BKCkeuring van gemeente Dronten | nulmeting

Gemeente Dronten

Keuringsrapport

BKCkeuring

Gemeente Dronten

Website
www.dronten.nl

Provincie
Flevoland

Type keuring
Nulmeting (eerste keuring)

Keurmeester
Ray Heijder

Datum
24 november 2018

Tijdstip afmelding
19:44 uur

Keuringshistorie
Geen


Contentmanagementsysteem

www.mozard.nl
Mozard Rotterdam

Basisinformatie

BESLISTERMIJN | NIET OKÉ

Niet aangetroffen.

Basisinformatie

BEZWAARMOGELIJKHEID / -TERMIJN | NIET OKÉ

Niet aangetroffen.

Eerst inschrijven bij UWV

LINK NAAR WERK.NL | OKÉ

Aangetroffen.

Voorschot (Participatiewet artikel 52)

VERMELDING | OKÉ

Bij 'Heb ik recht op een voorschot?'

Voorschot (Participatiewet artikel 52)

ARTIKEL 52 PROOF | NIET OKÉ

Bezwaar tegen de volgende passage die niet wordt gerechtvaardigd door de Participatiewet.

Daarom kunt u een voorschot krijgen op uw uitkering

Het woord 'kunt' suggereert een eventuele mogelijkheid waarbij ook nog eens open wordt gelaten hoe je het voorschot kunt krijgen. Maar het voorschot is een automatisch recht gekoppeld aan de aanvraag bijstand.

Er zou moeten staan:

Daarom krijgt u een voorschot op uw uitkering

Er wordt daarnaast niets gemeld over de vier-weken-termijn. Even verderop komt dan bij de aanvullende info voor aanvragers van jonger dan 27 jaar ineens het 'vier weken' uit de lucht vallen, suggererende dat hier eerder iets over is gemeld.

Product

Bijstandsuitkering (algemene bijstand) Participatiewet.


Vindbaarheid

VANUIT DE STARTPAGINA | NIET OKÉ

Gemeente Dronten confronteert de belanghebbende verkapt met het adagium 'werk boven inkomen/uitkering'. Dat is hier misplaatst. Concreet: de belanghebbende moet bij 'Zorg, jeugd en werk' kijken en vervolgens bij '
Waar vind ik meer informatie over Werk (Participatiewet)?' om uiteindelijk iets over de bijstandsuitkering tegen te komen.
Bij 'Naar meer informatie over Werk en Inkomen' gaat het vervolgens fout:

Gemeente Dronten foutmelding


Vindbaarheid

VIA DE ZOEKFUNCTIE | OKÉ

Succesvolle zoekactie op 'bijstand', 'bijstandsuitkering' en 'uitkering'.

Basisinformatie

ALGEMENE UITLEG (INLEIDING) | OKÉ

Voldoende aangetroffen.

Basisinformatie

VERMELDING VERMOGEN | OKÉ

Bij 'Hoe werkt het?' onder ' Voorwaarden'.

Basisinformatie

TOEGESTAAN VERMOGEN (BEDRAGEN) | OKÉ

Bij 'Hoe werkt het?' onder ' Voorwaarden' via de link naar de Rijksoverheid.

Verzoek tot herkeuring

Van mening dat een herkeuring een ander resultaat zal geven? Gebruik dan het onderstaande formulier.

Formulier 'Verzoek tot herkeuring'

De naam van de beoordeelde organisatie wordt automatisch meegezonden.