BKCkeuring van Laborijn | nulmeting

Keuringsrapport

Laborijn

Website
www.laborijn.nl

Provincie
Gelderland

Deelnemende gemeenten
Aalten, Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek

Type keuring
Nulmeting (eerste keuring)

Keurmeester
Ray Heijder

Datum
19 november 2018

Tijdstip afmelding
21:11 uur

Keuringshistorie
Geen

Contentmanagementsysteem

www.simgroep.nl

SIMsite SIMgroep Rotterdam

Voorschot (Participatiewet artikel 52)

VERMELDING | NIET OKÉ

Niet aangetroffen bij het product 'bijstandsuitkering'.
Wel apart te vinden via de zoekfunctie.

Voorschot (Participatiewet artikel 52)

ARTIKEL 52 PROOF | NIET OKÉ

Geen voorschot, wel financiële nood?
Als u geen recht hebt op een voorschot maar wel in financiële nood zit, kunt u een spoedvoorziening aanvragen.

Dit is onjuist. Als de belanghebbende geen recht op een voorschot heeft, zal een spoedvoorziening ook niet worden toegekend door Gedeputeerde Staten van de Provincie. Een dergelijke voorziening kan worden aangevraagd als het recht wel bestaat, maar door de gemeente niet wordt toegekend.

Hier wordt overigens ineens wel een beslistermijn genoemd:

De behandeling van uw aanvraag voor een uitkering kan enkele weken duren.

Product

Bijstandsuitkering (algemene bijstand) Participatiewet.

OPMERKELIJK

Van de deelnemende gemeenten heeft de gemeente Montferland geen toeleiding vanaf haar website naar Laborijn. Wat betekent dit? Dat de gemeente toch niet samenwerkt?

Vindbaarheid

VANUIT DE STARTPAGINA | OKÉ

'Ik zit zonder inkomen' > 'Bijstandsuitkering'
In 2 klikken, dat is goed.

Vindbaarheid

VIA DE ZOEKFUNCTIE | OKÉ

Succesvolle zoekactie op 'bijstand', 'bijstandsuitkering' en 'uitkering'.

Basisinformatie

ALGEMENE UITLEG (INLEIDING) | NIET OKÉ

Het mist aan informatie over de aanpak. Er wordt niets vermeld over wat er gebeurt na het aanvragen van de bijstandsuitkering bij Werk.nl.

Basisinformatie

VERMELDING VERMOGEN | OKÉ

Uw vermogen is niet hoger dan het voor u geldende bedrag. Dit is afhankelijk van uw leefsituatie. Onder vermogen valt onder andere spaargeld en een auto. Hebt u naast vermogen ook schulden? Dan wordt uw vermogen hiermee verminderd.

Basisinformatie

TOEGESTAAN VERMOGEN (BEDRAGEN) | NIET OKÉ

Niet aangetroffen.

Eerst inschrijven bij UWV

LINK NAAR WERK.NL | OKÉ

Aangetroffen bij 'Bijstandsuitkering aanvragen' onderaan de pagina.

Basisinformatie

BESLISTERMIJN | NIET OKÉ

Niet aangetroffen.

Basisinformatie

BEZWAARMOGELIJKHEID / -TERMIJN | NIET OKÉ

Niet aangetroffen.

Verzoek tot herkeuring

Van mening dat een herkeuring een ander resultaat zal geven? Gebruik dan het onderstaande formulier.

Formulier 'Verzoek tot herkeuring'

De naam van de beoordeelde organisatie wordt automatisch meegezonden.