BKCkeuring van gemeente Deventer | nulmeting

Gemeente Deventer

Keuringsrapport

BKCkeuring

Gemeente Deventer

Website
www.deventer.nl

Provincie
Overijssel

Type keuring
Nulmeting (eerste keuring)

Keurmeester
Ray Heijder

Datum
29 november 2018

Tijdstip afmelding
14:50 uur

Keuringshistorie
Geen


Contentmanagementsysteem

Onbekend. Laatste info: DevCMS van Nedforce, maar dat bedrijf is failliet gegaan in de zomer van 2018.


Basisinformatie

BESLISTERMIJN | OKÉ

Bij 'Termijn'

Basisinformatie

BEZWAARMOGELIJKHEID / -TERMIJN | NIET OKÉ

Niet aangetroffen

Eerst inschrijven bij UWV

LINK NAAR WERK.NL | OKÉ

Bij 'Wat moet ik doen?'

Product

Bijstandsuitkering (algemene bijstand) Participatiewet.


Vindbaarheid

VANUIT DE STARTPAGINA | OKÉ

'Werk & Inkomen' > 'Bijstand' > 'Bijstandsuitkering'
In 3 klikken (acceptabel)

Vindbaarheid

VIA DE ZOEKFUNCTIE | OKÉ

Succesvolle zoekactie op 'bijstandsuitkering', 'bijstand' en 'uitkering'.

Basisinformatie

ALGEMENE UITLEG (INLEIDING) | NIET OKÉ

Voldoende, maar Deventer is één van de gemeenten die schimmigheid en onbetrouwbaarheid oproept met de term 'wachtperiode'. Dit is al in oktober over een aantal gemeenten aanhangig gemaakt door de Nationale Ombudsman (zie Binnenlands Bestuur). Deventer trotseert sindsdien de Nationale Ombudsman en kiest ervoor om onbetrouwbaarheid in stand te houden onder verantwoordelijkheid van de inmiddels behoorlijk ter discussies gekomen wethouder Jan Jaap Kolkman. Kennelijk stemt de gemeenteraad er ook in meerderheid mee in gelet op de langere periode dat dit al bestaat.

Binnenlands Bestuur:
Twaalf gemeenten hanteren - tegen de wet in - een wachtperiode van twee tot vier weken voor bijstandsaanvragers boven de 27 jaar, concludeert de Nationale ombudsman.

In elk geval schimmig en onbetrouwbaar, maar of de wet ook wordt overtreding, hangt af van wat er in de praktijk gebeurt rond meldingsdatum, daadwerkelijke ingang uitkering en moment van vertrekken voorschot. De gemeentelijke website stelt ons verre van gerust.

Basisinformatie

VERMELDING VERMOGEN | OKÉ

Bij 'Meer informatie'.

Basisinformatie

TOEGESTAAN VERMOGEN | OKÉ

Juiste bedragen aangetroffen voor 2018!

Voorschot (Participatiewet artikel 52)

VERMELDING | NIET OKÉ

Er wordt gesproken over het aanvragen van een voorschot. Dit is onbehoorlijk maatwerk dat de Participatiewet schendt.
Een aanvraag ziet alleen op de bijstandsuitkering zelf. Het voorschot is volgens de wet een inbegrepen recht.

Voorts ontstaat er schimmigheid door aanvragen in combinatie met de term wachttijd. De component ontvangen (krijgen) mist hier bovendien. Los dat de belanghebbende niet behoeft aan te vragen, wordt niet duidelijk wanneer het voorschot wordt uitbetaald.

De gemeente Deventer blijkt ook nog eens tegenstrijdig. Kennelijk kan een voorschot worden aangevraagd (wat dus al onrechtmatig is), maar we ontvangen ook (onder meer) dit via een ander kanaal (e-mail) van de programmaonderdeelmanager Werk & Inkomen:

De gemeente kiest er bewust niet voor om standaard na vier weken 90% van de voor belanghebbende geldende bijstandsnorm te verstrekken. Dit betreft namelijk een voorschot, dat moet worden terugbetaald en daarmee ontstaat er een schuld bij de gemeente. De gemeente kiest dus bewust voor maatwerk bij het verstrekken van voorschotten. Ter illustratie: De ene thuiswonende jongere wil geen voorschot want kan bijvoorbeeld een beroep doen op ouders en de andere thuiswonende jongere heeft wel een voorschot nodig, omdat ouders niet kunnen bijspringen.

De gemeente Deventer kiest er aan ons toegegeven en bewust voor om de Participatiewet te schenden!

Dit natuurlijk uitermate verwerpelijk en onacceptabel.

Verzoek tot herkeuring

Van mening dat een herkeuring een ander resultaat zal geven? Gebruik dan het onderstaande formulier.

Formulier 'Verzoek tot herkeuring'

De naam van de beoordeelde organisatie wordt automatisch meegezonden.