BKCkeuring van gemeente Dalfsen | nulmeting

Gemeente Dalfsen

Keuringsrapport

BKCkeuring

Gemeente Dalfsen

Website
www.dalfsen.nl

Provincie
Overijssel

Type keuring
Nulmeting (eerste keuring)

Keurmeester
Ray Heijder

Datum
25 november 2018

Tijdstip afmelding
21:09 uur

Keuringshistorie
Geen


Contentmanagementsysteem

www.simgroep.nl

SIMsite van SIMgroep Rotterdam

Basisinformatie

BESLISTERMIJN | OKÉ

Bij 'Bericht over uitkering'.

Basisinformatie

BEZWAARMOGELIJKHEID / -TERMIJN | NIET OKÉ

Niet aangetroffen.

Eerst inschrijven bij UWV

LINK NAAR WERK.NL | OKÉ

Aangetroffen.

Product

Bijstandsuitkering (algemene bijstand) Participatiewet.


Vindbaarheid

VANUIT DE STARTPAGINA | NIET OKÉ

'Meer onderwerpen' > 'Zorg en welzijn' >
'Bezoek samendoenindalfsen.nl' > 'Werk, geld en inkomen' >
'Bijstand' > 'Bijstand aanvragen'
In 6 klikken en dat is veel te veel
(3 is acceptabel, 2 is goed en 1 is prima)

Vindbaarheid

VIA DE ZOEKFUNCTIE | NIET OKÉ

Succesvolle zoekactie op 'bijstandsuitkering' en 'bijstand', maar niet op 'uitkering'.

Basisinformatie

ALGEMENE UITLEG (INLEIDING) | OKÉ

Net voldoende.

Basisinformatie

VERMELDING VERMOGEN | NIET OKÉ

Niet aangetroffen.

Basisinformatie

TOEGESTAAN VERMOGEN (BEDRAGEN) | NIET OKÉ

Niet aangetroffen.

Voorschot (Participatiewet artikel 52)

VERMELDING | NIET OKÉ

Niet aangetroffen, ook niet via de zoekfunctie.

Verzoek tot herkeuring

Van mening dat een herkeuring een ander resultaat zal geven? Gebruik dan het onderstaande formulier.

Formulier 'Verzoek tot herkeuring'

De naam van de beoordeelde organisatie wordt automatisch meegezonden.