BKCkeuring van gemeente Aa en Hunze | nulmeting

BKCkeuring
< naar alle keuringen

Gemeente Aa en Hunze is BKCafgekeurd

PRODUCT(EN)

Bijstandsuitkering (algemene bijstand op grond van de Participatiewet)

VINDBAARHEID

VANUIT DE HOMEPAGE | NIET OKÉ
'Inwoners & verenigingen' > 'Zorg, welzijn, werk' > 'Uitkering'
Aantal klikken: 2 (goed)
De informatie stopt hier bij een verwijzing naar het UWV.
Dat betekent dat het Werkplein Drentse Aa niet wordt bereikt.

VIA ZOEKFUNCTIE | NIET OKÉ
Geslaagde zoekactie op 'bijstand', 'bijstandsuitkering' en 'uitkering'.
Maar ook hier wordt Werkplein Drentse Aa niet bereikt.

BASISINFO

ALGEMENE UITLEG (INLEIDING) | NIET OKÉ
Niet aangetroffen

VERMELDING VERMOGEN | NIET OKÉ
Niet aangetroffen

TOEGESTAAN VERMOGEN (BEDRAGEN) | NIET OKÉ
Niet aangetroffen

BESLISTERMIJN | NIET OKÉ
Niet aangetroffen

BEZWAARMOGELIJKHEID/-TERMIJN | NIET OKÉ
Niet aangetroffen

EERST INSCHRIJVEN BIJ UWV

LINK NAAR WERK.NL | OKÉ
Bereikt door het navigeren naar informatie over de bijstandsuitkering.

VOORSCHOT (ARTIKEL 52 PARTICIPATIEWET)

VERMELDING | NIET OKÉ
Niet aangetroffen

EVENTUELE BELASTENDE ELEMENTEN

Geen

EXTRA TOELICHTING

De website van de gemeente Aa en Hunze is voor wat betreft de bijstandsuitkering waardeloos.

BKCafgekeurd

Type keuring
Nulmeting (eerste keuring)

Website
www.aaenhunze.nl

Provincie
Drenthe

Contentmanagementsysteem
Greenvalley Delft

Samenwerkingsverband
Werkplein Drentsche Aa

Datum keuring
10 november 2018

Tijdstip afmelding
17:59 uur

Keurmeester
Ray Heijder

VERZOEK TOT HERKEURING?

Helaas heeft BurgerkrachtCentraal de online informatievoorziening van deze gemeente moeten afkeuren.
Bekijk links waarom (afgekeurd op NIET OKÉ).

Van mening dat een herkeuring een ander resultaat zal geven?
Gebruik dan het onderstaande formulier.

Formulier 'Verzoek tot herkeuring'

De naam van de beoordeelde organisatie wordt automatisch meegezonden.