BKCkeuring van gemeente Midden-Drenthe | nulmeting

BKCkeuring
< naar alle keuringen

Gemeente Midden-Drenthe is BKCafgekeurd

PRODUCT(EN)

Bijstandsuitkering (algemene bijstand op grond van de Participatiewet)

VINDBAARHEID

VANUIT DE HOMEPAGE | OKÉ
ONDERWERPEN > 'WMO, Jeugd, Inkomen'
Aantal klikken: 3 (acceptabel)

VIA ZOEKFUNCTIE | OKÉ
Geslaagde zoekactie op 'bijstand', 'bijstandsuitkering' en 'uitkering'

BASISINFO

ALGEMENE UITLEG (INLEIDING) | OKÉ

VERMELDING VERMOGEN | OKÉ
Bij 'Veel gestelde vragen - Heb ik er recht op?' onder 'Vermogensgrenzen'.

TOEGESTAAN VERMOGEN (BEDRAGEN) | OKÉ
Juiste bedragen voor 2018 aangetroffen.

BESLISTERMIJN | NIET OKÉ
Niet aangetroffen

BEZWAARMOGELIJKHEID/-TERMIJN | NIET OKÉ
Niet aangetroffen

EERST INSCHRIJVEN BIJ UWV

LINK NAAR WERK.NL | OKÉ
Bij 'Hoe vraag ik een bijstandsuitkering aan?'

VOORSCHOT (ARTIKEL 52 PARTICIPATIEWET)

VERMELDING | OKÉ
Bij 'Veelgestelde vragen'

ARTIKEL 52 PROOF | NIET OKÉ

Kan ik een voorschot aanvragen?

De term 'aanvragen' strookt niet met de Participatiewet. De bijstandsuitkering is het aan te vragen product, het voorschot is een automatisch recht (als aan de voorwaarden van artikel 52 wordt voldaan).

Dat is geheel afhankelijk van uw situatie

Onjuist. Voorschot krijgen is afhankelijk van het voldoen aan de voorwaarden.

Over de mogelijkheden van een voorschot kunt u overleggen

Onjuist. De mogelijkheden staan vast, namelijk in artikel 52. Vermeld deze!

Er wordt niet vermeld dat binnen vier weken na het indienen van de aanvraag het eerste voorschot wordt verstrekt.

Er wordt niet vermeld dat er na het eerste voorschot telkens per vier weken opnieuw een voorschot wordt verstrekt zolang de aanvraag nog in behandeling is bij de gemeente.

EVENTUELE BELASTENDE ELEMENTEN

Geen

EXTRA TOELICHTING

Geen

BKCafgekeurd

Type keuring
Nulmeting (eerste keuring)

Website
www.middendrenthe.nl

Provincie
Drenthe

Contentmanagementsysteem
Mozard

Datum keuring
9 november 2018

Tijdstip afmelding
20:10 uur

Keurmeester
Ray Heijder

VERZOEK TOT HERKEURING?

Helaas heeft BurgerkrachtCentraal de online informatievoorziening van deze gemeente moeten afkeuren.
Bekijk links waarom (afgekeurd op NIET OKÉ).

Van mening dat een herkeuring een ander resultaat zal geven?
Gebruik dan het onderstaande formulier.

Formulier 'Verzoek tot herkeuring'

De naam van de beoordeelde organisatie wordt automatisch meegezonden.