BurgerkrachtCentraal | Waar gaat het eigenlijk over?

Agenda 2020BURGERKRACHTCENTRAAL
Agenda 2020: dienstverlening moet!
Of gemeenten nu wel of niet toegeven dat ze gaan bezuinigen op de sociale zekerheid, de gevaren liggen op de loer. Overal zullen zij de broekriem proberen aan te trekken.

WerkFit

WERKFIT BRUMMEN
Advies aan Brummense 'WerkFitter' E.H. wegens brief
Is het bestuursrechtelijk en civielrechtelijk wel in de haak rond WerkFitter E.H.?

Timing

LAB 055/0578 PLAN VAN AANPAK IN DE STEIGERS
Uitzendbureau Timing is een 'no go'
"Joh gast, dan blijf jij met je Timing toch lekker in die waan. Niet mijn probleem verder!"

FrogerLAB 055/0578 PLAN VAN AANPAK IN DE STEIGERS
Baan ver onder mijn niveau
Niet omdat het moet, maar omdat het kan, ga ik een poging wagen om betaald werk te vinden ver onder mijn niveau. Daar heb ik meerdere redenen voor.

lastig persoonLAB 055/0578 PLAN VAN AANPAK IN DE STEIGERS
Vals beeld 'lastig persoon'
Elk individu dat in de denkwereld van gemeentelijke bestuurders en ambtenaren niet kan bestaan, is automatisch een lastig persoon. Dat is bekrompen, gevaarlijke beeldvorming.

UitzendbureauLAB 055/0578 PLAN VAN AANPAK IN DE STEIGERS
Uitzendbureau(s)?
Er is gelaagdheid bij de vastlegging van rechten en plichten: landelijke wet (Participatiewet), decentrale wet- en regelgeving en nadere invulling (plan van aanpak).

WantrouwenLAB 055/0578 PLAN VAN AANPAK IN DE STEIGERS
Uitzonderlijke vastleggingsgraad
Bij nadere invulling moet de vastleggingsgraad zeer hoog zijn wegens grote risico's in een situatie waarbij over en weer geen enkel vertrouwen bestaat.

UITGELICHTE VIDEO | MEER BIJSTANDBOY

TrekkerOBSERVATIES
Met de trekker eropaf?
Recht doen aan de individuele burger en gemeenten verbeteren door de geleerde lessen hun beleid en uitvoeringspraktijk voor alle belanghebbenden.

ParasietenOBSERVATIES
Parasieten in het sociaal domein
De parasieten in het sociaal domein. Juristen die als helden op kosten van ons allemaal schandelijk profiteren van het gedecentraliseerde geworstel van gemeenten.

Wist u dat...LAB 055/0578 ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD 1
Goede informatieverstrekking
Op het aspect 'Goede informatieverstrekking' heeft de gemeente Apeldoorn/Epe gehandeld in strijd met wat volgens de ongeschreven wet in het verkeer betaamt.

TransparantLAB 055/0578 ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD 1
Transparant
Op het aspect 'Transparant' heeft de gemeente Apeldoorn/Epe gehandeld in strijd met wat volgens de ongeschreven wet in het verkeer betaamt.

Melden

LAB 055/0578 ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD 1
Onrechtmatig handelen bij meldingsdatum
Schimmigheid en onrechtmatig handelen rond de meldingsdatum van de bijstandsaanvraag bij de gemeente Apeldoorn.

Ga terugLAB 055/0578 ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD 1
Tegen het verkeer
Er is ook sprake van onrechtmatig handelen als doen of nalaten ingaat tegen wat volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt.

SlakOBSERVATIES
Burgerrechtelijk gaat het sneller
We procederen verkeerd tegen onze gemeenten. We worden in het moeras van het bestuursrecht getrokken en komen daar zelden goed uit. Maar hoe dan wel?

AfwijzingONRECHT: LAB055/0578
Aansprakelijkstelling onjuiste en onvolledige informatie
Schadeclaim voor gederfde, niet toegekende individuele inkomenstoeslag door gebruik van onjuiste en onvolledige informatie. Schadebedrag: € 341,-

PoppenkastONRECHT: LAB055/0578
Beslissing op bezwaar van 31 juli 2019
Geen verrassingen uit de poppenkast van gemeenten Epe en Apeldoorn en de 'onafhankelijke' bezwarencommissie. Wel conclusies die vragen om stevige vervolgstappen.

ArmoedeARMOEDE
Armoede wordt dé nieuwe lifestyle
Armoede is nodig! Het moet blijven! Daarom is er iets bedacht om het algemeen maatschappelijk geaccepteerd (zelfs een soort van hip) te maken.

The're coming to take me away hahaaa!

BevelOBSERVATIES: WERK & INKOMEN
Befehl ist Befehl in Brummen?
Heb je nog wel rechten als je zo dom bent om een bijstandsuitkering aan te vragen en tot overmaat van ramp te accepteren. Of alleen nog verplichtingen die je moet opvolgen?

OngeschiktLAB 055/0578 PLAN VAN AANPAK IN DE STEIGERS
Bouwsteen 'geschikte ondersteuning'
Maar of de huidige trajectregisseur degene zal zijn die belanghebbende naar het beloofde land zal begeleiden, is maar zeer de vraag.

Tempo TeamLAB 055/0578 PLAN VAN AANPAK IN DE STEIGERS
Bouwsteen 'kwalitatief werkfit'
Kwalitatief werkfit zijn gaat verder dan alleen een beetje jolig er zin in hebben als één of andere jonge griet. Dus ga niet alleen op de reclamespotjes af.

ClaimsLAB 055/0578 ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD 1
Onrechtmatige overheidsdaad 1
De eerste van meerdere rechtszaken onrechtmatige overheidsdaad tegen de gemeente Epe en gemeente Apeldoorn staat op het punt om te worden voorbereid.

VodjeLAB 055/0578 PLAN VAN AANPAK IN DE STEIGERS
Niet weer zo'n vodje
Wat hoort er in het plan van aanpak van een bijstandsgerechtigde te staan? Laten we eerst eens kijken wat er zoal niet in moet staan, maar er vaak standaard in wordt gezet.

#WerkFit Brummen
Zit het bestuursrechtelijk en civielrechtelijk wel in de haak rond WerkFitter E.H.?

Ik denk van niet en zeker nu het bestuur in Brummen een drama is en lokale wetgeving in de steigers staat, is er extra reden om scherp te zijn. ^Ray https://t.co/UXxVxchXaZ

Zonder er rekening mee te houden dat een werkgever er ook niets aan heeft als niet geschikte kandidaten worden bemiddeld. Maakt ook niet uit, want het ligt toch altijd aan de arbeiders en @Timing_nl regelt dan wel weer een nieuwe. En hoppa daar is weer een declaratie.

BurgerkrachtCentraal.nl@BurgerCentraal

#plan_van_aanpak_in_de_steigers
"Joh gast, dan blijf jij met je Timing toch lekker in die waan. Niet mijn probleem verder!"
https://t.co/1trqpV9L6b

Mark Rutte heeft eindelijk een neukertje gevonden waarmee bij hartstochtelijk WhatsAppt of houdt nauw contact met Brussel omwille van zijn toekomst. Of beiden. #minachting van de Kamerleden. https://t.co/onWVTDnx6J

EERSTE DE BESTE KEER RAAK!!!
Dat wat de gemeente Apeldoorn/Epe jarenlang verzuimt...
"Overigens moet het mij natuurlijk nog wel eerst lukken om überhaupt een baantje zelfs ver onder mijn niveau te scoren! Dat dan nog wel, maar wie weet!"
https://t.co/dBOV8CpCAW

Wie BurgerkrachtCentraal al een tijdje volgt, kan weten dat ik niet zo'n hoge pet op heb van uitzendbureaus en dat ik ze beschouw als parasieten op de arbeidsmarkt. https://t.co/1trqpV9L6b

#plan_van_aanpak_in_de_steigers
"Joh gast, dan blijf jij met je Timing toch lekker in die waan. Niet mijn probleem verder!"
https://t.co/1trqpV9L6b

Deze affaire toont aan dat de overheid acteert op het niveau van georganiseerde misdaad en dat je als burger hoe uitzichtloos het ook lijkt, moet blijven vechten tot je er bij wijze van spreken dood bij neervalt. En dan misschien schadevergoeding en nadeelcompensatie.

Pieter Omtzigt@PieterOmtzigt

Naar aanleiding van rapport-Donner:
Dit speelt op meer plekken bij de belastingdienst
Maar ook bij het UWV, het CBR
https://t.co/sg11MYw9Ks

"Vooral voor mensen met een bijstandsuitkering is dat aantrekkelijk, zegt Frans Emmerik van De Herberg, een nadrukkelijk christelijke organisatie."

HOEZO??? https://t.co/LiYxviVk9w

"Nu leeft met name bij mensen die in de bijstand zitten de angst dat ze worden gekort op hun uitkering. Als dat is geregeld verwacht ik dat het aantal mensen dat wil helpen snel oploopt."

Die angst is terecht: #kostendelersnorm!!!
https://t.co/LiYxviVk9w

Iemand moet het vuile werk dan maar opknappen. Als de gemeente Apeldoorn/Epe mij bij gebrek aan #durf #lef #daadkracht niet in een baantje ver onder mijn niveau duwt, dan stap ik er zelf maar in. Niet gehinderd door respect voor anderen en voor mijzelf.
https://t.co/dBOV8CpCAW

#plan_van_aanpak_in_de_steigers
Door te solliciteren op een baan ver beneden mijn niveau wil ik aantonen dat de gemeente Apeldoorn/Epe verwijtbaar heeft verzaakt. Nu alleen nog aangenomen worden anders gaat de vlieger minder hoog op. https://t.co/dBOV8CpCAW

In navolging van de gemeente Rijswijk, gaat het iets verderop gelegen Vlaardingen het niveau van de inwoners opkrikken.

De sociale gevallen zou ik naar steden als Zwijndrecht sturen die toch al bijna failliet zijn #artikel12 https://t.co/VEmfA6fACP

In een duivels systeem, zijn er altijd nog slimmere systeempartijen waarlangs het geld kan worden weggesluisd. https://t.co/cW9G7ZNoJT