BKCkeuring van gemeente Raalte | nulmeting

Gemeente Raalte

Keuringsrapport

BKCkeuring

Gemeente Raalte

Website
www.raalte.nl

Provincie
Overijssel

Type keuring
Nulmeting (eerste keuring)

Keurmeester
Ray Heijder

Datum
4 december 2018

Tijdstip afmelding
12:30 uur

Keuringshistorie
Geen


Contentmanagementsysteem

www.dimpact.nl
Drupal door Dimpact


Basisinformatie

BESLISTERMIJN | OKÉ

Aangetroffen bij de basisinformatie.

Basisinformatie

BEZWAARMOGELIJKHEID / -TERMIJN | NIET OKÉ

Aangetroffen bij de basisinformatie. Tekst is echter niet helemaal in orde.

Tegen deze beschikking kunt u een bezwaarschrift indienen.

De tekst komt uit de lucht vallen door het woord 'deze' wat een verwijzing is. Er is echter in de tekst nog niet eerder over een beschikking gesproken.


Eerst inschrijven bij UWV

LINK NAAR WERK.NL | OKÉ

Aangetroffen aan het begin van de basisinformatie.

Product

Bijstandsuitkering (algemene bijstand) Participatiewet.


Vindbaarheid

VANUIT DE STARTPAGINA | OKÉ

'Werk en inkomen' > 'Bijstandsuitkering'
In 2 klikken (goed)


Vindbaarheid

VIA DE ZOEKFUNCTIE | OKÉ

Succesvolle zoekactie op 'bijstandsuitkering', 'bijstand' en 'uitkering'.

Basisinformatie

ALGEMENE UITLEG (INLEIDING) | OKÉ

Net voldoende.

Basisinformatie

VERMELDING VERMOGEN | OKÉ

Bij de basisinformatie. Wel wat summier, maar genoemd.

Basisinformatie

TOEGESTAAN VERMOGEN | NIET OKÉ

Geen bedragen aangetroffen.

Voorschot (Participatiewet artikel 52)

VERMELDING | NIET OKÉ

Volledig verzwegen. Ook niet via de zoekfunctie aangetroffen.

Verzoek tot herkeuring

Van mening dat een herkeuring een ander resultaat zal geven? Gebruik dan het onderstaande formulier.

Formulier 'Verzoek tot herkeuring'

De naam van de beoordeelde organisatie wordt automatisch meegezonden.