5 augustus 2019 | De tijd is aangebroken dat onder aanvoering van de neoliberale deugmensen van de VVD de framing van inactieven (as knows as langdurig werkloze 'bankzitters') er dik bovenop mag liggen. De brede publieke opinie is er voldoende rijp voor gemaakt de afgelopen jaren. 'Arbeit macht frei' verliest de beladen betekenis en wordt weer een deugd.
MEER


Groeiende kloof tussen damage control en schadevergoeding
3 augustus 2019 | Burgers en overheid komen op steeds grotere afstand van elkaar te staan. Dat is het tegenovergestelde effecten van wat met de decentralisaties werd beoogd. Daar waar gemeenten (maar ook de Rijksoverheid) inzetten op het beperken van schade, hebben burgers behoefte aan schadevergoeding en het voorkomen van ellende.
MEER


Hoger beroep ingediend bij Centrale Raad van Beroep
2 augustus  2019 | Geen gras over laten groeien, direct hoger beroep ingediend (digitaal met DigiD) bij de Centrale Raad van Beroep na de ontvangst vandaag van de uitspraak van Rechtbank Gelderland. Drie gronden aangevoerd.
MEER


Uitspraak beroep
2 augustus  2019 | Ken je dat gevoel, dat de tijd voorbij vliegt? Time flies when you are having fun! Maar dat in één dag maar liefst zes weken in rook opgaan, dat maak je niet vaak mee. Maar het bestaat en daarvoor gaan we naar Rechtbank Gelderland. Gisteren meldden we nog dat Rechtbank Gelderland zich zes weken extra tijd gunt om uitspraak te doen. Warempel een dag later is daar dan toch de uitspraak! Het geduld van Ray Heijder is maar één dag op de proef gesteld. Dat is bij de gemeente Apeldoorn wel anders (daar gaat het beroep trouwens over).
MEER


Uitstel uitspraak beroep
1 augustus  2019 | Vandaag ontvangen: de brief van Rechtbank Gelderland waarin de griffier bericht dat de uitspraak op het beroep niet binnen zes weken kan worden gedaan. Besloten is om de termijn met zes weken te verlengen.
MEER


In bezwaar gaan made easy
31 juli 2019 | Da's mooi, bezwaar maken kan ook makkelijk en snel. Dat komt een keer goed uit als het om een relatief lullig bedragje gaat van € 341,- dat je als burger wordt misgund.
MEER


Aansprakelijkheid door derden (zaak 94053)
31 juli 2019 | Met een e-mail (die ook als document wordt geplaatst in het zaaksysteem PIP/MijnEpe) doet Ray Heijder een poging om extra duidelijkheid te verschaffen wat naar zijn waarneming hard nodig is.
MEER


Gemeente Apeldoorn werkt Ray Heijder structureel tegen
30 juli 2019 | Onzin, die Ray Heijder ziet spoken, want zoiets doet een gemeente niet, een burger structureel tegenwerken? Welnu, de gemeente Apeldoorn doet dat wel! Het is de bedoeling om dat uiteindelijk onomstotelijk te bewijzen. Een nieuw incident levert het volgende bewijsstuk: een subjectieve afwijzing aanvraag individuele inkomenstoeslag.
MEER


Gemeente Apeldoorn meedogenloos
17 juli 2019 | Gemeente Apeldoorn kun je zien als het Noord-Korea onder de gemeenten met een schrikbewind op het gebied van de Participatiewet. De nu zo in het nieuws veel genoemde Laborijn-gemeenten (Doetinchem, Aalten en Oude IJsselstreek) en Montferland verbleken erbij. Die hebben tenminste nog iets van zondebesef. Gemeente Apeldoorn toont zich meedogenloos klaar voor de verdere strijd met de worstelende burger Ray Heijder.
MEER


Sociaal domein leegtrekken doe je zo
8 juli 2019 | De decentralisaties in het sociaal domein hebben een enorme geldroof mogelijk gemaakt. De bekende tactiek daarbij was 'verdeel eerst en heers vervolgens' en dat is gelukt. We leggen uit hoe dit geldpiramidespel werkt. Misschien sla jij dan binnenkort ook je slag!
MEER


Parallelle arbeidsmarkt: rond en omhoog pompen
5 juli 2019 | In de parallelle arbeidsmarkt zijn mensen niet belangrijk, maar slechts middelen. Om preciezer te zijn: transportmiddelen die een onnatuurlijke geldstroom omhoog naar de rijken mogelijk maken.
MEER


Zienswijze wint van de waarheid
5 juli 2019 | We leven in een bijzondere periode waarin de zienswijze steeds meer terrein wint van de absolute waarheid en deze naar de achtergrond drukt. De waarheid mag straks zelfs niet meer bestaan, maar zal vervangen zijn door de leugen. Hierbij worden feiten opgeofferd ten gunste van meningen. De massa zal er de voordelen van inzien omdat men denkt dat daardoor de deugden van deze tijd de ruimte krijgen: tolerantie, respect, verdraagzaamheid, diversiteit, inclusie en ga zo maar door. Een enkeling die in de waarheid wil blijven, zal het steeds moeilijker krijgen en als gevaarlijke gek in de verdrukking komen.
MEER


Gaat Laborijn het echt beter doen?
5 juli 2019 | We roepen Laborijn op om in deze periode van berouw & bekering wat te doen aan de online informatie over de aanvraag bijstandsuitkering. Om mee te beginnen.
MEER


Aanvraag individuele inkomenstoeslag ingeleverd
4 juli 2019 | De aanvraag individuele inkomenstoeslag voor Ray Heijder is ingediend. Met een belangrijke kanttekening.
MEER


Werkplein Activerium Apeldoorn blundert. Alweer!
4 juli 2019 | Opgewonden bladert Betty Talstra, de gedumpte directeur van de regionale sociale dienst Laborijn, in de nieuwste editie van het Guinnes Book of Records naar de 'P' van 'Prutsers'... "Kak, heeft wethouder Mark Sandmann van Apeldoorn weer gewonnen?"
Heeft Ray Heijder nou gewoon standaard wat te zeiken over de gemeente Apeldoorn, of blundert deze overheid ook gewoon standaard? Oordeel maar weer zelf.
MEER


Maatschappelijk verantwoord onderdrukken (MVO)
3 juli 2019 | De transitie van de traditionele arbeidsmarkt met vrije werknemers naar een parallelle arbeidsmarkt met gebonden arbeiders (moderne slaven) is in volle gang. Uiteindelijk zullen daarin de basisbaan en het basisinkomen een hoofdrol spelen. Ook jij en ik mogen straks exact afgemeten in ons levensonderhoud voorzien en aanleunen tegen armoede. Als we meewerken, zullen we die ellende ontlopen, maar doen we niet genoeg ons best, dan wordt dat direct afgestraft. De armoedeval ligt namelijk voortdurend op de loer.
MEER


Gemeenten nemen via hun inwoners wraak op het Rijk
2 juli 2019 | De gemeenten voelen zich door de Rijksoverheid genaaid via de decentralisaties. In 2015 kregen ze er van het Rijk taken en verantwoordelijkheden bij, maar ze werden tegelijkertijd door dezelfde overheid door bezuinigingen flink gekort. Zij accepteerden dat toen heel dom, doordat de beloften van de decentralisaties en hun verstevigde maatschappelijke belang (relevantie) ze dronken en blind van geluk en opwinding maakten.
MEER


Armoederegisseur schittert in afwezigheid
1 juli 2019 | Waar en wanneer ontstond het onzalige idee van de armoederegisseur? Wie bedenkt zoiets idioots? Zijn er überhaupt ooit van die doorbraakambtenaren gekomen?
MEERAANVRAAG ALGEMENE BIJSTAND

Zo hoort het volgens de Participatiewet (termijnen)
Alles over het voorschot (artikel 52 Participatiewet)


LEGALE MENSENHANDEL

07/08/19 Dossier
07/08/19 Handelswaar
08/08/19 Wsw'ers oude stijl


GOED VOLGEN

Almelo doe(t) mee
GelreWerkt!
Laborijn
Senzer
SOWECO


BKCKEURING

De BKCKEURING wordt in september weer opgepakt.


SNEUVELENDE WETHOUDERS

En in die dagen zullen er sneuvelende wethouders en geruchten over sneuvelende wethouders zijn, dan hier en dan daar.
MEER


LAB 055/0578

Sociaal experiment waarbij we de gehele case van Ray Heijder en zijn (juridische) zaken met en tegen de gemeente Epe en de gemeente Apeldoorn volgen. Overzicht >

Voorlopige afwijzing schadeclaim
13 augustus 2019
Aanvraag verbetering 'Mijn Epe'
12 augustus 2019
Aanvraag onderzoek administratieve misstand
11 augustus 2019
Aanvraag onafhankelijke cliëntondersteuning
11 augustus 2019
Hoger beroep ingediend
2 augustus 2019
Uitspraak beroep
2 augustus 2019
Formulier dwangsom
1 augustus 2019
Uitstel uitspraak beroep
1 augustus 2019
In bezwaar gaan made easy
31 juli 2019
Aansprakelijkheid door derden (zaak 94053)
31 juli 2019
Gemeente Apeldoorn werkt Ray Heijder structureel tegen
30 juli 2019
Gemeente Apeldoorn meedogenloos
17 juli 2019
Aanvraag individuele inkomenstoeslag ingeleverd
4 juli 2019
Werkplein Activerium Apeldoorn blundert. Alweer!
4 juli 2019
Zitting Rechtbank Zutphen 21 juni 2019
21 juni 2019
Uitbetaling dwangsom
19 juni 2019
In beroep tegen afwijzing bijstandsaanvraag 2016
19 juni 2019
Motivatie voortzetting bezwaar
20 mei 2019
Aankondiging zitting rechtbank 21 juni 2019
16 mei 2019
Ingebrekestelling college Epe inzake artikel 7 Participatiewet
14 mei 2019
Onkostenvergoeding (niet verschenen consulent)
14 mei 2019
Gefeliciteerd, we hebben verloren!
9 mei 2019
Keurige reactie rechtbank Gelderland
7 mei 2019
Hoorzitting op het nippertje afgezegd
6 mei 2019
Wijze en tijdstip verwittiging van bezwarencommissie
6 mei 2019
Frauderende ambtelijke organisatie
6 mei 2019
Melding vermoedelijke fraude
6 mei 2019
Zorgen over voortgang rechtszaak
6 mei 2019
Zorgen over voortgang rechtszaak
6 mei 2019
Gemeenten Apeldoorn en Epe frauderen stelselmatig
1 april 2019
Bizar gesprek met de sociale recherche
31 maart 2019
Bezwaarschrift ingeleverd
27 februari 2019
Bezwaar op besluit beëindiging ondersteuning
26 februari 2019
Bizarre game changer
26 februari 2019
Klacht trajectregie werk & inkomen
25 februari 2019
MEE Veluwe gepasseerd station
25 februari 2019
Betalingsonmacht griffierechten erkend
22 februari 2019
Geen cliëntondersteuning van MEE Veluwe
19 februari 2019
Ray Heijder wijst uitnodiging MEE Veluwe af
19 februari 2019
Verplaatsen afspraak werk & inkomen Epe
19 februari 2019
Bezwaarschrift op herzieningsbesluit januari 2019 ingeleverd
19 februari 2019
Reactie op inzet MEE Veluwe 28 februari 2019
15 februari 2019
Verzoek om inzet MEE Veluwe op 28 februari 2019
12 februari 2019
Dreigende gerechtelijke dwaling
21 januari 2019
Verzoek betalingsonmacht
21 januari 2019
Herzieningsbesluit
11 januari 2019

2018

Telefoongesprek Ray Heijder – trajectregisseur
12 december 2018
Uitgebreide reactie Ray Heijder op trajectregisseur
12 december 2018
In beroep bij rechtbank inzake aanklacht055/1
15 oktober 2018
Ingebrekestelling inzake Aanklacht 055/1
14 augustus 2018
Geen ontvangstbevestiging Aanklacht055/1 ontvangen
21 juli 2018
Aanklacht055/1 Schending Participatiewet artikel 52
21 juni 2018


Juridisch avontuur 52, een burgerworsteling?
Update 28 juni 2019 - 10:30 uur