BKCkeuring van gemeente Twenterand | nulmeting

BKCkeuring

Gemeente Twenterand

Website
www.twenterand.nl

Provincie
Overijssel

Type keuring
Nulmeting (eerste keuring)

Keurmeester
Ray Heijder

Datum
27 november 2018

Tijdstip afmelding
13:50 uur

Keuringshistorie
Geen


Contentmanagementsysteem

www.simgroep.nl
SIMsite van SIMgroep Rotterdam

Basisinformatie

BESLISTERMIJN | OKÉ

'Hoe lang duurt het?'

Basisinformatie

BEZWAARMOGELIJKHEID / -TERMIJN | OKÉ

Bij 'Hoe lang duurt het?'

Eerst inschrijven bij UWV

LINK NAAR WERK.NL | OKÉ

Bij 'Wat moet ik doen?'

Product

Bijstandsuitkering (algemene bijstand) Participatiewet.


Vindbaarheid

VANUIT DE STARTPAGINA | OKÉ

'Inwoner - Werk en inkomen' > 'Uitkering' > 'product bijstand, uitkering'
In 3 klikken (acceptabel)

Vindbaarheid

VIA DE ZOEKFUNCTIE | OKÉ

Succesvolle zoekactie op 'bijstandsuitkering', 'bijstand' en 'uitkering'.

Basisinformatie

ALGEMENE UITLEG (INLEIDING) | NIET OKÉ

Als u een bijstandsuitkering krijgt, dan betekent dat niet altijd dat u geld krijgt. Soms krijgt u bijvoorbeeld voedsel, kleding of woonruimte. Ook kan de bijstand worden gegeven in de vorm van een lening..

In welke gevallen? Definieer 'soms'!
Hoe vaak komt bijstand in natura voor? Is dat vaak genoeg om zo'n mededeling te rechtvaardigen?
In welke situaties wordt de bijstand in de vorm van een lening verstrekt? Vermeld dit!


Basisinformatie

VERMELDING VERMOGEN | OKÉ

Bij 'Hoe werkt het?'

Basisinformatie

TOEGESTAAN VERMOGEN | OKÉ

Bedragen via de link naar Rijksoverheid bij 'Hoe werkt het?'

Voorschot (Participatiewet artikel 52)

VERMELDING | OKÉ

Bij 'Hoe lang duurt het?'

Voorschot (Participatiewet artikel 52)

ARTIKEL 52 PROOF | NIET OKÉ

U kunt binnen uiterlijk 4 weken een voorschot krijgen als u niet genoeg geld hebt om te wachten totdat de uitkering aan u is overgemaakt.

Moet zijn:

U krijgt binnen 4 weken na het indienen van uw aanvraag een voorschot.

Verzoek tot herkeuring

Van mening dat een herkeuring een ander resultaat zal geven? Gebruik dan het onderstaande formulier.

Formulier 'Verzoek tot herkeuring'

De naam van de beoordeelde organisatie wordt automatisch meegezonden.