BKCkeuring van gemeente Enschede | nulmeting

Gemeente Enschede

Keuringsrapport

Gemeente Enschede

Website
www.enschede.nl

Provincie
Overijssel

Type keuring
Nulmeting (eerste keuring)

Keurmeester
Ray Heijder

Datum
29 november 2018

Tijdstip afmelding
09:10 uur

Keuringshistorie
Geen


Contentmanagementsysteem

www.dimpact.nl

Drupal door Dimpact

Basisinformatie

BESLISTERMIJN | OKÉ

Bij 'Termijn'.

Basisinformatie

BEZWAARMOGELIJKHEID / -TERMIJN | NIET OKÉ

Niet aangetroffen, maar doordat de overige informatie zo uitgebreid en uitzonderlijk goed is, keuren we op dit ene punt niet af.
Maar we vragen de gemeente Enschede wel om dit aspect alsnog te vermelden, bijvoorbeeld bij de beslistermijn.


Eerst inschrijven bij UWV

LINK NAAR WERK.NL | OKÉ

Bij 'Aanvragen'.

Product

Bijstandsuitkering (algemene bijstand) Participatiewet.


Vindbaarheid

VANUIT DE STARTPAGINA | OKÉ

'Werk en inkomen' > 'Bijstand- uitkering- Participatiewet Werk'
In 2 klikken (goed)

Vindbaarheid

VIA DE ZOEKFUNCTIE | OKÉ

Succesvolle zoekactie op 'bijstand', 'bijstandsuitkering' en 'uitkering'.

Basisinformatie

ALGEMENE UITLEG (INLEIDING) | OKÉ

Ruimschoots aanwezig.

Basisinformatie

VERMELDING VERMOGEN | OKÉ

Via de link naar de Rijksoverheid.

Basisinformatie

TOEGESTAAN VERMOGEN (BEDRAGEN) | OKÉ

Via de link naar de Rijksoverheid. Voordeel hiervan is dat de jaarlijks wisselende bedragen op de gemeentelijke website niet hoeven worden geactualiseerd (dit wordt nog al eens vergeten door gemeenten).

Voorschot (Participatiewet artikel 52)

VERMELDING | OKÉ

Bij 'Voorwaarden'.

Voorschot (Participatiewet artikel 52)

ARTIKEL 52 PROOF | OKÉ

Uitmuntend! Alle cruciale informatie uit artikel 52 is overgenomen en op een correctie wijze vertaald zonder dat er afbreuk aan is gedaan.

Verzoek tot herkeuring

Van mening dat een herkeuring een ander resultaat zal geven? Gebruik dan het onderstaande formulier.

Formulier 'Verzoek tot herkeuring'

De naam van de beoordeelde organisatie wordt automatisch meegezonden.

Oudere beoordeling

Eerlijk, open en volledig online informatie verstrekken over het aanvragen van een bijstandsuitkering en de behandeling van de aanvraag is mogelijk. Dat bewijst de gemeente Enschede. Zij is hiermee naar het oordeel van BurgerkrachtCentraal participatiewettig en meer dan dat: een best practice.

Een lichtend voorbeeld voor andere gemeenten.

Andere gemeenten die een loopje nemen met de Participatiewet (en daarmee met de burger) hebben door de online prestatie van de gemeente Enschede geen enkel legitiem excuus. Zij kunnen allemaal een voorbeeld aan haar nemen. Dat weten ze ook wel, want gemeenten kijken naar elkaar op diverse beleidsterreinen en bij de uitvoering. Dat maakt het nog verwerpelijker dat er zoveel zo slecht presteren.

Dat andere gemeenten tot nu toe weigeren hun inwoners correct te informeren over de bijstandsuitkering en daarbij zelfs de Participatiewet schenden (in het bijzonder artikel 52) kan niet anders dan een schandalige motivatie hebben. Die moeten we zoeken in het onuitgesproken streven om de toegang tot deze sociale voorziening zo ingewikkeld mogelijk te maken.

Daar moet echt een einde aan komen!

Aanvraag bijstandsuitkering

De gemeente Enschede blinkt uit in de online informatie over de bijstandsaanvraag. Deze is eenvoudig te vinden via 'Werk en inkomen' > 'Bijstand- Uitkering- Participatiewet Werk'.

De zoekfunctie werkt ook perfect. De informatiepagina wordt op zowel 'bijstand', 'bijstandsuitkering' als 'uitkering' gevonden.

Inhoudelijk is de informatie een verademing. Compleet, prettig leesbaar en zelfs met een instructievideo extra ondersteund. De belanghebbende inwoner voelt zich op deze wijze van informeren een burger die serieus wordt genomen en centraal staat.

Voorschot

Het aspect 'voorschot' dat in artikel 52 van de Participatiewet is geregeld, wordt vaak door gemeenten verstopt alsof de belanghebbende inwoners dit recht niet mogen ontdekken. Als het wel wordt vermeld, is de informatie in veel gevallen verdraaid of zelfs volstrekt onjuist. Van het wetsartikel blijft na gemeentelijke interpretatie dan weinig over.

De gemeente Enschede informeert helemaal correct en volledige volgens artikel 52 van de Participatiewet. Het kan dus wel!

Er is geen enkele legitieme reden om niet op hetzelfde niveau als de gemeente Enschede te informeren.

Conclusie

De gemeente Enschede is het voorbeeld voor andere gemeenten hoe de online informatievoorziening over de bijstandsaanvraag en de afhandeling daarvan moet zijn.