BKCkeuring van gemeente Cranendonck | nulmeting

Keuringsrapport

BKCkeuring

Gemeente Cranendonck

Website
www.cranendonck.nl

Provincie
Noord-Brabant

Type keuring
Nulmeting (eerste keuring)

Keurmeester
Ray Heijder

Datum
6 december 2018

Tijdstip afmelding
20:10 uur

Keuringshistorie
Geen


Contentmanagementsysteem

www.simgroep.nl

SIMsite van SIMgroep Rotterdam

Basisinformatie

BESLISTERMIJN | NIET OKÉ

Niet aangetroffen.

Basisinformatie

BEZWAARMOGELIJKHEID / -TERMIJN | NIET OKÉ

Niet aangetroffen.


Eerst inschrijven bij UWV

LINK NAAR WERK.NL | OKÉ

Bij 'Aanvragen'.

Product

Bijstandsuitkering (algemene bijstand) Participatiewet.


Vindbaarheid

VANUIT DE STARTPAGINA | OKÉ

'Werk en inkomen' > 'Bijstand- uitkering'
In 2 klikken (goed)

Vindbaarheid

VIA DE ZOEKFUNCTIE | OKÉ

Succesvolle zoekactie op 'bijstand', 'bijstandsuitkering' en 'uitkering'.

Basisinformatie

ALGEMENE UITLEG (INLEIDING) | OKÉ

Voldoende.

Basisinformatie

VERMELDING VERMOGEN | OKÉ

Bij 'Hoe werkt het?'

Basisinformatie

TOEGESTAAN VERMOGEN (BEDRAGEN) | OKÉ

Bij 'Hoe werkt het?' de juiste bedragen voor 2018 aangetroffen.

Voorschot (Participatiewet artikel 52)

VERMELDING | OKÉ

Aangetroffen als apart product, maar wel direct met een link in beeld.

Voorschot (Participatiewet artikel 52)

ARTIKEL 52 PROOF | OKÉ

Uitmuntend! Volledig juiste inbedding van artikel 52 van de Participatiewet.
Het product 'Bijstand, voorschot' in SIMsite in optima forma toegepast.

Verzoek tot herkeuring

Van mening dat een herkeuring een ander resultaat zal geven? Gebruik dan het onderstaande formulier.

Formulier 'Verzoek tot herkeuring'

De naam van de beoordeelde organisatie wordt automatisch meegezonden.