BKCkeuring van gemeente Berg en Dal | nulmeting

BKCkeuring
< naar alle keuringen

Gemeente Berg en Dal is BKCafgekeurd

PRODUCT(EN)

Bijstandsuitkering (algemene bijstand op grond van de Participatiewet)

VINDBAARHEID

VANUIT DE HOMEPAGE | NIET OKÉ
'Zorg, welzijn en inkomen' > 'Uitkeringen' > 'Bijstandsuitkering' > 'Bijstandsuitkering aanvragen'
Aantal klikken: 4 en dat is teveel

VIA ZOEKFUNCTIE | OKÉ
Geslaagde zoekactie op 'bijstand', 'bijstandsuitkering' en 'uitkering'

BASISINFO

ALGEMENE UITLEG (INLEIDING) | OKÉ

VERMELDING VERMOGEN | OKÉ
Bij 'Hoe werkt het?' > Eigen vermogen

TOEGESTAAN VERMOGEN (BEDRAGEN) | OKÉ
Juiste bedragen voor 2018 aangetroffen

BESLISTERMIJN | OKÉ
Aangetroffen bij 'Hoe lang duurt het?'

BEZWAARMOGELIJKHEID/-TERMIJN | OKÉ
Aangetroffen bij 'Hoe lang duurt het?'

EERST INSCHRIJVEN BIJ UWV

LINK NAAR WERK.NL | NIET OKÉ
Niet aangetroffen. Hiermee lijkt de borging van de meldingsdatum op losse schroeven te staan.

Wordt er niet duidelijkheid op in:

U kunt de bijstandsuitkering aanvragen bij de gemeente Berg en Dal via het algemene nummer 14024 en vraag naar het team inkomen van de afdeling Sociale Zaken.

VOORSCHOT (ARTIKEL 52 PARTICIPATIEWET)

VERMELDING | OKÉ
Aangetroffen bij 'Hoe lang duurt het?'

ARTIKEL 52 PROOF | NIET OKÉ

Deze passage is onjuist:

U kunt binnen uiterlijk 4 weken een voorschot krijgen als u niet genoeg geld hebt om te wachten totdat de uitkering aan u is overgemaakt.

Het voorschot is automatisch aan de aanvraag voor een bijstandsuitkering gekoppeld. De voorwaarde die in deze passage wordt genoemd, staat niet in artikel 52 van de Participatiewet. Er staan wel andere voorwaarden en die noemt de gemeente Berg en Dal ook bij 'geen voorschot'.

Moet zijn:

U krijgt binnen uiterlijk 4 weken automatisch een voorschot.

BKCafgekeurd

Type keuring
Nulmeting (eerste keuring)

Website
www.bergendal.nl

Provincie
Gelderland

Contentmanagementsysteem
SIMsite SIMgroep Rotterdam

Datum keuring
16 november 2018

Tijdstip afmelding
13:12 uur

Keurmeester
Ray Heijder

VERZOEK TOT HERKEURING?

Helaas heeft BurgerkrachtCentraal de online informatievoorziening van deze gemeente moeten afkeuren.
Bekijk links waarom (afgekeurd op NIET OKÉ).

Van mening dat een herkeuring een ander resultaat zal geven?
Gebruik dan het onderstaande formulier.

Formulier 'Verzoek tot herkeuring'

De naam van de beoordeelde organisatie wordt automatisch meegezonden.