Laatste BKCkeuringen

We beoordelen alle 355 gemeenten op hun online informatie over de aanvraag algemene bijstand.

Dit zijn de meest recente keuringen:

ISD De Kempen (herkeuring op verzoek)
Gemeente Beek
Gemeente Leudal
Gemeente Barendrecht
Gemeente Boxmeer

Behoorlijkheidswijzer

BurgerkrachtCentraal voor de Behoorlijkheidswijzer (oktober 2016) van de Nationale Ombudsman gekozen. Daarmee willen we voor gemeenten de implementatiepartner zijn van behoorlijk overheidshandelen.

Daarbij gaat het om vier kernwaarden van behoorlijkheid:
'Open & duidelijk', 'Respectvol', 'Betrokken & oplossingsgericht' en 'Eerlijk & betrouwbaar'.

Behoorlijkheidswijzer oktober 2016

Prestatie-indicatoren

Om tot concrete, tastbare beoordeling van behoorlijkheid van overheidshandelen te komen en om bruikbare verbeterpunten voor te kunnen kunnen stellen, baseren we ons op prestatie-indicatoren.

Daarbij komen altijd de vier kernwaarden van behoorlijkheid aan bod.

Hieronder de prestatie-indicatoren waar we ons de komende tijd op richten.

Alle keuringen per provincie

De keuringen van online informatie over de aanvraag algemene bijstandsuitkering die we tot nu toe uitvoerden vindt u in overzichten per provincie.

DrentheFlevolandFrieslandGelderland
GroningenLimburgNoord-Brabant
Noord-HollandOverijsselUtrecht
Zeeland, Zuid-Holland

Het voorschot op de bijstandsuitkering

Het voorschot op de algemene bijstand is geregeld in artikel 52 van de Participatiewet. De kunst is om dit artikel goed te vertalen.

De manier waarop gemeenten met het voorschot op de bijstand omgaan, is een graadmeter voor behoorlijkheid, voor het correct uitvoeren van de Participatiewet.
Beschouwingen over voorschot >

Indicator: taalgebruik bij dienstverlening

Wat doen toon en taal in de beleving van dienstverlening?
Daarbij is voor de behoorlijkheid veel te verliezen en bij onbehoorlijkheid veel te winnen.

Dat gaan we later dit jaar concreet maken, maar eerst gaan we tijdens het congres van de VNG op 13 maart 2019 daarover meedenken met anderen. BurgerkrachtCentraal is namelijk uitgenodigd om plaats te nemen aan de discussietafel Dienstverlening.

Zwarte lijst der Onbehoorlijkheid

Helaas lopen we aan tegen gemeenten en samenwerkingsverbanden die het niet zo nauw nemen met behoorlijkheid en ook na berisping door BurgerkrachtCentraal volharden in misstanden.

We plaatsen deze op de BKCblacklist, de Zwarte lijst der Onbehoorlijkheid.

BKCblacklist >

Kraanvogel: voorschot bijstandsuitkering

Het territorium waarbinnen BKCkraanvogel001 opstijgt en rondcirkelt, is artikel 52 van de Participatiewet. Daarin is het voorschot op de algemene bijstand geregeld.

Deze BKCkraanvogel vestigt de aandacht op de misstand van het door gemeente weglaten, verwarren en verdraaien van de wet en de regels over het voorschot.

Naar BKCkraanvogel001 >

Indicator: voorschot (Pwet artikel 52)

Er blijkt landelijk heel veel te verbeteren aan de informatie over het voorschot op de algemene bijstand tijdens de afhandeling van de aanvraag.

We hebben een zeer zorgwekkende situatie aangetroffen bij de online informatievoorziening in gemeenteland.

Dat hebben we gevangen in beeld.

Voorschotverzwijgers

Een overgrote meerderheid van gemeenten verzwijgt het voorschot algemene bijstand op de website. Dit kan en moet anders. Bekijk de kaart >

Memo's ondersteunend advies

Tot nu toe hebben we voor de volgende gemeenten een advies op bestuurlijk niveau (college en/of gemeenteraad) geschreven:

Epe/Apeldoorn, Renkum, Wageningen, Venlo, Papendrecht,
Arnhem, Gooise Meren, Roerdalen, Drimmelen, Beuningen.

Ook hebben we onafhankelijk cliëntondersteuner MEE NL en de regio-organisaties advies uitgebracht.

Naar de memo's >

 

Indicator: onafhankelijke cliëntondersteuning

Gemeenten zijn verplicht om cliëntondersteuning te regelen voor hun inwoners, ook als het gaat om het aanvragen van een bijstandsuitkering. We constateren dat alleen al bij het informeren over deze voorziening veel misgaat.

We gaan daar binnenkort mee aan de slag.

Indicator: ondersteuning bij arbeidsinschakeling (Pwet artikel 7)

Later in het jaar 2019 komen we met een initiatief voor gemeenten om nog beter om te gaan met de opdracht van hun colleges vastgelegd in artikel 7 lid 1 van de Participatiewet.

Bij veel gemeenten wordt onbehoorlijk invulling gegeven aan de ondersteuning bij arbeidsinschakeling van mensen met een algemene bijstandsuitkering. Dat moet en kan beter.

 

Indicator: individuele cases

Het is mooi als een gemeente de intentie uitspreekt behoorlijk te willen handelen in algemene zin, gericht op al haar inwoners. Maar het is onbehoorlijk als zij toestaat dat haar ambtelijk apparaat bij individuele cases burgers onderdrukt.

Om te illustreren dat hierbij het onbestaanbare toch bestaat, lichten we de sociale dienst van de gemeente Apeldoorn en gemeente Epe uit. We volgen de case van Ray Heijder (verbonden aan BurgerkrachtCentraal).

Er zijn helaas meerdere van dit soort gevallen, maar Ray Heijder heeft de durf en is bereid het risico te nemen om alles openbaar aan de kaak te stellen.
Lab055/0578 >