BurgerkrachtCentraal | Waar gaat het eigenlijk over?

Agenda 2020BURGERKRACHTCENTRAAL
Agenda 2020: dienstverlening moet!
Of gemeenten nu wel of niet toegeven dat ze gaan bezuinigen op de sociale zekerheid, de gevaren liggen op de loer. Overal zullen zij de broekriem proberen aan te trekken.

lastig persoonLAB 055/0578 PLAN VAN AANPAK IN DE STEIGERS
Vals beeld 'lastig persoon'
Elk individu dat in de denkwereld van gemeentelijke bestuurders en ambtenaren niet kan bestaan, is automatisch een lastig persoon. Dat is bekrompen, gevaarlijke beeldvorming.

UitzendbureauLAB 055/0578 PLAN VAN AANPAK IN DE STEIGERS
Uitzendbureau(s)?
Er is gelaagdheid bij de vastlegging van rechten en plichten: landelijke wet (Participatiewet), decentrale wet- en regelgeving en nadere invulling (plan van aanpak).

WantrouwenLAB 055/0578 PLAN VAN AANPAK IN DE STEIGERS
Uitzonderlijke vastleggingsgraad
Bij nadere invulling moet de vastleggingsgraad zeer hoog zijn wegens grote risico's in een situatie waarbij over en weer geen enkel vertrouwen bestaat.

TrekkerOBSERVATIES
Met de trekker eropaf?
Recht doen aan de individuele burger en gemeenten verbeteren door de geleerde lessen hun beleid en uitvoeringspraktijk voor alle belanghebbenden.

ParasietenOBSERVATIES
Parasieten in het sociaal domein
De parasieten in het sociaal domein. Juristen die als helden op kosten van ons allemaal schandelijk profiteren van het gedecentraliseerde geworstel van gemeenten.

Wist u dat...LAB 055/0578 ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD 1
Goede informatieverstrekking
Op het aspect 'Goede informatieverstrekking' heeft de gemeente Apeldoorn/Epe gehandeld in strijd met wat volgens de ongeschreven wet in het verkeer betaamt.

TransparantLAB 055/0578 ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD 1
Transparant
Op het aspect 'Transparant' heeft de gemeente Apeldoorn/Epe gehandeld in strijd met wat volgens de ongeschreven wet in het verkeer betaamt.

Melden

LAB 055/0578 ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD 1
Onrechtmatig handelen bij meldingsdatum
Schimmigheid en onrechtmatig handelen rond de meldingsdatum van de bijstandsaanvraag bij de gemeente Apeldoorn.

UITGELICHTE VIDEO | MEER BIJSTANDBOY

Ga terugLAB 055/0578 ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD 1
Tegen het verkeer
Er is ook sprake van onrechtmatig handelen als doen of nalaten ingaat tegen wat volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt.

SlakOBSERVATIES
Burgerrechtelijk gaat het sneller
We procederen verkeerd tegen onze gemeenten. We worden in het moeras van het bestuursrecht getrokken en komen daar zelden goed uit. Maar hoe dan wel?

AfwijzingONRECHT: LAB055/0578
Aansprakelijkstelling onjuiste en onvolledige informatie
Schadeclaim voor gederfde, niet toegekende individuele inkomenstoeslag door gebruik van onjuiste en onvolledige informatie. Schadebedrag: € 341,-

PoppenkastONRECHT: LAB055/0578
Beslissing op bezwaar van 31 juli 2019
Geen verrassingen uit de poppenkast van gemeenten Epe en Apeldoorn en de 'onafhankelijke' bezwarencommissie. Wel conclusies die vragen om stevige vervolgstappen.

ArmoedeARMOEDE
Armoede wordt dé nieuwe lifestyle
Armoede is nodig! Het moet blijven! Daarom is er iets bedacht om het algemeen maatschappelijk geaccepteerd (zelfs een soort van hip) te maken.

The're coming to take me away hahaaa!

BevelOBSERVATIES: WERK & INKOMEN
Befehl ist Befehl in Brummen?
Heb je nog wel rechten als je zo dom bent om een bijstandsuitkering aan te vragen en tot overmaat van ramp te accepteren. Of alleen nog verplichtingen die je moet opvolgen?

OngeschiktLAB 055/0578 PLAN VAN AANPAK IN DE STEIGERS
Bouwsteen 'geschikte ondersteuning'
Maar of de huidige trajectregisseur degene zal zijn die belanghebbende naar het beloofde land zal begeleiden, is maar zeer de vraag.

Tempo TeamLAB 055/0578 PLAN VAN AANPAK IN DE STEIGERS
Bouwsteen 'kwalitatief werkfit'
Kwalitatief werkfit zijn gaat verder dan alleen een beetje jolig er zin in hebben als één of andere jonge griet. Dus ga niet alleen op de reclamespotjes af.

ClaimsLAB 055/0578 ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD 1
Onrechtmatige overheidsdaad 1
De eerste van meerdere rechtszaken onrechtmatige overheidsdaad tegen de gemeente Epe en gemeente Apeldoorn staat op het punt om te worden voorbereid.

VodjeLAB 055/0578 PLAN VAN AANPAK IN DE STEIGERS
Niet weer zo'n vodje
Wat hoort er in het plan van aanpak van een bijstandsgerechtigde te staan? Laten we eerst eens kijken wat er zoal niet in moet staan, maar er vaak standaard in wordt gezet.

Net zulke sukkels als ik en waarschijnlijk ook in de #bijstand of anderszins kneuzen. #roependen_in_de_woestijn
https://t.co/g5MXbIx2Gg

Er moeten concentratiekampen komen met woonbarakken of -units (tiny houses, zeecontainers, noem maar op) waar arme mensen uit o.a. Rijswijk kunnen gaan wonen. Nu nog op zoek naar geschikte locaties. https://t.co/WcqFuJNMHn

De samenleving in Kampen verder uitknijpen, is beter dan belastingen verhogen dat vooral de welgestelde liberalen en naamchristenen zou raken. https://t.co/PtlzWgvBCz

De gemeente Vlaardingen kiest er nadrukkelijk voor om via haar inwoners wraak te nemen op de Rijksoverheid. https://t.co/thbToZOq4Y

"Waarom instemmen met een begroting als we nu al weten dat die niet klopt?" Pim Bouman, VVD Altena

Omdat dit de normale gang van zaken is en waar raadsleden niet bijdehand over moeten gaan doen. Teken nu maar gewoon bij het kruisje. https://t.co/9Y33HxQKAa

Wat schattig en aandoenlijk, de ouwe Jo Ritzen (74) wil op zijn oude dag nog een beetje relevant zijn. #lerarentekort

Op zich geen slecht idee trouwens, maar dan wel tegen fatsoenlijke betaling en niet in de vorm van dat vermaledijde #vrijwilligerswerk. https://t.co/XHOBdAUaqk

Let wel: naar eigen zeggen van de initiatiefnemers die het bijbehorende budget hebben gebruikt. Het is kwantitatief en kwalitatief niet te controleren. Nou ja, dan geloven we het maar. https://t.co/MOQwbp4l68

De Limburgse gemeente Bergen informeert netjes proactief via het lokale medium Maasduinen Centraal over de #individuele_inkomenstoeslag. https://t.co/S4zW4RG7uT

En dan die jas van die weldoenster!
En ze heeft leren pijpen!
Waar?
Onder die jas. Of is het allemaal nep?
#lifestyle_armoede
https://t.co/JFvawoilXX

Iedereen kan een steentje bijdragen aan de campagne die #armoede uit de taboesfeer moet halen. Het is geen pech en tegenslag, maar een levensstijl waarin we de schaamte voorbij zullen zijn. Voor iedereen haalbaar. #lifestyle_armoede https://t.co/JFvawoilXX

Leven in #armoede wordt met de dag minder erg. Dat moet ook, want er is draagvlak nodig voor dé levensstijl van het komende tijdperk #lifestyle_armoede https://t.co/in0msh7dxi

Ook de gemeente Zoetermeer doet haar best voor symptoombestrijding #daklozen. #lifestyle_armoede https://t.co/g0q0KyXSVU

De zoveelste aanval op de privacy-wetgeving.
Bah die lastige privacy-wetgeving toch ook hè? Daardoor kan een heleboel niet. https://t.co/jtwvoKYyzB

Dat past helemaal in een tijd waarin de #democratie is overleden en heeft plaatsgemaakt voor de #emocratie.

Ja joh, laten we er maar een lolletje van maken allemaal. https://t.co/04wIvOoFd8