BurgerkrachtCentraal | Waar gaat het eigenlijk over?

hoever
Hoever reiken de leugens van gemeente Apeldoorn?
De waarde van gemeentelijke dreigementen
De waarde van gemeentelijke dreigementen
Het door gemeente Rheden gevreesde onderzoek
getuige
Getuigenverklaring tegen gemeente Rheden

hoger beroepLAB 055/0578
Hoger beroep n.a.v. uitspraak op beroep ARN 19 / 3338
Is er wel of geen sprake van nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden als bedoeld in artikel 4:6 van de Algemene wet bestuursrecht?


klachtLAB 055/0578
Klacht tegen Rechtbank Gelderland
Klacht over hoe Rechtbank Gelderland is omgesprongen met schriftelijke en mondelinge signalen over o.a. valse verklaringen van gemeente Apeldoorn/Epe.


vraagLAB 055/0578
Vraag over rol onafhankelijke bezwarencommissie
Is er een wettelijke bepaling die rechtvaardigt dat een onafhankelijke bezwarencommissie de beëindiging van een bezwarenprocedure bevestigt aan bezwaarde?


repressieCASUS RHEDEN
Advies n.a.v. repressie door gemeente Rheden
Advies n.a.v. de e-mail van consulent werk d.d. 12 februari 2020. Het is alvast input voor het bezwaarschrift dat vermoedelijk nodig zal blijken te zijn.


annuleringLAB 055/0578
Intrekking aanvraag partiële ontheffing sollicitatieplicht
Ray Heijder ziet dat de noodzaak van een gedeeltelijke ontheffing van de sollicitatieplicht er niet meer is en trekt daarom de keutel daaromtrent in.


vraagRECHT
Lezersvraag over uitgaven voor jezelf houden
Antwoord op een lezersvraag over uitgaven voor jezelf houden bij het aanvragen van een bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet.


voorbereidingCASUS RHEDEN
Voorbereiding hoorzitting Ombudscommissie Rheden
Voorbereiding op de hoorzitting van Ombudscommissie Rheden over afhandeling van een klacht tegen het optreden van een consulent inkomen bij gemeente Rheden.


klachtLAB 055/0578
Klacht tegen medewerker gemeente niet behandeld
Inmiddels is de wettelijke behandeltermijn van 6 weken verstreken en stelt Ray Heijder het college van gemeente Apeldoorn in gebreke.


voorbeeldLAB 055/0578
Illustratie misleiding en obstructie (voor rechtbank)
Weer een illustratie van misleiding en obstructie door de samenwerkende gemeente Epe en gemeente Apeldoorn. Goed om aan de rechter voor te leggen.


hier tekenenLAB 055/0578
Besluit gemeente Epe niet ondertekend
Gemeente Epe stuurt een besluit dat niet is ondertekend. Uit artikel 10:11 van de Algemene wet bestuursrecht is af te leiden dat ondertekening vereist is.


waarheidLAB 055/0578
Misleiding door trajectregisseur 9/1/2020
Door misleiding probeert de trajectregisseur zijn onrechtmatige daden te verdoezelen of te rechtvaardigen. Hij vormt een groot gevaar voor Ray Heijder.


struisvogelLAB 055/0578
Gemeente Epe komt niet naar de zitting
Gemeente Epe vertoont confrontatiemijdend gedrag of wil dit keer geen tijd verspillen aan Ray Heijder. Ze zegt af voor een zitting bij de rechtbank.


vragenLAB 055/0578
Reactie op afwijzing schadeclaim (via rechtbank)
Een inhoudelijke reactie liever via de rechtbank nu het vertrouwen in gemeente Apeldoorn en gemeente Epe geheel weg en is omgeslagen in wantrouwen.


afwijzingLAB 055/0578
Gemeente Epe duikt weg voor schadeclaim
Gemeente Epe (maar in elk geval gemeente Apeldoorn) is in het bezit van al het bewijs van de (oorzaak van de) de schade, maar houdt zich van de domme.


stijve nekLAB 055/0578
Stijve nekken van het wegkijken bij gemeente Epe
Gemeente Epe neemt maatregelen die stijve nekken onder bestuurders en ambtenaren door het vele wegkijken van ernstige signalen moeten komen.


#daarhebikmoeitemee
Dat een college van b&w middelen en/of voorzieningen misbruikt om mijn kritiek te bestraffen en daarvoor onnodig gebruik maakt van publiek budget dat eigenlijk bestemd is voor mensen die het echt nodig hebben en dat de gemeenteraad dat niet eens erg vindt.


bezwaarLAB 055/0578
Opheldering misverstand bezwaar
Doel: een toewijzing of afwijzing in een beschikkingaanvraag voor een gedeeltelijke sollicitatieplicht en uitbetaling van de (te berekenen) dwangsom.


bezwaarLAB 055/0578
Uitleg verzoek toelichten bezwaar
Alle bezwaarschriften die aan gemeente Apeldoorn door gemeente Epe worden overgedragen, gaan naar de onafhankelijke bezwarencommissie. Dat geeft te denken.


oordeelCASUS RHEDEN
27-01-2020 N.a.v. afhandeling brief 15 november 2019
Belanghebbende sprak de hoop uit dat er bestuurlijke verantwoording zou worden genomen. Helaas werd de behandeling weer in handen gegeven van de ambtenarij.


#daarhebikmoeitemee
Dat de kracht- en machtsverhoudingen tussen jou en een gemeente al extreem in het voordeel van dat overheidsorgaan liggen en zij toch nog leugens, intimidatie en (loze) dreigementen nodig heeft om het van jou te winnen.  Zeg maar dat de nummer 1 van de eredivisie speelt tegen de nummer laatst van de zaterdagamateurs en voor de zekerheid de scheidsrechter heeft omgekocht.


vragenLAB 055/0578
Toelichten bezwaar, hoezo dan?
Wat is er niet duidelijk aan het bezwaar? Waarom een open vraag en geen gerichte? Wat wil men nou eigenlijk bij de gemeente? En wie wil dat? En mag dat?


verbaasdLAB 055/0578
Nieuwe misleiding gemeente Apeldoorn namens Epe
Ik heb ernstige aanwijzingen dat behandelend juridisch medewerker mevrouw W. wederom probeert de rechtbank te misleiden. Dit neem ik zeer hoog op.


doorstartCASUS RHEDEN
16-01-2018 Doorstartgesprek
Van voortgang is geen sprake, maar wel van het telkens weer opnieuw starten (doorstarten). Re-integratie is vooral reanimatie daar in het Rhedense.


#daarhebikmoeitemee
Dat jouw (nood)lot wordt bepaald naar willekeur door een enkele (verondersteld kundige) medewerker van de gemeente. Terwijl die organisatie een optelsom is van honderden ambtenaren en vele waarden waarbij jij niet deelt in dat totaal.


Jedem das SeineOBSERVATIES
Jedem das Seine
Bij gemeenten wordt een nieuw leidend principe ingevoerd: "U krijgt niet waar u recht op hebt, maar wat u nodig hebt." Dat is Jedem das Seine 2.0


schrijvenLAB 055/0578
Sollicitatie gemeente Epe
Er is geen enkele reden om Ray Heijder niet een leuke betaalde baan bij de gemeente Epe te gunnen. Is die er wel? Zeg maar welke dan!


schrijvenLAB 055/0578
Sollicitatie gemeente Apeldoorn
Er is geen enkele reden om Ray Heijder niet een leuke betaalde baan bij de gemeente Apeldoorn te gunnen. Is die er wel? Zeg maar welke dan!


#daarhebikmoeitemee
Commissieleden van de bezwarencommissie en rechters die niets met jouw met bloed, zweet en tranen zorgvuldig opgestelde documenten lijken te doen maar wel klakkeloos en goedgelovig rabiate leugens van gemeenteambtenaren overnemen.


rechtbankLAB 055/0578
Hoger beroep n.a.v. uitspraak op beroep ARN 19 / 4760
Met name misleiding door de gemeente Apeldoorn en onzorgvuldigheid van de rechtbank maken het interessant om in hoger beroep te gaan in zaak ARN 19/4760.


gevaarLAB 055/0578
Melding bedreigende handelswijze gemeente Apeldoorn
De gemeente Apeldoorn begint nu een ernstig gevaar te vormen voor de rechtspositie van Ray Heijder. Vrezend zoekt hij naar wegen om zichzelf te beschermen.


#daarhebikmoeitemee
Toegeven dat mijn zaak helemaal niet zo uniek is en mijn inspanningen niet zo bijzonder zijn. Dat anderen net als ik door hun gemeente in hun pak werden genaaid en ook ik aan het kortste eind zal trekken.