BKCkeuring van gemeente Urk | nulmeting

Gemeente Urk

Keuringsrapport

BKCkeuring

Gemeente Urk

Website
www.urk.nl

Provincie
Flevoland

Type keuring
Nulmeting (eerste keuring)

Keurmeester
Ray Heijder

Datum
24 november 2018

Tijdstip afmelding
18:10 uur

Keuringshistorie
Geen


Contentmanagementsysteem

www.simgroep.nl

SIMsite van SIMgroep Rotterdam

Basisinformatie

BESLISTERMIJN | OKÉ

Bij 'Hoe lang duurt het?'.

Basisinformatie

BEZWAARMOGELIJKHEID / -TERMIJN | OKÉ

Bij 'Hoe lang duurt het?'


Eerst inschrijven bij UWV

LINK NAAR WERK.NL | OKÉ

Bij 'Wat moet ik doen?'

Product

Bijstandsuitkering (algemene bijstand) Participatiewet.


Vindbaarheid

VANUIT DE STARTPAGINA | NIET OKÉ

Gemeente Urk confronteert de belanghebbende verkapt met het adagium 'werk boven inkomen/uitkering'. Dat is hier misplaatst. Concreet: de belanghebbende moet bij 'Werk en ondernemen' kijken om 'Werk en inkomen' te zien en vervolgens een keer helemaal onderaan de lijst 'Bijstandsuitkering'.

Vindbaarheid

VIA DE ZOEKFUNCTIE | OKÉ

Succesvolle zoekactie op 'bijstand', 'bijstandsuitkering' en 'uitkering'.

Basisinformatie

ALGEMENE UITLEG (INLEIDING) | OKÉ

Voldoende aangetroffen.

Basisinformatie

VERMELDING VERMOGEN | OKÉ

Bij 'Hoe werkt het?' onder ' Voorwaarden'.

Basisinformatie

TOEGESTAAN VERMOGEN (BEDRAGEN) | OKÉ

Bij 'Hoe werkt het?' onder ' Voorwaarden' via de link naar de Rijksoverheid.

Voorschot (Participatiewet artikel 52)

VERMELDING | OKÉ

Bij 'Hoe lang duurt het?'

Voorschot (Participatiewet artikel 52)

ARTIKEL 52 PROOF | NIET OKÉ

Bezwaar tegen de volgende passage die niet wordt gerechtvaardigd door de Participatiewet.

U kunt binnen uiterlijk 4 weken een voorschot krijgen als u niet genoeg geld hebt om te wachten totdat de uitkering aan u is overgemaakt.

Verder is er in de tekst gedubbeld. We denken dat dit abusievelijk is gebeurd door het integreren in SIMsite van het product 'Bijstand, voorschot' in het product 'Bijstand, uitkering'.

Verzoek tot herkeuring

Van mening dat een herkeuring een ander resultaat zal geven? Gebruik dan het onderstaande formulier.

Formulier 'Verzoek tot herkeuring'

De naam van de beoordeelde organisatie wordt automatisch meegezonden.