BKCkeuring van gemeente Kampen | nulmeting

Gemeente Kampen

Keuringsrapport

BKCkeuring

Gemeente Kampen

Website
www.kampen.nl

Provincie
Overijssel

Type keuring
Nulmeting (eerste keuring)

Keurmeester
Ray Heijder

Datum
4 december 2018

Tijdstip afmelding
13:45 uur

Keuringshistorie
Geen


Contentmanagementsysteem

www.dimpact.nl
Drupal door Dimpact


Basisinformatie

BESLISTERMIJN | OKÉ

Aangetroffen bij 'Termijn'.

Basisinformatie

BEZWAARMOGELIJKHEID / -TERMIJN | OKÉ

Aangetroffen bij 'Bezwaar en beroep'.


Eerst inschrijven bij UWV

LINK NAAR WERK.NL | OKÉ

Aangetroffen aan het begin van de basisinformatie.

Product

Bijstandsuitkering (algemene bijstand) Participatiewet.


Vindbaarheid

VANUIT DE STARTPAGINA | OKÉ

'Werk en inkomen - Bijstand' > 'Bijstandsuitkering aanvragen'
In 2 klikken (goed)


Vindbaarheid

VIA DE ZOEKFUNCTIE | OKÉ

Succesvolle zoekactie op 'bijstandsuitkering', 'bijstand' en 'uitkering'.

Basisinformatie

ALGEMENE UITLEG (INLEIDING) | OKÉ

Voldoende.

Basisinformatie

VERMELDING VERMOGEN | NIET OKÉ

Niet aangetroffen.

Basisinformatie

TOEGESTAAN VERMOGEN | NIET OKÉ

Geen bedragen aangetroffen.

Voorschot (Participatiewet artikel 52)

VERMELDING | NIET OKÉ

Volledig verzwegen. Ook niet via de zoekfunctie aangetroffen.

Verzoek tot herkeuring

Van mening dat een herkeuring een ander resultaat zal geven? Gebruik dan het onderstaande formulier.

Formulier 'Verzoek tot herkeuring'

De naam van de beoordeelde organisatie wordt automatisch meegezonden.