Mijn burgermanifest

"Mijn geloof is dat de overheid en rechters instituten zijn die niet anders dan door God zijn ingesteld en door burgers moeten worden geëerd, maar ook getoetst. Bij handelingen en besluiten zonder wettelijke grondslag en misstanden moeten zij die instituten vermanen.

De overheid en rechters zijn gemachtigd om te oordelen en te veroordelen maar zullen zich ook bij de allerhoogste Rechter moeten verantwoorden.

Vanuit goed burgerschap zijn burgers gemandateerd om daar een kritische bijdrage aan te leveren.

Mijn missie is om ter ere van God dat mandaat maximaal en desnoods met zware persoonlijke offers te nemen. Dat is wat ik metterdaad doe.

Hierbij staan de wetten van God (vervat in de Tien Geboden) en de liefde van Jezus Christus waarin die worden vervuld absoluut bovenaan.

Social justice (sociale rechtvaardigheid), hét thema van de beschaving van dit moment, is niet het doel, maar een logisch gevolg als aan de wetten van God en de liefde van Jezus wordt gehoorzaamd.

Zo waarlijk helpe mij God almachtig en in Jezus’ naam, amen!"

Ray Heijder
Initiatiefnemer BurgerkrachtCentraal

Behoorlijkheid

BurgerkrachtCentraal zet zich in om behoorlijk overheidshandelen te bevorderen. We baseren ons hierbij op de Behoorlijkheidswijzer die in oktober 2016 door de Nationale Ombudsman werd uitgegeven. Dit document geeft houvast. Meer behoorlijkheid

PijlVier kernwaarden

De vier kernwaarden van behoorlijk overheidsbestuur en -handelen zijn:

Open & duidelijk
Respectvol
Betrokken & oplossingsgericht
Eerlijk & betrouwbaar

PijlOpen & duidelijk

Transparant
Goede informatieverstrekking
Luisteren naar de burger
Goede motivering

PijlRespectvol

Respecteren van grondrechten
Bevorderen actieve participatie
Fatsoenlijke bejegening
Fair play
Evenredigheid
Bijzondere zorg

PijlBetrokken & oplossingsgericht

Maatwerk
Samenwerking
Coulante opstelling
Voortvarendheid
De-escalatie

PijlEerlijk & betrouwbaar

Integriteit
Betrouwbaarheid
Onpartijdigheid
Redelijkheid
Goede voorbereiding
Goede organisatie
Professionaliteit

Beoordeling

We beoordelen de online dienstverlening van gemeenten. Dit kan betrekking hebben op producten en diensten die volledig digitaal worden geleverd, maar ook op service die voorbereidend is op verdere uitvoering in de fysieke praktijk.

PijlBKCkeuring

Vanaf november 2018 keuren we alle 355 gemeenten op hun online informatie over de aanvraag algemene bijstand. Daarbij toetsen we op meerdere elementen waaronder het voorschot zoals vastgelegd in artikel 52 van de Participatiewet.

PijlBKCokay

Uiteraard staan we ook open voor en kijken we reikhalzend uit naar de behoorlijke praktijk.
Komen we daar voorbeelden van tegen (en we hopen dat het er steeds meer worden) dan melden we die graag. BKCokay

PijlZwarte lijst

Gemeenten die bij online bovengemiddeld slecht doen en/of zich totaal niets aantrekken van onze aanbevelingen ter verbetering of ons hardnekkig negeren, plaatsen we op de Zwarte Lijst der Onbehoorlijkheid. BKCblacklist

PijlOp de kaart

De resultaten van onze beoordelingen brengen we om algehele indrukken te geven en totaaloverzicht ook in beeld. Dit doen we door ze letterlijk in kaart te brengen, op de kaart te zetten.

PijlKeuringen per provincie

Vind onze keuringen terug in overzichten per provincie.

.

Observaties

We observeren het overheidsbeleid- en handelen, misstanden en sociale grote ontwikkelingen en vraagstukken. Wat we aantreffen delen we in blogs. Waar nodig geven we advies en/of stellen we vragen aan de verantwoordelijken.

PijlIndividuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag is een graadmeter voor de behoorlijkheid van een gemeente. Anders dan bij de voorloper ervan, de langdurigheidstoeslag, hebben gemeenten eigenlijk te veel vrijheden in de uitvoeringspraktijk. Meer

PijlActualiteit

Hoe punctueel zijn de gemeenten bij het actueel houden van hun online informatie? De vermogenstoets bijstand biedt een meetbare prestatie-indicator. Elk jaar veranderen de toegestane bedragen.
Wie houdt dat goed bij? Meer

PijlSociaal panopticum

Als je tegen iemand zegt: 'Niet denken aan een zwarte kat', geheid dat die persoon dan direct denkt aan een zwarte kat. Zo werkt het ook als je mensen ervan overtuigt dat ze in de gaten worden gehouden. Zij geloven dat en gedragen zich er dan naar. Meer

PijlLab055/0578

Een bijzondere observatie is de bijstandscase van 'onze' Ray Heijder die te hoop loopt tegen de gemeente Apeldoorn en gemeente Epe. Deze kwestie legt misstanden bloot die ook landelijk in min of meerdere mate bij gemeenten spelen. Meer