BKCkeuring van Meerinzicht | nulmeting

Meerinzicht

Keuringsrapport

BKCkeuring

Meerinzicht

Website
www.meerinzicht.nl

Provincie
Gelderland / Flevoland

Samenwerkende gemeenten
Ermelo, Harderwijk en Zeewolde

Type keuring
Nulmeting (eerste keuring)

Keurmeester
Ray Heijder

Datum
13 november 2018

Tijdstip afmelding
22:00 uur

Keuringshistorie
Geen


Contentmanagementsysteem

www.simplyadmire.com

TYPO3 door SimplyAdmire Maarn

Basisinformatie

BESLISTERMIJN | NIET OKÉ

Niet aangetroffen.

Basisinformatie

BEZWAARMOGELIJKHEID / -TERMIJN | NIET OKÉ

Niet aangetroffen.

Eerst inschrijven bij UWV

LINK NAAR WERK.NL | OKÉ

Aangetroffen.

Product

Bijstandsuitkering (algemene bijstand) Participatiewet.


Vindbaarheid

VANUIT DE STARTPAGINA | OKÉ

'Werk en inkomen' > 'Bijstand, uitkering'

Vindbaarheid

VIA DE ZOEKFUNCTIE | OKÉ

Succesvolle zoekactie op 'bijstand', 'bijstandsuitkering' en 'uitkering'.

Basisinformatie

ALGEMENE UITLEG (INLEIDING) | NIET OKÉ

Niets over hoe de procedure verder verloopt na aanvragen via Werk.nl.

Basisinformatie

VERMELDING VERMOGEN | NIET OKÉ

Niet aangetroffen.

Basisinformatie

TOEGESTAAN VERMOGEN (BEDRAGEN) | NIET OKÉ

Niet aangetroffen.

Voorschot (Participatiewet artikel 52)

VERMELDING | NIET OKÉ

Niet aangetroffen.

Verzoek tot herkeuring

Van mening dat een herkeuring een ander resultaat zal geven? Gebruik dan het onderstaande formulier.

Formulier 'Verzoek tot herkeuring'

De naam van de beoordeelde organisatie wordt automatisch meegezonden.