BKCkeuring van gemeente Wageningen | herkeuring

Gemeente Wageningen

Keuringsrapport

BKCkeuring

Gemeente Wageningen

Website
www.wageningen.nl

Provincie
Gelderland

Type keuring
Herkering

Keurmeester
Ray Heijder

Datum
5 december 2018

Tijdstip afmelding
16:01 uur

Keuringshistorie
Nulkeuring 15 november 2018 (BKCafgekeurd)


Contentmanagementsysteem

www.greenvalley.nl
Green Valley Delft

Basisinformatie

BESLISTERMIJN | NIET OKÉ

Aangetroffen bij de basisinformatie.

Dit is verbeterd door de gemeente na de nulmeting van 15 november 2018.
Echter we missen de wettelijke bepaling dat de termijn van 8 weken eenmaal door de gemeente mag worden verlengd.


Basisinformatie

BEZWAARMOGELIJKHEID / -TERMIJN | NIET OKÉ

Aangetroffen, maar foutief.
Er is geen termijn bij vermeld (6 weken).
Bovendien staat er 'link naar pagina bezwaar maken'. Alleen deze tekst. Geen daadwerkelijke link.

Product

Bijstandsuitkering (algemene bijstand) Participatiewet.


HERKEURING

De mutatieradar van BurgerkrachtCentraal heeft wijzigingen gesignaleerd op de website van de gemeente Wageningen.
Aanleiding voor een herkeuring.
Let ook op de screenshots onderaan dit keuringsrapport.

Vindbaarheid

VANUIT DE STARTPAGINA | OKÉ

'Bijstandsuitkering'
In 1 klik (prima!)

Vindbaarheid

VIA DE ZOEKFUNCTIE | OKÉ

Succesvolle zoekactie op 'bijstandsuitkering', 'bijstand' en 'uitkering'.

Basisinformatie

ALGEMENE UITLEG (INLEIDING) | OKÉ

Voldoende.


Basisinformatie

VERMELDING VERMOGEN | OKÉ

De term wordt genoemd:

...en of u in aanmerking te nemen vermogen hebt.


Basisinformatie

TOEGESTAAN VERMOGEN | NIET OKÉ

Geen bedragen aangetroffen.

Dit is onveranderd sinds de nulmeting van 15 november 2018.


Voorschot (Participatiewet artikel 52)

VERMELDING | OKÉ

Aangetroffen bij de basisinformatie.

Dit is een verbetering sinds de nulmeting van 15 november 2018. Toen werd het voorschot helemaal verzwegen.


Voorschot (Participatiewet artikel 52)

ARTIKEL 52 PROOF | NIET OKÉ

De informatie over het voorschot is volstrekt niet volgens de Participatiewet. Daarmee schendt de gemeente Wageningen deze wet. Dit is minstens zo erg als het verzwijgen van het voorschot zoals men voorheen (vóór 28 november deed).

Voor het voorschot hoeft de belanghebbende geen verzoek in te dienen. Het moet automatisch worden verstrekt.

Ook worden eventuele vervolgoverschotten niet genoemd.

Verzoek tot herkeuring

Van mening dat een herkeuring een ander resultaat zal geven? Gebruik dan het onderstaande formulier.

Formulier 'Verzoek tot herkeuring'

De naam van de beoordeelde organisatie wordt automatisch meegezonden.

Screenshot 28-11-2018

Screenshot 27-11-2018