Best practice

Op 10 oktober hadden we nog een 'maar'. Die is opgelost. Dat betekent dat we de gemeente Lelystad nu als best practice kunnen kwalificeren op het gebied van online informatievoorziening over de bijstand(saanvraag) en de afhandeling van de aanvraag. Ook over het belangrijke voorschot wordt nu uitstekend geïnformeerd.

Wij prijzen de gemeente Lelystad dat zij onze aanmoediging en rapportage via Twitter en deze website serieus heeft opgepakt. De belanghebbende inwoners in Lelystad zijn er nu beter mee gediend.
Meer...

Best practice

9 oktober 2018 - Werkplein Hart van West-Brabant kunnen we opgetogen optekenen als een best practice online informatievoorziening over de algemene bijstand, de bijstandsaanvraag en de bijbehorende behandelprocedure. Hiermee zijn op dit vlak de burgerbelangen van inwoners in zes gemeenten goed gediend.
Meer...

Best practice

6 oktober 2018 - De gemeente Enschede is het voorbeeld voor andere gemeenten hoe de online informatievoorziening over de bijstandsaanvraag en de afhandeling daarvan moet zijn. Met dit voorbeeld vervalt elk excuus voor andere gemeenten om nog langer participatiewetteloos te handelen.
Meer...

Participatiewetteloos

De conclusie die we over de online informatie over de bijstandsuitkering van de gemeente Almelo is net zo bedroevend als het tempo waarin we deze kunnen trekken. Minimalisme troef! Dat in een gemeente waarin het aantal mensen die een bijstandsuitkering nodig hebben alleen maar groeiende is. En dat onder de rook van de best practice gemeente Enschede (als de wind noord-west staat).
Meer...

Participatiewetteloos

5 oktober 2018 - Er moet worden gesteld dat Apeldoorn, Epe, Brummen en Voorst in ernstige mate Partipatiewetteloos zijn bij de online informatievoorziening over de aanvraag voor de algemene bijstand. Er wordt zelfs totaal niet geïnformeerd, met gemeente Voorst als uitzondering. Maar zij gaat grof in overtreding met betrekking tot het voorschot.

Hoewel we weinig vertrouwen hebben in met name Apeldoorn die kartrekker is in het geheel, hopen we dat de gemeenten op korte termijn verbetering laten zien.
Meer...

Participatiewetteloos

5 oktober 2018 - De gemeente Zwolle informeert na bemoeienis van BurgerkrachtCentraal en vervolgens van SP Zwolle inmiddels online wel over het voorschot bijstand, echter dat kan nog beter (vollediger). En over de beslistermijn en bezwaartermijn wordt nog steeds niet gerept.
We moedigen de gemeente Zwolle aan om de online informatie verder te verbeteren en zolang dat niet is gebeurd, behoudt de gemeente onze kwalificatie 'Participatiewetteloos'.
Meer...

Participatiewetteloos

De informatie over de aanvraag algemene bijstand en het voorschot rammelt te veel in de toeleiding er naar toe alsmede inhoudelijk. Daarom plaatst BurgerkrachtCentraal de vier DDFK gemeenten (Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a.) op het bankje 'Participatiewetteloos'. We moedigen hen aan om werk te maken van betere samenwerking, uniforme werkwijze en duidelijkheid naar de inwoners die aanspraak willen (moeten) maken op de algemene bijstand.
Meer...

Participatiewettig

Avres handelt goed (participatiewettig) bij de online informatieverstrekking over de aanvraag algemene bijstand, inclusief het belangrijke aspect voorschot. Enige verbetering is daarbij nog wel wenselijk. BurgerkrachtCentraal vertrouwt er op basis van eerdere goede ervaring met Avres (en contact met directeur Saar Spanjaard) op dat die zal worden doorgevoerd.
Meer...

Participatiewetteloos

2 oktober 2018 - De gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk maken zich ernstig schuldig aan participatiewetteloosheid. Doordat er totaal geen informatie wordt verstrekt, ook niet door Halte Werk waarin zij samenwerken, kunnen we online helemaal niet beoordelen hoe het gesteld is met naleving van de Participatiewet.
Meer...

Participatiewetteloos

1 oktober 2018 - Op basis van online informatie op werkzaakrivierenland.nl moeten we vaststellen dat Werkzaak Rivierenland zich ten aanzien van het voorschot niet houdt aan de Participatiewet. Wij vermoeden dat in de feitelijke uitvoering belanghebbenden stelselmatig worden gedupeerd.
Meer...

Participatiewetteloos

1 oktober 2018 - Op basis van online informatie op Laborijn.nl moeten we vaststellen dat Laborijn zich ten aanzien van het voorschot algemene bijstand niet houdt aan de Participatiewet. Of dit in de feitelijke uitvoeringspraktijk ook zo is, is hiermee niet gezegd. We maken ons echter wel zorgen over die uitvoering.
Meer...