BKCkeuring van gemeente Arnhem | nulmeting

BKCafgekeurd

Keuringsrapport

Gemeente Arnhem

Website
www.arnhem.nl

Provincie
Gelderland

Type keuring
Nulmeting (eerste keuring)

Keurmeester
Ray Heijder

Datum
19 november 2018

Tijdstip afmelding
14:30 uur

Keuringshistorie
Geen

Contentmanagementsysteem

www.greenvalley.nl
Green Valley Delft

Oudere beoordeling

15 oktober 2018

Er zijn gemeenten die al hun inwoners het gevoel geven welkom te zijn. Er zijn ook gemeenten die de Animal-Farm-achtige leus lijken te huldigen 'alle inwoners zijn welkom, maar sommige inwoners zijn minder welkom dan andere inwoners'. We gaan zien dat de gemeente Arnhem van de laatste categorie is als het bijvoorbeeld gaat om inwoners die aanspraak proberen te maken op de bijstandspot.

De informatiepagina over de bijstandsuitkering is eenvoudig te vinden op www.arnhem.nl. Dat is een goed begin, maar dan haast de gemeente zich om vooral op eerst op te sommen wanneer je geen recht op een bijstandsuitkering hebt.

Let op: Het heeft geen zin om een bijstandsuitkering aan te vragen als u...

Met een positieve houding zou je kunnen stellen dat de gemeente degene die het lef heeft om ten onrechte een bijstandsuitkering aan te vragen te behoeden voor een teleurstelling. Waarschijnlijker is het dat de sociale dienst geen zin heeft om voor niets aan het werk te gaan voor dergelijke kandidaten.

Wanneer kan ik in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering?

De vervolgpagina die onder deze vraag hangt, filtert nog eens.

Aardig om te lezen, is dat iemand die dakloos is, een zwerver is op straat, in een park, onder een brug (maar niet eentje te ver hoor) of in de nachtopvang. Iemand die thuisloos is, verblijft 'her en der'.
Waag het naar het UWV te gaan!

Opmerkelijk is de uitdrukkelijke instructie om niet naar het UWV te gaan. Dit is bijzonder aangezien elke bijstandsgerechtigde verplicht is zich te registeren bij het UWV WERKbedrijf. Zie ook onze inventarisatie daaromtrent.

Let op; via de UWV site kunt u geen digitale aanvraag voor bijstand indienen. U dient hiervoor een afspraak te plannen via het afsprakensysteem van de gemeente Arnhem.

Kennelijk heeft de gemeente Arnhem geen deal met het UWV. Bezwaar dat hier tegen kan zijn is dat de registratie van de belangrijke meldingsdatum aan de radar wordt onttrokken. Zo is er het risico op een pseudo-meldingsdatum die verder ligt van het moment waarop recht op bijstand ontstaat dan bij de meldingsdatum die bij de UWV-inschrijving wordt vastgelegd.

De afspraak zal plaatsvinden binnen 7 werkdagen.

Dat is op zich te overzien, maar bijvoorbeeld 6 dagen, zijn nog altijd 6 dagen en dat is best relevant gelet op het volgende:

De datum van het maken van de afspraak is tevens de datum van melding en zal (indien het tot een uitkering komt) dienen als inzet datum van de uitkering.

Als de gemeente Arnhem bij, laten we zeggen, 500 aanvragers 6 dagen vertraging weet te realiseren, dan kan dat al gauw een meevallertje zijn van zo'n 100.000 euro of meer. Over de rug van kwetsbare mensen. Tel uit je winst.

Hoe en of de bijstandsgerechtigden in het systeem van Werk.nl (UWV) terechtkomen (wat dus wettelijk verplicht is) is nu gissen.

Voorschot

Het mag bij een gemeente van het type waar de gemeente Arnhem toe behoort niet verbazen als er helemaal niet over het voorschot (artikel 52 Participatiewet) wordt gerept. En inderdaad, er wordt niets over vermeld.

Conclusie

De gemeente Arnhem bouwt gelijk al een vertraging in bij de bijstandsaanvraag ten nadele van de belanghebbende. Ze passeert in eerste instantie de verplicht registratie bij Werk.nl, sterker nog: zegt dat de aanvrager dit niet mag/kan doen! Het voorschot op de bijstandsuitkering wordt helemaal verzwegen. Het lijkt erop dat de gemeente Arnhem zowel de Participatiewet als de SUWI-wet overtreedt.

Product

Bijstandsuitkering (algemene bijstand) Participatiewet.

Vindbaarheid

VANUIT DE STARTPAGINA | OKÉ
'Werk en inkomen - Bijstandsuitkering' >
'Bijstandsuitkering aanvragen'
In twee klikken, dat is goed.

Vindbaarheid

VIA DE ZOEKFUNCTIE | OKÉ
Succesvolle zoekactie op 'bijstand', 'bijstandsuitkering' en 'uitkering'.

Basisinformatie

ALGEMENE UITLEG (INLEIDING) | OKÉ
Voldoende aangetroffen.

Basisinformatie

VERMELDING VERMOGEN | OKÉ
Aangetroffen via 'Kijkt u eerst of u voor een bijstandsuitkering in aanmerking komt voordat u een afspraak maakt.'

Basisinformatie

TOEGESTAAN VERMOGEN (BEDRAGEN) | OKÉ
Juiste bedragen aangetroffen via 'Kijkt u eerst of u voor een bijstandsuitkering in aanmerking komt voordat u een afspraak maakt.'

Basisinformatie

BESLISTERMIJN | NIET OKÉ
Niet aangetroffen.

Basisinformatie

BEZWAARMOGELIJKHEID / -TERMIJN | NIET OKÉ
Niet aangetroffen.

Eerst inschrijven bij UWV

LINK NAAR WERK.NL | NIET OKÉ
Hoe en of de meldingsdatum is geborgd in het proces wordt niet duidelijk.

Voorschot (Participatiewet artikel 52)

VERMELDING | NIET OKÉ
Niet aangetroffen, ook niet via de zoekfunctie.

Verzoek tot herkeuring

Van mening dat een herkeuring een ander resultaat zal geven? Gebruik dan het onderstaande formulier.

Formulier 'Verzoek tot herkeuring'

De naam van de beoordeelde organisatie wordt automatisch meegezonden.