BKCkeuring van gemeente Losser | nulmeting

Gemeente Losser

Keuringsrapport

BKCkeuring

Gemeente Losser

Website
www.losser.nl

Provincie
Overijssel

Type keuring
Nulmeting (eerste keuring)

Keurmeester
Ray Heijder

Datum
4 december 2018

Tijdstip afmelding
15:00 uur

Keuringshistorie
Geen


Contentmanagementsysteem

www.greenvalley.nl
Green Valley Delft


Basisinformatie

BESLISTERMIJN | NIET OKÉ

Niet aangetroffen.

Basisinformatie

BEZWAARMOGELIJKHEID / -TERMIJN | NIET OKÉ

Niet aangetroffen.


Eerst inschrijven bij UWV

LINK NAAR WERK.NL | OKÉ

Aangetroffen bij de basisinformatie.

Product

Bijstandsuitkering (algemene bijstand) Participatiewet.


Vindbaarheid

VANUIT DE STARTPAGINA | OKÉ

'Leven | Werk en inkomen' >
'Bijstand - Uitkering - Participatiewet Werk'
In 2 klikken (goed)


Vindbaarheid

VIA DE ZOEKFUNCTIE | OKÉ

Succesvolle zoekactie op 'bijstandsuitkering', 'bijstand' en 'uitkering'.

Basisinformatie

ALGEMENE UITLEG (INLEIDING) | NIET OKÉ

Enkele bedenkelijke teksten:

'Strenge arbeidsverplichtingen' moet zijn 'Arbeidsverplichtingen'

'De overheid vindt dat alleen mensen een uitkering mogen krijgen die daar echt recht op hebben en pakt fraude met uitkeringen aan. Daarom gelden strengere regels wanneer iemand zich niet aan de inlichtingenverplichting houdt.'

Onjuist: er gelden geen strengere regels. De regels die er zijn gelden voor iedereen.


Basisinformatie

VERMELDING VERMOGEN | NIET OKÉ

Niet aangetroffen.

Basisinformatie

TOEGESTAAN VERMOGEN | NIET OKÉ

Geen bedragen aangetroffen.

Voorschot (Participatiewet artikel 52)

VERMELDING | NIET OKÉ

Volledig verzwegen. Ook niet via de zoekfunctie aangetroffen.

Ook in de geleverde brochure in pdf geen woord over het voorschot.

Verzoek tot herkeuring

Van mening dat een herkeuring een ander resultaat zal geven? Gebruik dan het onderstaande formulier.

Formulier 'Verzoek tot herkeuring'

De naam van de beoordeelde organisatie wordt automatisch meegezonden.