BKCkeuring van gemeente Noordenveld | nulmeting

BKCkeuring
< naar alle keuringen

Gemeente Noordenveld is BKCafgekeurd

PRODUCT(EN)

Bijstandsuitkering (algemene bijstand op grond van de Participatiewet)

VINDBAARHEID

VANUIT DE HOMEPAGE | NIET OKÉ
Wel via 'Werken en leren' te vinden, maar daarvoor moet de belanghebbende eerst de vertaalslag maken dat werk boven uitkering gaat. Dat is op zich waar, maar dit dogma mag niet worden gebruikt om de toegankelijkheid van de informatie te beperken.

VIA ZOEKFUNCTIE | OKÉ
Geslaagde zoekactie op 'bijstand', 'bijstandsuitkering' en 'uitkering'

BASISINFO

ALGEMENE UITLEG (INLEIDING) | NIET OKÉ
Via de website van de gemeente terecht gekomen op de website van Intergemeentelijke Sociale Dienst Noorderkwartier.
De verstrekte informatie is veel te summier.

VERMELDING VERMOGEN | NIET OKÉ
Niet aangetroffen.

TOEGESTAAN VERMOGEN (BEDRAGEN) | NIET OKÉ
Niet aangetroffen.

BESLISTERMIJN | NIET OKÉ
Niet aangetroffen.

BEZWAARMOGELIJKHEID/-TERMIJN | NIET OKÉ
Niet aangetroffen.

EERST INSCHRIJVEN BIJ UWV

LINK NAAR WERK.NL | OKÉ, MET AANDACHTSPUNT
Aandachtspunt is de onnodige klik. Op de pagina 'Uitkering aanvragen' moet eerst bij 'Meer informatie' op 'Het aanvragen van een bijstandsuitkering (Participatiewet, IOAW)' worden geklikt. Waarom de pagina's niet samenvoegen?

VOORSCHOT (ARTIKEL 52 PARTICIPATIEWET)

VERMELDING | NIET OKÉ
Niet aangetroffen.

EVENTUELE OVERIGE BELASTENDE ELEMENTEN

Geen

EXTRA TOELICHTING

Geen

BKCafgekeurd

Type keuring
Nulmeting (eerste keuring)

Website
www.gemeentenoordenveld.nl

Provincie
Drenthe

Contentmanagementsysteem
GemeenteOplossingen

Samenwerkingsverband
Intergemeentelijke Sociale Dienst Noordenkwartier

Datum keuring
10 november 2018

Tijdstip afmelding
10:13 uur

Keurmeester
Ray Heijder

VERZOEK TOT HERKEURING?

Helaas heeft BurgerkrachtCentraal de online informatievoorziening van deze gemeente moeten afkeuren.
Bekijk links waarom (afgekeurd op NIET OKÉ).

Van mening dat een herkeuring een ander resultaat zal geven?
Gebruik dan het onderstaande formulier.

Formulier 'Verzoek tot herkeuring'

De naam van de beoordeelde organisatie wordt automatisch meegezonden.