BKCkeuring van gemeente Rijssen-Holten | nulmeting

Gemeente Rijssen-Holten

Keuringsrapport

BKCkeuring

Gemeente Rijssen-Holten

Website
www.rijssen-holten.nl

Provincie
Overijssel

Type keuring
Nulmeting (eerste keuring)

Keurmeester
Ray Heijder

Datum
3 december 2018

Tijdstip afmelding
13:15 uur

Keuringshistorie
Geen


Contentmanagementsysteem

www.brein.nl

InProces van Brein Haaksbergen


Basisinformatie

BESLISTERMIJN | OKÉ

Aangetroffen bij de basisinformatie over aanvragen bijstand.

Basisinformatie

BEZWAARMOGELIJKHEID / -TERMIJN | OKÉ

Aangetroffen bij de basisinformatie aanvragen bijstand.

Eerst inschrijven bij UWV

LINK NAAR WERK.NL | OKÉ

Aangetroffen bij de basisinformatie aanvragen bijstand.

Product

Bijstandsuitkering (algemene bijstand) Participatiewet.


Vindbaarheid

VANUIT DE STARTPAGINA | OKÉ

'Werk, inkomen, bijdstand' > 'Bijstand' >
'Bijstandsuitkering aanvragen'
In 3 klikken (acceptabel)

Vindbaarheid

VIA DE ZOEKFUNCTIE | OKÉ

Succesvolle zoekactie op 'bijstandsuitkering', 'bijstand' en 'uitkering'.

Basisinformatie

ALGEMENE UITLEG (INLEIDING) | OKÉ

Voldoende.


Basisinformatie

VERMELDING VERMOGEN | NIET OKÉ

Niet aangetroffen.

Basisinformatie

TOEGESTAAN VERMOGEN | NIET OKÉ

Niet aangetroffen.

Voorschot (Participatiewet artikel 52)

VERMELDING | NIET OKÉ

Niet aangetroffen bij de basisinformatie, wel via een afzonderlijke zoekactie.

Voorschot (Participatiewet artikel 52)

ARTIKEL 52 PROOF | NIET OKÉ

Gemeente Rijssen-Holten schendt de Participatiewet bij de toepassing van het voorschot.

Het laten aanvragen van een voorschot is een overtreding van wetsartikel 52. Het voorschot moet niet worden aangevraagd, dat geldt alleen voor de bijstand zelf.

De gemeente verzwijgt de voorwaarden voor het voorschot en de uitzonderingen waarbij geen recht bestaat op een voorschot. Zij verzwijgt artikel 52, maar heeft zelf iets bedacht wat een overtreding van de wet is:

U kunt bewijzen dat het voorschot voor u noodzakelijk is. Bijvoorbeeld door bankafschriften of een bewijs van uw schulden.

Er wordt niets gezegd over de termijnen rond het voorschot (het 'binnen vier weken' en het 'vervolgens per vier weken').

Verzoek tot herkeuring

Van mening dat een herkeuring een ander resultaat zal geven? Gebruik dan het onderstaande formulier.

Formulier 'Verzoek tot herkeuring'

De naam van de beoordeelde organisatie wordt automatisch meegezonden.