Burgerkracht en sociale signalen

Macht en middelen corrumperen

Er zijn grote problemen in het onderwijs, met name rond de zogenaamde ‘thuiszitters’ is er een zeer schrijnende situatie. Ook op hoog niveau werd dat onderkend. Dat leidde tot de ambitie om er echt wat aan te gaan doen. Er is zelfs een Thuiszitterspact ondertekend in juni 2016 door partijen met macht en middelen. Maar hebben de ‘drenkelingen’ binnen het Passend Onderwijs daar werkelijk wat aan of moet de redding uit een andere hoek komen?
Lees meer >

Geldstroomverlegging + bijbehorende machtsstructuren

De gehele geldstroomverlegging en de bijbehorende machtsstructuren zijn gepland. Deze geplande implementatie van een intelligente schepping (of systeem) is het Programma Decentralisaties.
Lees meer >

Heel Holland bakt (elkaar een poets)

Terwijl aan de onderkant van de samenleving er steeds meer mensen (van kinderen tot ouderen) liggen te creperen of anderszins lijden, nemen de overheid en consorten de burgers in de maling. Maar ook de burgers onderling houden elkaar lekker bezig.

Lees meer >

Geldstroomverlegging + bijbehorende machtsstructuren

De gehele geldstroomverlegging en de bijbehorende machtsstructuren zijn gepland. Deze geplande implementatie van een intelligente schepping (of systeem) is het Programma Decentralisaties.
Lees meer >

Martin van Rijn, wij burgers vergeten nooit gezichten!

Met een uitgestreken en onverschrokken gezicht het Nederlandse volk misleiden, dan moet je toch wel over het nodige acteertalent beschikken en gedekt zijn doordat goede scenarioschrijvers hebben gewerkt aan de thriller waarin je speelt.

Lees meer >

Controlroom voor volksmenners

De Wmo-kamer, een geheimzinnig overlegplatform van de overheid en haar sociaal partners. Burgers weten er nauwelijks vanaf wat ook de bedoeling is. Voor speurende burgers, is het nog steeds een schimmig fenomeen dat gehuld is in vaagheden. Er wordt gewerkt aan de onderdrukking van burgers om een geldstroomverlegging (lees: geldroof) te faciliteren.
Lees meer >

Welzorg rolt de afgrond in en gaat eraan!

Een enorme waslijst negatieve nieuwsberichten over hulpmiddelen leverancier/dienstverlener Welzorg liegt er niet om. Het bedrijf maakt er al langere tijd een potje van. Zo erg dat gemeenten en niet meer mee willen samenwerken. Maar kennelijk niet erg genoeg om Het Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen af te nemen.
Lees meer >

Dit doet de overheid met lastige sociale kraaien

De overheid kiest uit twee strategieën voor de omgang met kritische burgers (kraaien). Bij de meerderheid helpt het kraaien paaien. Maar bij een kleine groep onhandelbare kraaien, kiest men om ze ter afschrikking als vogelverschrikker op te hangen.

Lees meer >

Gemeenten de croupiers van Groot Holland Casino

De decentralisaties in het sociaal domein brengen het slechte van gemeenten naar boven. Er is een klimaat gecreëerd waarin zij nagenoeg ongrijpbaar witteboordencriminaliteit kunnen plegen, gedekt door formele wet- en regelgeving. Het mag de lezer duidelijk zijn dat dit daardoor de moeilijkst te bestrijden misdaad is. 
Lees meer >

De dode kraaien op de gemeentelijke akkers

Per gemeente kan er een dode kraai opgehangen zijn. Dat is een enkele burger die maximaal tegen de overheid te hoop loopt. De dode kraai is uitverkoren om alle andere burgers af te schrikken zodat ze keurig in de pas blijven lopen.

Lees meer >

Hijgt Jetta Klijnsma de pedoboeven echt in de nek?

De laatste stuiptrekken van bewindsvrouw Jetta Klijnsma zullen weinig indruk wekken hij gemeenten. We zien haar nog wat rollebollen met wethouders over de experimenten bijstand die alleen maar tot rechtsongelijkheid leiden en dus mensenrechten schenden. Hijgt ze nu de pedoboeven bij de gemeenten in de nek?
Lees meer >

Coöperaties de hoop voor burgerkracht?

Zijn coöperaties de hoop voor burgerkracht of een kanaal voor de overheid om burgerinitiatief onder controle te houden? De geluiden vanuit de initiatieven zijn in elk geval overwegend positief en enthousiast. Maar is alles wat lijkt wat het is?

Lees meer >

Vormen gemeenten een netwerk van pedoboeven?

‘Klijnsmagelden’ zijn bedoeld om te helpen de armoede onder kinderen te bestrijden. Elk gemeente krijgt jaarlijks een bedrag. Het geld zou ‘geoormerkt’ moeten worden door de gemeenten om daadwerkelijk te besteden aan het doel waarvoor het ter beschikking is gesteld. Maar dat gebeurt vaak niet!

Lees meer >

13 juli 2017 |  Zorg.nu
Zorgverzekeraars sporen steeds meer fraude op met declaraties van zorgverleners. Vorig jaar bracht controle achteraf voor 18,9 miljoen euro aan oneigenlijk in rekening gebrachte zorgkosten aan het licht.

Dat blijkt uit cijfers die brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland verzamelde.

Lees meer >

14 juli 2017 | NOS
Mensen die complexe zorg nodig hebben, lopen vast tussen de vele loketten van het huidige zorgsysteem. Een deel van hen blijft daardoor zelfs verstoken van zorg.

Dat blijkt uit een inventarisatie van 30.000 meldingen. Deze kwamen het afgelopen jaar binnen bij grote cliënten- en patiëntenorganisaties.

Lees meer >

14 juli 2017 | Algemeen Dagblad
De overheid betaalt zich scheel aan de inhuur van extern personeel. Hoewel het kabinet al jaren roept dat het minder externen wil inhuren. Is dat schokkend?

Toch gaven ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen er vorig jaar honderden miljoenen euro’s méér aan uit.

Lees meer >

Zijn ambtenaren in het sociaal domein genetisch gemanipuleerd?

Genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) zo zouden we ambtenaren in het sociaal domein kunnen typeren. Of zij dan een ziekte hebben of een gewijzigde geaardheid, dat blijft nog even de vraag. 

De symptomen zijn van vervelend tot verwoestend voor burgers die er door hun zorgvraag mee worden geconfronteerd.

Lees meer >

Gaan burgers weer alles zelf doen?

Is het een eigentijdse revolutie? De wedergeboorte van wat in de Angelsaksische traditie ‘the Commons’ heet.

Het staat voor collectief beheer van hulpbronnen door groepen burgers, los van overheid en markt. In de lange traditie van gilden en coöperaties. Tine de Moor doet er onderzoek naar.

Lees meer in de NRC >

Straetus incassoterreurcel Dronten overvalt vriend en vijand

Met een verachtelijk, verwerpelijk en immoreel idee spuugt Straetus franchisenemer Loyd Hendriks in Dronten het publiek in het gezicht.

Is de jonge ondernemer een ongeleid projectiel? Hebben we te maken met een proefballon en en hoax? Een slimme, gratis reclametruc?

Lees meer >

Zorgsector lucratieve business in regio Eindhoven

14 juli 2017 | Eindhovens Dagblad
Zo'n veertig zorgverleners moeten met de billen bloot. De gemeente Eindhoven laat hun opvallende jaarcijfers onderzoeken.

Een inventarisatie van ED bevestigt dat zorgsector in 2016 grote winsten boekte.

Lees meer >

Doofpot WMO Leudal
Een professioneel ogende website is er zelfs speciaal voor opgezet. We lezen over de persoonlijke tragiek van een burger die tegen gemeentelijke wanbeleid oploopt.

De menselijke maat lijkt hier compleet verdwenen. Dit online verzet is een voorbeeld van individuele burgerkracht.

doofpot-wmo-leudal.com >

Bijstandsdrama Apeldoorn/Epe
Ray Heijder van BurgerkrachtCentraal is zelf de Sjaak in het sociaal domein. Met de Partcipatiewet in de hand onderdrukt de gemeente zijn eigen mening en kritiek.

De komende tijd worden de geschiedenis en nieuwe ontwikkelingen in blogs uiteengezet.

Case Heijder/Apeldoorn(Epe) >

Tip ons over individuele burgerkracht!
BurgerkrachtCentraal wil uitdrukkelijk individuele, zuiver onafhankelijke burgerkracht bundelen.

Burgers zij zelf een online presentatie hebben opgezet, kunnen hier een verwijzing daarnaar krijgen.

Tip de redactie over dit soort initiatieven via socialesignalen@gmail.com.

Sociale signalen via BurgerkrachtCentraal

Op de voorpagina van BurgerkrachtCentraal vindt u een selectie van opgevangen geluiden en informatie uit het sociaal domein. Dit zin sociale signalen.

Veelal wordt verwezen naar de media en websites van overheidsorganisaties. Denk daarbij aan zorgaanbieders en het netwerk van adviespartners van de overheid.

Hiermee stemt BurgerkrachtCentraal niet noodzakelijkerwijs in met de inhoud.
In veel gevallen juist niet zelfs!

De eigen visie en opvattingen van BurgerkrachtCentraal komen meer tot uitdrukking in eigen publicaties.

De blogs willen zo goed mogelijk aansluiten op zuiver onafhankelijke burgerkracht.