BKCkeuring van Werkzaak Rivierenland | nulmeting

BKCkeuring
< naar alle keuringen

Werkzaak Rivierenland is BKCafgekeurd

PRODUCT(EN)

Bijstandsuitkering (algemene bijstand op grond van de Participatiewet)

VINDBAARHEID

VANUIT DE HOMEPAGE | OKÉ
'Ik zoek werk' > 'Inkomensondersteuning' > 'Bijstandsuitkering aanvragen'
Aantal klikken: 3 (acceptabel)

VIA ZOEKFUNCTIE | OKÉ
Geslaagde zoekactie op 'bijstand', 'bijstandsuitkering' en 'uitkering'

BASISINFO

ALGEMENE UITLEG (INLEIDING) | OKÉ

VERMELDING VERMOGEN | NIET OKÉ
Niet aangetroffen

TOEGESTAAN VERMOGEN (BEDRAGEN) | NIET OKÉ
Niet aangetroffen

BESLISTERMIJN | NIET OKÉ
Bij 'Hoe lang duurt het?'
Het is mooi dat Werkzaak Rivierenland streeft naar die maand, maar de wettelijke termijn is 8 weken en die mag ook nog een keer worden verlengd. Dit moet worden genoemd.

Een maand

Werkzaak streeft ernaar binnen een maand nadat u de aanvraagformulieren compleet ingevuld heeft opgestuurd een antwoord  te geven.

Werkzaak stuurt u een brief waarin staat of u wel of niet een uitkering krijgt. Deze brief met daarin het besluit heet een 'beschikking'.

BEZWAARMOGELIJKHEID/-TERMIJN | NIET OKÉ
Niet aangetroffen

EERST INSCHRIJVEN BIJ UWV

LINK NAAR WERK.NL | OKÉ
Stap 1 achter de link 'Wat moet ik doen om in aanmerking te komen voor een uitkering?'

VOORSCHOT (ARTIKEL 52 PARTICIPATIEWET)

VERMELDING | OKÉ
Het voorschot wordt genoemd bij 'Aanvullende informatie'

ARTIKEL 52 PROOF | NIET OKÉ
Onjuist is het laten aanvragen van het voorschot. Het voorschot is als product niet vatbaar voor een aanvraag. De bijstandsuitkering is dat wel. Het voorschot is een daarbij inbegrepen bijproduct. Het geen geld hebben om van te leven, is niet een in artikel 52 opgenomen voorwaarde!

Voorschot aanvragen
Het kan even duren voordat u uw uitkering krijgt. Betekent dit voor u dat u dan geen geld heeft om van te leven? Dan kunt u een voorschot aanvragen.

Een voorwaarde voor het voorschot is dat bij de aanvraag niet duidelijk mag zijn dat er geen recht op bijstand is. Werkzaak Rivierenland maakt er iets heel anders van en dat is onrechtmatig:

Het is vrijwel zeker dat u recht heeft op een uitkering van Werkzaak

Het eerste voorschot moet binnen 4 weken na het indienen van de bijstandsaanvraag worden verstrekt. Vervolgens wordt er telkens per 4 weken een voorschot vertrekt zolang de aanvraag nog in behandeling is. Wat Werkzaak ervan maakt, is onjuist:

Het is langer dan 4 weken geleden sinds u de uitkeringsaanvraag heeft ingediend

OUDERE BEOORDELING 2 OKTOBER 2018

Heb je een bijstandsuitkering nodig en woon je in de gemeente Culemborg, Geldermalsen, Maasdriel, Neerijnen, West Maas en Waal, Tiel of Zaltbommel? Dan moet je naar Werkzaak Rivierenland.

Zoals we dat gisteren ook bij de gemeenschappelijke regeling Laborijn hebben gedaan, onderzoeken we hoe Werkzaak Rivierenland online informeert over het voorschot algemene bijstand op www.werkzaamrivierenland.nl.

Voorschot algemene bijstand

Voorschot aanvragen
Het kan even duren voordat u uw uitkering krijgt. Betekent dit voor u dat u dan geen geld heeft om van te leven? Dan kunt u een voorschot aanvragen.

Afgezien van dat het even kan duren voordat de aanvrager zijn uitkering krijg, is de rest van deze tekst volledig onjuist en schendt de Participatiewet artikel 52.

Het voorschot moet door de gemeente (of de gemeenschappelijke regeling) worden verstrekt uit eigen beweging. De Participatiewet spreekt nergens over het aanvragen van een voorschot.

De toevoeging 'betekent dit voor u dat u dan geen geld heeft om van te leven' is overbodig. De belanghebbende vraagt niet voor niets een bijstandsuitkering aan!

U moet dan aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • het is vrijwel zeker dat u recht heeft op een uitkering van Werkzaak
  • u hebt alle bewijsstukken, waarvan u gevraagd is deze mee te brengen, ingeleverd
  • het is langer dan 4 weken geleden sinds u de uitkeringsaanvraag heeft ingediend

De eerstgenoemde voorwaarde is een onjuiste vertaling van de artikel 52 lid 1 onderdeel b van de Participatiewet. Daarin wordt gesteld dat het recht op voorschot vervalt als bij de aanvraag duidelijk is dat geen recht op algemene bijstand bestaat. Dat is een heel andere formulering.

Als het vrijwel zeker is dat iemand recht heeft op een uitkering van Werkzaam, dan kan men net zo goed vaart maken met de beslissing waardoor er over een voorschot helemaal niet meer hoeft te worden gesproken.

Bovendien voegt 'vrijwel zeker' een subjectieve waarde toe aan het proces. Wat is 'vrijwel'?
Artikel 52 lid 1 onderdeel b van de Participatiewet is wel objectief toe te passen.

De derde voorwaarde is ook misleidend. Het voorschot moet uiterlijk binnen vier weken na datum aanvraag worden verstrekt volgens artikel 52 van de Participatiewet.

De informatie die Werkzaak Rivierenland over het voorschot algemene bijstand verstrekt, is ook nog eens onvolledig. Er missen enkele cruciale elementen.

  • Er wordt nagelaten te vermelden dat een voorschot niet alleen binnen uiterlijk vier weken na datum aanvraag wordt verstrekt, maar ook vervolgens telkens na elke vier weken zolang geen beslissing op de aanvraag is genomen.
  • Eventueel voorschot wordt (eventuele voorschotten wordt) verrekend met de uitkering zodra deze is toegekend.
  • Eventueel voorschot moet (eventuele voorschotten moeten) worden terugbetaald als de aanvraag voor een uitkering wordt afgewezen.

Hoe een en ander juist moet worden gebracht, is te zien bij de (door ons gecorrigeerde) informatie die Laborijn geeft.

Conclusie

Op 2 oktober 2018 moeten we op basis van online informatie op werkzaakrivierenland.nl vaststellen dat Werkzaak Rivierenland zich ten aanzien van het voorschot niet houdt aan de Participatiewet. Wij vermoeden dat in de feitelijke uitvoering belanghebbenden stelselmatig worden gedupeerd.

Gezien het bedieningsgebied van de gemeenschappelijke regeling moeten we ons om een relatief grote groep burgers zorgen maken. We dringen er bij de gemeenteraden van de zeven gemeenten die hun burgers hieraan blootstellen op aan om snel in te grijpen.

BKCafgekeurd

Type keuring
Nulmeting (eerste keuring)

Website
www.werkzaakrivierenland.nl

Contentmanagementsysteem
SIMsite SIMgroep Rotterdam

Provincie
Gelderland

Betrokken gemeenten
Culemborg
Geldermalsen
Maasdriel
Neerijnen
West Maas en Waal
Tiel
Zaltbommel

Datum keuring
16 november 2018

Tijdstip afmelding
18:52 uur

Keurmeester
Ray Heijder

VERZOEK TOT HERKEURING?

Helaas heeft BurgerkrachtCentraal de online informatievoorziening van deze gemeente moeten afkeuren.
Bekijk links waarom (afgekeurd op NIET OKÉ).

Van mening dat een herkeuring een ander resultaat zal geven?
Gebruik dan het onderstaande formulier.

Formulier 'Verzoek tot herkeuring'

De naam van de beoordeelde organisatie wordt automatisch meegezonden.