BKCkeuring van gemeente Aalten | nulmeting

BKCafgekeurd

Keuringsrapport

Gemeente Aalten

Website
www.aalten.nl

Provincie
Gelderland

Type keuring
Nulmeting (eerste keuring)

Keurmeester
Ray Heijder

Datum
20 november 2018

Tijdstip afmelding
18:02 uur

Keuringshistorie
Geen

Contentmanagementsysteem

www.simgroep.nl

SIMsite van SIMgroep

Basisinformatie

ALGEMENE UITLEG (INLEIDING) | NIET OKÉ

Bij 'Wat moet ik doen?' geen link naar de website van Laborijn (wel bij 'Verwijzingen').

Bij 'Hoe werkt het?' wordt gesproken over de gemeente en bij 'Wat moet ik doen?' over Laborijn. Dit werkt verwarrend voor de belanghebbende. Wie behandelt nou de bijstandsaanvraag? Dat Laborijn in feite ook gemeente is, mag als triviale kennis van de gemeente en voor een keuringsmeester van BurgerkrachtCentraal worden beschouwd, maar niet van de inwoners.

Basisinformatie

TOEGESTAAN VERMOGEN (BEDRAGEN) | OKÉ

Juiste bedragen aangetroffen via de verstrekte deeplink naar informatie van de Rijksoverheid.

Basisinformatie

BESLISTERMIJN | OKÉ

Bij 'Hoe lang duurt het?'

Basisinformatie

BEZWAARMOGELIJKHEID / -TERMIJN | NIET OKÉ

Bij 'Hoe lang duurt het?' maar de wettelijke termijn van 6 weken niet genoemd.

Product

Bijstandsuitkering (algemene bijstand) Participatiewet.

Overerving keuringsresultaat

Aalten participeert in de Gemeenschappelijke Regeling Laborijn. Deze is BKCafgekeurd en daarmee Aalten automatisch ook. Hoewel de gemeente ook zelf veel aanleiding geeft om zelfstandig afgekeurd te worden!
Zie keuringsrapport Laborijn >

Vindbaarheid

VANUIT DE STARTPAGINA | OKÉ

Zorg, ondersteuning, jeugdhulp en werkbegeleiding >
Ondersteuning bij werk en inkomen >
Bijstand, uitkering

Vindbaarheid

VIA DE ZOEKFUNCTIE | OKÉ

Geslaagde zoekactie op 'bijstand', 'bijstanduitkering' en 'uitkering'.

Basisinformatie

VERMELDING VERMOGEN | OKÉ

Bij 'Hoe werkt het?'

Eerst inschrijven bij UWV

LINK NAAR WERK.NL | NIET OKÉ

Bij 'Wat moet ik doen?' geen instructie om in te schrijven bij Werk.nl.

Opmerkelijk is dan wel dat bij 'Hoe lang duurt het?' staat:

Ingangsdatum van uw bijstandsuitkering is de datum van melding bij het UWV WERKbedrijf.

Voorschot (Participatiewet artikel 52)

VERMELDING | NIET OKÉ

Niet aangetroffen. Wel via de zoekfunctie, maar de link die dan wordt gegeven, is een dode link.
Kennelijk heeft de gemeente Aalten het product 'Bijstand, voorschot' uitgezet in SIMsite. Waarom?

Verzoek tot herkeuring

Van mening dat een herkeuring een ander resultaat zal geven? Gebruik dan het onderstaande formulier.

Formulier 'Verzoek tot herkeuring'

De naam van de beoordeelde organisatie wordt automatisch meegezonden.