BKCkeuring van gemeente Bronckhorst | nulmeting

Gemeente Bronckhorst

Keuringsrapport

BKCkeuring

Gemeente Bronckhorst

Website
www.bronckhorst.nl

Provincie
Gelderland

Type keuring
Nulmeting (eerste keuring)

Keurmeester
Ray Heijder

Datum
21 november 2018

Tijdstip afmelding
20:50 uur

Keuringshistorie
Geen

Contentmanagementsysteem

www.simgroep.nl

SIMsite SIMgroep Rotterdam

Basisinformatie

BESLISTERMIJN | OKÉ

Aangetroffen bij 'Hoe het werkt'

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de uitkering krijgt.

Basisinformatie

BEZWAARMOGELIJKHEID / -TERMIJN | NIET OKÉ

Niet aangetroffen.

Eerst inschrijven bij UWV

LINK NAAR WERK.NL | NIET OKÉ

Niet aangetroffen. In de onderstaande tekst wordt niet duidelijk op welke andere wijze de meldingsdatum is geborgd in het proces.

De aanvraag voor bijstand dient u in, zodra uw inkomen daalt of wegvalt. U meldt zich bij één van de sociale teams van de gemeente. Dit kan op verschillende manieren: binnenlopen, bellen, chatten, contactformulier invullen.

Product

Bijstandsuitkering (algemene bijstand) Participatiewet.

Vindbaarheid

VANUIT DE STARTPAGINA | OKÉ

'Zorg, welzijn en werk' >
'Uitkeringen, inkomensondersteuning' >
'Bijstand, uitkering'

Vindbaarheid

VIA DE ZOEKFUNCTIE | OKÉ

Succesvolle zoekactie op 'bijstand', 'bijstandsuitkering' en 'uitkering'.

Basisinformatie

ALGEMENE UITLEG (INLEIDING) | OKÉ

Voldoende aangetroffen.

Basisinformatie

VERMELDING VERMOGEN | OKÉ

Bij 'Goed om te weten'

Basisinformatie

TOEGESTAAN VERMOGEN (BEDRAGEN) | NIET OKÉ

Niet aangetroffen. Het lijkt erop dat er wel een poging is gedaan bij 'Goed om te weten'

U hebt geen eigen vermogen of een eigen vermogen dat lager is dan het maximale bedrag (kijk hiervoor bij 'Aanvullende info').

Dat 'Aanvullende info' echter niet aangetroffen (is geen link).

Voorschot (Participatiewet artikel 52)

VERMELDING | OKÉ

Het voorschot wordt genoemd.

Als er niet binnen 4 weken een besluit kan worden genomen dan wordt er binnen vier weken na meldingsdatum, een voorschot van 90% van de bijstandsnorm verstrekt.

Voorschot (Participatiewet artikel 52)

ARTIKEL 52 PROOF | OKÉ

Normaal gesproken moet hier ook staan dat vervolgens elke vier weken een voorschot wordt verstrekt zolang de aanvraag nog in behandeling is, maar bij de beslistermijn wordt gesteld dat binnen 8 weken een besluit valt. Dus op die voorwaarde akkoord.

Verzoek tot herkeuring

Van mening dat een herkeuring een ander resultaat zal geven? Gebruik dan het onderstaande formulier.

Formulier 'Verzoek tot herkeuring'

De naam van de beoordeelde organisatie wordt automatisch meegezonden.

Oudere beoordeling 16 oktober 2018

In de gemeente Bronckhorst wordt gewerkt met sociale teams waarvan wordt aangegeven dat inwoners er terecht kunnen al zij vragen hebben of hulp kunnen gebruiken op het gebied van zorg, welzijn en werk. In totaal zijn er vijf en er wordt duidelijk aangegeven bij welk team je moet zijn afhankelijk van je woonplaats binnen de gemeente Bronckhorst.

Voor de aanvraag voor bijstand moet de inwoner zich meldt bij één van de sociale teams.

Dit kan op verschillende manieren: binnenlopen, bellen, chatten, contactformulier invullen.

Dat klinkt laagdrempelig en burgervriendelijk, maar is dat ook zo? We gaan het verder bekijken.

Sociaal team vertraagt

Op het moment dat er een bijstandsbehoefte bij je ontstaat, is het zaak om zo snel mogelijk erkend bijstandsgerechtigde te zijn. De noodzakelijke kosten van het bestaan, nemen immers niet even pauze!

Met een bijstandsuitkering kunt u de noodzakelijke kosten van het bestaan betalen zoals huur, eten en drinken.

In de gemeente Bronckhorst lijkt er vertraging te ontstaan doordat we te maken hebben met sociale teams. Dat is niet zeker, want we worden online niet daarover geïnformeerd. Vooralsnog gaan we ervan uit dat het sociaal team vertraagt. Je moet als aanvrager een gesprek aanvragen, vervolgens vindt dat gesprek daags daarna plaats en krijg je een aanvraagformulier mee.

We vragen ons af of de zogenaamde meldingsdatum voldoende is geborgd, volgens de wet de ingangsdatum van de uitkering als deze wordt toegewezen.

Er wordt niet gesproken over het inschrijven als werkzoekende bij het UWV WERKbedrijf. Dat is wel automatisch een manier om die belangrijke meldingsdatum te borgen.

Advies: gebruik het contactformulier

Om contact te leggen met het sociaal team, kan de inwoner ook het contactformulier zorg, welzijn en werk gebruiken:

U kunt ook het contactformulier zorg, welzijn en werk invullen. Een consulent van het sociaal team bij u in de buurt neemt daarna contact met u op.

Wij raden de inwoners van Bronckhorst aan om dat zeker te doen. Dan is er in elk geval een formeel vastgelegd contactmoment, ook al doordat er met DigiD moet worden ingelogd. De aanvrager zou dat later als meldingsdatum kunnen afdwingen.

Zou het niet moeten zijn dat de gemeente zelf ook dat advies aan de burgers geeft?

Voorschot verzwegen

BurgerkrachtCentraal kwalificeert een gemeente die online het voorschot algemene bijstand (artikel 52 Participatiewet) verzwijgt als onbetrouwbaar en participatiewetteloos. Zo streng moeten we zijn omdat het verzwijgen van dat recht niet anders dan kwade opzet moet zijn. Zoiets vergeet je als gemeente niet even.

Gemeente Bronckhorst zwijgt in alle talen over het voorschot en komt daarmee haar informatieplicht niet na. Men bedenke dat de bijstandsgerechtigde ook aan een informatieplicht wordt gehouden en geen enkel aspect mag verzwijgen of verhullen.

Conclusie

De gemeente Bronckhorst zorgt met het sociale team voor vertraging in de bijstandsaanvraag. Of dat uiteindelijk schadelijk is voor de aanvrager, kunnen we niet beoordelen omdat we niet weten welke ingangsdatum de gemeente hanteert voor het in laten gaan van de uitkering: de aanvraagdatum of de meldingsdatum. We kunnen ook niet bepalen in hoeverre die meldingsdatum is geborgd.

Voorts verzwijgt de gemeente Bronckhorst het voorschot en dat vinden we sowieso zeer kwalijk en een breekpunt.