Heeft u dat ook? Het lijkt alsof er tegenwoordig elke dag wel iets is om de vraag 'hoe is het in vredesnaam mogelijk?' bij te stellen. Soms is het nieuws te bizar om er nog woorden aan te kunnen geven. Op Twitter probeert men dat massaal dan toch via een trending hashtag. Toch wordt snel duidelijk dat bijna niemand ermee uit de voeten kan en vooral niet kan duiden waarom de misstanden zich voordoen.
Verbijsterend onbehagen..

Op 12 september plaatste Ray Heijder een tweet als reactie op een subsidieslurpend initiatief van ZonMW voor mensen met een verstandelijke beperking. Dit leidde tot emotionele reacties die wel vaker te zien zijn de laatste tijd in de emocratie. Verbazing, ongeloof, verbijstering, verontwaardiging maar ook intense woede maakte zich van mensen in de Twittergemeenschap meester. Maar nu is het tijd voor inhoud!
De grote bandenwisseltruc...

De sociale dienst van de gemeente Apeldoorn voert ten tijde van de bijstandsaanvraag van Ray Heijder het zogenaamde 'Direct Actief', een gedrocht dat aan allerlei kanten rammelt. Het is een traject dat moet overkomen als een serieuze poging tot snelle toeleiding naar werk. Eigenlijk hoofdzakelijk bedoeld om te ontmoedigen en aanvragers van een uitkering voortijdig te laten sneuvelen (afhaken). Ray heeft er na een snelle inschatting meteen zijn grote twijfels over en dat wordt hem door de gemeente niet in dank afgenomen.
Gek word je van die vent...

Maandag 21 maart 2016, een gewone dag bij het Werkplein Activerium, de sociale dienst van de gemeente Apeldoorn. Maar niet voor Ray Heijder en zijn halfbroer. Achter hen ligt een zware tijd die werd afgesloten met een onafwendbaar faillissement. Zowel mentaal als financieel uitgeput melden zij zich samen bij de intake voor een bijstandsuitkering. Onverschrokken en een beetje giechelend, maar dat is om zich nog een beetje groot te houden na een dramatische periode.
De toon is gezet...

Huiver mee over onthutsend overheidsgedrag! Herken (delen van) je eigen situatie! Wees gewaarschuwd! Neem van alles kennis en behoud het goede! De gemeente Apeldoorn (in het bijzonder de Gestapo) van een tomeloze donkere kant in haar strijd tegen burgers.
Rayconstructie...

Het frame waaraan allesomvattend wordt gebouwd in onze tijd is dat Nederland ziek, zwak en misselijk is. Op alle fronten, bij alle sociale thema's. De Nederlander, of hij nou inheems is of geïmporteerd uit het buitenland, is volgens deze mindset kwetsbaarder dan ooit tevoren. De Totalitaire Staat der Nederlanden heeft dit verdichtsel nodig om te kunnen bestaan.
Nederland ziek, zwak & misselijk...

De gemeenten worden door commerciële bedrijven helemaal lekker gemaakt met de enorme mogelijkheden die er zijn. En die zijn ongekend en zo binnen handbereik. Ambtenaren besparen er heel veel tijd bij en hoeven in bepaalde gevallen zo goed als niets meer te doen. Nou als dat een overheidsdienaar niet als muziek in de oren klinkt.
iSamenleving...

Vrijwilligerswerk op basis van 'niet omdat het moet, maar omdat het kan' is broodroof en misdadig hoe goed bedoeld ook. Vrijwilligers pakken honderdduizenden banen af van mensen zonder werk.
Verbied vrijwilligerswerk nu...

Zo'n 40 jaar geleden was armoede een ver-van-mijn-bed-show. Dat was de tijd waarin 'Kinderen voor Kinderen' in zuiver algemeen beschaafd Nederlands en met een rollende 'r' zongen dat een kind onder de evenaar meestal maar een bedelaar is. Maar de afgelopen jaren kruipt de armoede omhoog, zowel geografisch als demografisch. Dat betekent dat we in Nederland ook te maken hebben gekregen (en in toenemende mate zullen krijgen) met schrijnende toestanden.
Armoede kruipt omhoog...

Dan denk je als gemeenten dat je een lekkere ruime bundel van maar liefst € 363.000.000,- hebt gekregen van Brussel, zit je drie jaar voor het verstrijken ervan er al doorheen. Opwaarderen zit er helaas tot en met 2020 niet in.
The Hague we have a problem...

Tandenborstels tellen om iemand te betrappen op misbruik van de bijstand, is dat slim? Nee natuurlijk niet. Dat werkte vroeger misschien, maar nu is het vooral een voorbeeld voor de beeldvorming. Een echte bijstandsfraudeur kent alle klassiekers en is echt niet zo dom om daarop te worden betrapt.
Maar wat is slim...

In Nederland kennen we een ander soort armoede dan in onderontwikkelde landen en gebieden met oorlog. Daar wordt het veroorzaakt door schaarste. Bij ons is de situatie (bizar genoeg) gewenst en bestaat deze ondanks overvloed.
Armoede is een feest...

Het dossier 'Bijstandsuitkering en AVG #dtv' is er speciaal voor mensen in de bijstand. Ook hulpverleners (zowel individuen als georganiseerd) die bijstandsgerechtigden ondersteunen moedigen we aan kennis te nemen van de inhoud.
AVG en bijstandsuitkering #dtv...