BKCkeuring van gemeente Hengelo | nulmeting

Gemeente Hengelo

Keuringsrapport

BKCkeuring

Gemeente Hengelo

Website
www.hengelo.nl

Provincie
Overijssel

Type keuring
Nulmeting (eerste keuring)

Keurmeester
Ray Heijder

Datum
29 november 2018

Tijdstip afmelding
20:30 uur

Keuringshistorie
Geen


Contentmanagementsysteem

www.seneca.nl
Smartsite van Seneca Delft

Basisinformatie

BESLISTERMIJN | NIET OKÉ

Niet aangetroffen.

Basisinformatie

BEZWAARMOGELIJKHEID / -TERMIJN | NIET OKÉ

Niet aangetroffen

Eerst inschrijven bij UWV

LINK NAAR WERK.NL | OKÉ

Bij 'Hoe vraag ik een uitkering aan?'

Product

Bijstandsuitkering (algemene bijstand) Participatiewet.


Vindbaarheid

VANUIT DE STARTPAGINA | OKÉ

'meer onderwerpen' > 'Werk en inkomen' >
'Aanvragen uitkering'
In 3 klikken (acceptabel)

Vindbaarheid

VIA DE ZOEKFUNCTIE | OKÉ

Succesvolle zoekactie op 'bijstandsuitkering', 'bijstand' en 'uitkering'.

Basisinformatie

ALGEMENE UITLEG (INLEIDING) | OKÉ

Voldoende.


Basisinformatie

VERMELDING VERMOGEN | OKÉ

Bij 'Wie komt in aanmerking?'

Basisinformatie

TOEGESTAAN VERMOGEN | OKÉ

Juiste bedragen van 2018 aangetroffen.

Voorschot (Participatiewet artikel 52)

VERMELDING | NIET OKÉ

Het voorschot moet genoemd worden bij de basisinformatie over de (aanvraag) bijstandsuitkering. Er moet nu apart op worden gezocht. Of goed opletten dat het ('Voorschot en voorlopige voorziening') onderaan in het rijtje staat waarin bovenaan 'Aanvragen bijstand' staat. Is snel over het hoofd te zien.
Zet een link bij de beslistermijn!

Voorschot (Participatiewet artikel 52)

ARTIKEL 52 PROOF | NIET OKÉ

'Als u een uitkering aanvraagt, kan het even duren voordat de gemeente op uw aanvraag beslist. Als dat tot financiële problemen leidt, kunt u soms een voorschot krijgen.'

Dat staat niet in de Participatiewet als voorwaarde en ook niet dat het 'soms' kan.

Verder wordt niet vermeld dat er meerdere voorschotten kunnen volgen.

Verzoek tot herkeuring

Van mening dat een herkeuring een ander resultaat zal geven? Gebruik dan het onderstaande formulier.

Formulier 'Verzoek tot herkeuring'

De naam van de beoordeelde organisatie wordt automatisch meegezonden.