BKCkeuring van gemeente Almere | herkeuring

Gemeente Almere

Keuringsrapport

Gemeente Almere

Website
www.almere.nl

Provincie
Flevoland

Type keuring
Herkeuring

Keurmeester
Ray Heijder

Datum
27 november 2018

Tijdstip afmelding
18:01 uur

Keuringshistorie
25 november 2018 (nulmeting, BKCafgekeurd)


Contentmanagementsysteem

www.netcoop.nl

TYPO3 door NetCoop


Basisinformatie

BESLISTERMIJN | OKÉ

Aangetroffen bij 'Wat gebeurt er na uw aanvraag?' en bij 'FAQ Aanvraag uitkering'.

Basisinformatie

BEZWAARMOGELIJKHEID / -TERMIJN | OKÉ

Aangetroffen bij 'Bezwaar en klachten'.


Eerst inschrijven bij UWV

LINK NAAR WERK.NL | OKÉ

Niet aangetroffen, want Almere heeft een eigen digitaal systeem waar de meldingsdatum goed in wordt geborgd. Dat wordt ook keurig beschreven.

Product

Bijstandsuitkering (algemene bijstand) Participatiewet.


Vindbaarheid

VANUIT DE STARTPAGINA | OKÉ

'Uitkering' > 'Uitkering aanvragen'
In 2 klikken (goed)

Vindbaarheid

VIA DE ZOEKFUNCTIE | OKÉ

Succesvolle zoekactie op 'bijstand', 'bijstandsuitkering' en 'uitkering'.

Basisinformatie

ALGEMENE UITLEG (INLEIDING) | OKÉ

Ruimschoots aanwezig.

Basisinformatie

VERMELDING VERMOGEN | OKÉ

Bij 'Heeft u recht op een uitkering van de gemeente?'

Basisinformatie

TOEGESTAAN VERMOGEN (BEDRAGEN) | OKÉ

Juiste bedragen aan getroffen bij 'Heeft u recht op een uitkering van de gemeente?'

Voorschot (Participatiewet artikel 52)

VERMELDING | OKÉ

Bij 'Wat gebeurt er na uw aanvraag?'

Voorschot (Participatiewet artikel 52)

ARTIKEL 52 PROOF | OKÉ

Naar aanleiding van de eerste keuring heeft Almere correcties doorgevoerd.

We missen eigenlijk nog wel de mededeling dat er per elke vier weken opnieuw een voorschot wordt vertrekt zolang de aanvraag in behandeling is bij de gemeente (dit moet volgens artikel 52). Dit aspect heeft momenteel de aandacht bij Almere. We keuren niet af op dit punt, maar volgen het de komende maand wel.
Daags na dit rapport heeft de gemeente Almere dit verbeterd.

Verzoek tot herkeuring

Van mening dat een herkeuring een ander resultaat zal geven? Gebruik dan het onderstaande formulier.

Formulier 'Verzoek tot herkeuring'

De naam van de beoordeelde organisatie wordt automatisch meegezonden.