BKCkeuring van gemeente Borger-Odoorn | nulmeting

BKCkeuring
< naar alle keuringen

Gemeente Borger-Odoorn is BKCafgekeurd

PRODUCT(EN)

Bijstandsuitkering (algemene bijstand op grond van de Participatiewet)

VINDBAARHEID

VANUIT DE HOMEPAGE | NIET OKÉ
Geen link naar informatie over de bijstandsuitkering vanuit de homepage, of iets wat daarop lijkt zoals 'Werk & Inkomen' of iets dergelijks.

VIA ZOEKFUNCTIE | OKÉ
Geslaagde zoekactie op 'bijstand', 'bijstandsuitkering' en 'uitkering'

BASISINFO

ALGEMENE UITLEG (INLEIDING) | NIET OKÉ

Wel voldoende informatie aangetroffen, maar met een element dat voor verwarring zorgt. Bij 'Algemeen' staat dat het Werkplein Zuidoost-Drenthe bepaalt of de belanghebbende recht heeft op een bijstandsuitkering en hoeveel geld deze krijgt. Bij de tab 'Aanpak' daarentegen staat dat de gemeente bepaalt of er recht op een bijstandsuitkering is en om hoeveel geld het gaat.

Dat het Werkplein in feite ook gemeente is, mag niet als triviale kennis van de inwoner worden verondersteld.

Overigens heeft het Werkplein Zuidoost-Drenthe geen website. Een erg zwak punt!

www.werkplein-zuidoostdrenthe.nl
Deze website is niet actief
De domeinnaam is reeds geregistreerd door één van onze klanten, er is echter (nog) geen website op geplaatst. (Infracom ict)

Onderzoek wijst uit dat ooit (in 2011) deze website wel actief was.

VERMELDING VERMOGEN | OKÉ
Bij 'Algemeen'

TOEGESTAAN VERMOGEN (BEDRAGEN) | NIET OKÉ
Niet aangetroffen

BESLISTERMIJN | OKÉ
Bij 'Termijn'

BEZWAARMOGELIJKHEID/-TERMIJN | OKÉ
Bij 'Bezwaar & beroep'

EERST INSCHRIJVEN BIJ UWV

LINK NAAR WERK.NL | OKÉ
Bij 'Aanpak'

VOORSCHOT (ARTIKEL 52 PARTICIPATIEWET)

VERMELDING | NIET OKÉ
Wel aangetroffen, maar er moet apart op worden gezocht. BurgerkrachtCentraal beschouwt dit als verstoppen van informatie. Info (of een link daarnaar) zou bijvoorbeeld moeten staan bij 'Termijn'.

ARTIKEL 52 PROOF | NIET OKÉ

Er wordt gesproken over het aanvragen van een voorschot. Dat is onjuist en niet in overeenstemming met de Participatiewet. De bijstanduitkering vraagt men aan, het voorschot is een recht dat daaruit voortkomt en moet niet aangevraagd hoeven worden.

Belangrijke onderdelen uit artikel 52 worden niet vermeld zoals de termijn waarna het voorschot wordt verstrekt en dat er voorschot verstrekt blijven worden zolang de aanvraag in behandeling is bij de gemeente.

Bij 'Voorwaarden' staat onjuist maatwerk:

U kunt bewijzen dat het voorschot voor u noodzakelijk is.

Dit staat niet in artikel 52. De bewijzen die men moet leveren zijn verbonden aan de voorwaarden van de bijstanduitkering (dus wel indirect gerelateerd aan het voorschot).

BKCafgekeurd

Type keuring
Nulmeting (eerste keuring)

Herkeuring
16 november 2018

Website
www.borger-odoorn.nl

Provincie
Drenthe

Contentmanagementsysteem
TYPO3 (Wind Internet Leeuwarden)

Samenwerkingsverband
Werkplein Zuidoost-Drenthe (geen website?)

Datum keuring
11 november 2018

Tijdstip afmelding
12:05 uur

Keurmeester
Ray Heijder

VERZOEK TOT HERKEURING?

Helaas heeft BurgerkrachtCentraal de online informatievoorziening van deze gemeente moeten afkeuren.
Bekijk links waarom (afgekeurd op NIET OKÉ).

Van mening dat een herkeuring een ander resultaat zal geven?
Gebruik dan het onderstaande formulier.

Formulier 'Verzoek tot herkeuring'

De naam van de beoordeelde organisatie wordt automatisch meegezonden.