BKCkeuring van gemeente Borger-Odoorn | herkeuring

BKCkeuring
< naar alle keuringen

Gemeente Borger-Odoorn is BKCafgekeurd

HERKEURING

Een bericht van Team Communicatie van de gemeente Borger-Odoorn was voor ons aanleiding om een herkeuring uit te voeren:

Dankzij uw mail kwam bij ons aan het licht dat de informatie op onze website over het voorschot niet klopte. Dit hebben wij inmiddels hersteld. Hartelijk dank dat u dit onder onze aandacht hebt gebracht.

Voorwaarden voor een voorschot
U stelt terecht dat een voorschot niet aangevraagd hoeft te worden. Voor het ontvangen van een voorschot hoeft ook geen noodzakelijkheid aangetoond te worden. Dit is ook niet de werkwijze van het Werkplein Zuidoost-Drenthe. Het Werkplein houdt zich in de werkwijze aan artikel 52 Participatiewet. Het heeft er schijn van dat er twee zaken door elkaar gehaald zijn bij het opstellen van de tekst op de website.

PRODUCT(EN)

Bijstandsuitkering (algemene bijstand op grond van de Participatiewet)

VINDBAARHEID

VANUIT DE HOMEPAGE | NIET OKÉ
Geen link naar informatie over de bijstandsuitkering vanuit de homepage, of iets wat daarop lijkt zoals 'Werk & Inkomen' of iets dergelijks.

VIA ZOEKFUNCTIE | OKÉ
Geslaagde zoekactie op 'bijstand', 'bijstandsuitkering' en 'uitkering'

BASISINFO

ALGEMENE UITLEG (INLEIDING) | NIET OKÉ

Wel voldoende informatie aangetroffen, maar met een element dat voor verwarring zorgt. Bij 'Algemeen' staat dat het Werkplein Zuidoost-Drenthe bepaalt of de belanghebbende recht heeft op een bijstandsuitkering en hoeveel geld deze krijgt. Bij de tab 'Aanpak' daarentegen staat dat de gemeente bepaalt of er recht op een bijstandsuitkering is en om hoeveel geld het gaat.

Dat het Werkplein in feite ook gemeente is, mag niet als triviale kennis van de inwoner worden verondersteld.

Overigens heeft het Werkplein Zuidoost-Drenthe geen website. Een erg zwak punt!

www.werkplein-zuidoostdrenthe.nl
Deze website is niet actief
De domeinnaam is reeds geregistreerd door één van onze klanten, er is echter (nog) geen website op geplaatst. (Infracom ict)

Onderzoek wijst uit dat ooit (in 2011) deze website wel actief was.

VERMELDING VERMOGEN | OKÉ
Bij 'Algemeen'

TOEGESTAAN VERMOGEN (BEDRAGEN) | NIET OKÉ
Niet aangetroffen

BESLISTERMIJN | OKÉ
Bij 'Termijn'

BEZWAARMOGELIJKHEID/-TERMIJN | OKÉ
Bij 'Bezwaar & beroep'

EERST INSCHRIJVEN BIJ UWV

LINK NAAR WERK.NL | OKÉ
Bij 'Aanpak'

VOORSCHOT (ARTIKEL 52 PARTICIPATIEWET)

VERMELDING | NIET OKÉ
Wel aangetroffen, maar er moet apart op worden gezocht. BurgerkrachtCentraal beschouwt dit als verstoppen van informatie. Info (of een link daarnaar) zou bijvoorbeeld moeten staan bij 'Termijn'.

ARTIKEL 52 PROOF | NIET OKÉ

De situatie is niet echt verbeterd na de eerste keuring (nulmeting). De volgende passage vraagt nog steeds om een actie van de belanghebbende terwijl het voorschot automatisch moet worden verstrekt door de gemeente.

Is dit voor u van toepassing? Neem dan contact op met Werkplein Zuid-Oost Drenthe via (0591) 68 55 55. 

EVENTUELE BELASTENDE ELEMENTEN

-

EXTRA TOELICHTING

-

BKCafgekeurd

Type keuring
Herkeuring

Nulmeting
11 november 2018

Website
www.borger-odoorn.nl

Provincie
Drenthe

Contentmanagementsysteem
TYPO3 (Wind Internet Leeuwarden)

Samenwerkingsverband
Werkplein Zuidoost-Drenthe (geen website?)

Datum herkeuring
16 november 2018

Tijdstip afmelding
10:43 uur

Keurmeester
Ray Heijder

VERZOEK TOT HERKEURING?

Helaas heeft BurgerkrachtCentraal de online informatievoorziening van deze gemeente moeten afkeuren.
Bekijk links waarom (afgekeurd op NIET OKÉ).

Van mening dat een herkeuring een ander resultaat zal geven?
Gebruik dan het onderstaande formulier.

Formulier 'Verzoek tot herkeuring'

De naam van de beoordeelde organisatie wordt automatisch meegezonden.