Behoorlijkheid

BurgerkrachtCentraal zet zich in om behoorlijk overheidshandelen te bevorderen. We baseren ons hierbij op de Behoorlijkheidswijzer die in oktober 2016 door de Nationale Ombudsman werd uitgegeven. Dit document geeft houvast. Meer behoorlijkheid

Beoordeling

We beoordelen de online dienstverlening van gemeenten. Dit kan betrekking hebben op producten en diensten die volledig digitaal worden geleverd, maar ook op service die voorbereidend is op verdere uitvoering in de fysieke praktijk.

Observaties

We observeren het overheidsbeleid- en handelen, misstanden en sociale grote ontwikkelingen en vraagstukken. Wat we aantreffen delen we in blogs. Waar nodig geven we advies en/of stellen we vragen aan de verantwoordelijken.

BurgerkrachtCentraal

We hebben het liever niet over onszelf, want het gaat niet om en over ons. Het burgerbelang staat centraal. Toch ontkomen we niet aan wat toelichting, vooral vanwege onze onorthodoxe en unieke aanpak die tot fronsende wenkbrauwen kan leiden.

PijlVier kernwaarden

De vier kernwaarden van behoorlijk overheidsbestuur en -handelen zijn:

Open & duidelijk
Respectvol
Betrokken & oplossingsgericht
Eerlijk & betrouwbaar

PijlBKCkeuring

Vanaf november 2018 keuren we alle 355 gemeenten op hun online informatie over de aanvraag algemene bijstand. Daarbij toetsen we op meerdere elementen waaronder het voorschot zoals vastgelegd in artikel 52 van de Participatiewet.

PijlIndividuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag is een graadmeter voor de behoorlijkheid van een gemeente. Anders dan bij de voorloper ervan, de langdurigheidstoeslag, hebben gemeenten eigenlijk te veel vrijheden in de uitvoeringspraktijk. Meer

PijlDoorbraken forceren

Wij zijn er om doorbraken te forceren waar dat anderen niet lukt en bij sociale misstanden waar niemand zich aan waagt. Daarvoor hebben wij onszelf het recht en de vrijheid toegeëigend te bewegen zoals de spreekwoordelijke olifant in de porseleinkast.

PijlOpen & duidelijk

Transparant
Goede informatieverstrekking
Luisteren naar de burger
Goede motivering

PijlBKCokay

Uiteraard staan we ook open voor en kijken we reikhalzend uit naar de behoorlijke praktijk.
Komen we daar voorbeelden van tegen (en we hopen dat het er steeds meer worden) dan melden we die graag. BKCokay

PijlActualiteit

Hoe punctueel zijn de gemeenten bij het actueel houden van hun online informatie? De vermogenstoets bijstand biedt een meetbare prestatie-indicator. Elk jaar veranderen de toegestane bedragen.
Wie houdt dat goed bij? Meer

PijlGeen discussie

Wij moeten onbelemmerd ons werk kunnen doen in burgerbelang. Daarom conformeren wij ons niet aan politiek en politieke correctheid. Dat betekent dat we niet in discussie gaan over onze aanpak. We zijn behoorlijk onbehoorlijk als dat moet.

PijlRespectvol

Respecteren van grondrechten
Bevorderen actieve participatie
Fatsoenlijke bejegening
Fair play
Evenredigheid
Bijzondere zorg

PijlZwarte lijst

Gemeenten die bij online bovengemiddeld slecht doen en/of zich totaal niets aantrekken van onze aanbevelingen ter verbetering of ons hardnekkig negeren, plaatsen we op de Zwarte Lijst der Onbehoorlijkheid. BKCblacklist

PijlSociaal panopticum

Als je tegen iemand zegt: 'Niet denken aan een zwarte kat', geheid dat die persoon dan direct denkt aan een zwarte kat. Zo werkt het ook als je mensen ervan overtuigt dat ze in de gaten worden gehouden. Zij geloven dat en gedragen zich er dan naar. Meer

PijlStreng maar rechtvaardig

Uiteraard moeten we wel rechtvaardig zijn en ook zelf de wet respecteren. Juist dat! Daarom zullen we ons zeker laten corrigeren als we het feitelijk bij het verkeerde eind hebben. Zitten we fout, laat het ons weten!

PijlBetrokken & oplossingsgericht

Maatwerk
Samenwerking
Coulante opstelling
Voortvarendheid
De-escalatie

PijlOp de kaart

De resultaten van onze beoordelingen brengen we om algehele indrukken te geven en totaaloverzicht ook in beeld. Dit doen we door ze letterlijk in kaart te brengen, op de kaart te zetten.

PijlLab055/0578

Een bijzondere observatie is de bijstandscase van 'onze' Ray Heijder die te hoop loopt tegen de gemeente Apeldoorn en gemeente Epe. Deze kwestie legt misstanden bloot die ook landelijk in min of meerdere mate bij gemeenten spelen. Meer

PijlEerlijk & betrouwbaar

Integriteit
Betrouwbaarheid
Onpartijdigheid
Redelijkheid
Goede voorbereiding
Goede organisatie
Professionaliteit

PijlKeuringen per provincie

Vind onze keuringen terug in overzichten per provincie.

.