Bijstandshorror

Hé buurman, heb je gehoord dat die vrouw aan de overkant van de straat in de gaten wordt gehouden voor fraude met de bijstand?

Een doordenkertje natuurlijk, want er zullen in de straat waar George Clooney woont vast geen mensen in de bijstand zitten.

Lees eens over de horrorpraktijken van de overheid in De Volkskrant en bij de NOS.

Juridische aanklacht tegen de gemeente Apeldoorn

BurgerkrachtCentraal.nl staat momenteel geheel in het teken van een juridische aanklacht tegen de gemeente Apeldoorn. Volg het gehele verloop van de procedure volgen van begin tot eind. De aanklacht luidt:

Meervoudige overtreding van de Participatiewet en ambtelijk plichtsverzuim.


Waarom is deze website interessant voor u?

Omdat het een bijzonder licht werpt op sociale vraagstukken, maar behoort u tot een categorie met mensen die er belangstelling voor hebben?
Lees meer...


Aanklacht055Waarom deze aanklacht?

Ray Heijder is onrecht aangedaan door de gemeente Apeldoorn. Om twee redenen kan en wil hij dit niet zonder juridische aanklacht voorbij laten gaan:

 • Persoonlijke schade
  De persoonlijke schade die Ray Heijder door toedoen van de gemeente Apeldoorn heeft opgelopen, moet worden gecompenseerd. Deze schade is hoofdzakelijk van financiële aard, maar heeft (zo zal later duidelijk worden) ook te maken met beschadigde maatschappelijk positie.
 • Algemeen maatschappelijk belang
  Het is voor Ray Heijder van groot belang geworden dat niet alleen hij, maar ook zijn lotgenoten hun recht altijd behalen en waar nodig (net als hij) schadeloos worden gesteld. Ruim twee jaar heeft hij op BurgerkrachtCentraal.nl sociale misstanden aan het licht gebracht. Zijn doel was daarbij om expert te worden op dit vlak op basis van de reacties op zijn zeer kritische publicaties (die overigens nu tijdelijk zijn gearchiveerd voor later gebruik). Inmiddels heeft Ray Heijder dit doel bereikt en is hij expert in het sociaal domein geworden. Van daaruit wil hij op termijn hulp gaan bieden aan lotgenoten. Hiervoor is eerst nodig dat de juridische aanklacht met succes wordt afgehandeld.

Missie

De missie gekoppeld aan de juridische aanklacht is meervoudig:

 • Veroordeling door de rechter van de gemeente Apeldoorn;
 • Compensatie van de directe financiële schade de aan Ray Heijder is toegebracht;
 • Schadevergoeding van de vervolgschade, niet uit te keren aan hem, maar toe te delen aan een burgerbelangenorganisatie. Hierin zal Ray Heijder samen met een collega expert in het sociaal domein bestuurder zijn.
 • Landelijke implementatie van de ontstane jurisprudentie op landelijk niveau en input aan de politieke en beleidsmatige evaluatie Participatiewet.
 • Burgerbelangenorganisatie oprichten die hulp verleent bij soortgelijke cases zoals die van Ray Heijder en een bijdrage levert aan de voornoemde landelijke implementatie.

Het laatste punt, het vanuit casuïstiek duurzaam maken van uitspraken in het voordeel van de burgers, gebeurt nauwelijks tot nooit en is dringend nodig.


Vervolg: de juridische aanklacht

De juridische aanklacht wordt in de week van 11 juni 2018 ingediend bij de rechtbank.

Volg ook op Twitter @Aanklacht055 voor alle updates.