BKCkeuring van gemeente Twenterand | herkeuring

Gemeente Twenterand

Keuringsrapport

BKCkeuring

Gemeente Twenterand

Website
www.twenterand.nl

Provincie
Overijssel

Type keuring
Herkeuring

Keurmeester
Ray Heijder

Datum
6 december 2018

Tijdstip afmelding
17:59 uur

Keuringshistorie
Nulmeting 27 november 2018


Contentmanagementsysteem

www.simgroep.nl
SIMsite van SIMgroep Rotterdam

Basisinformatie

BESLISTERMIJN | OKÉ

'Hoe lang duurt het?'

Basisinformatie

BEZWAARMOGELIJKHEID / -TERMIJN | NIET OKÉ

Bij 'Hoe lang duurt het?'

Echter de plaatsing op de pagina wekt verwarring. Deze info moet direct bij de beslistermijn staan.

Het probleem is nu dat men zou kunnen denken dat er bezwaar kan worden gemaakt op een eventueel in de belanghebbende nadelige beslissing aangaande het voorschot. Dat is namelijk volgens de wet niet mogelijk (de eventuele escape daarbij is de gang naar de voorzitter van Gedeputeerde Staten -onverwijlde bijstand, voorlopige voorziening-).


Eerst inschrijven bij UWV

LINK NAAR WERK.NL | OKÉ

Bij 'Wat moet ik doen?'

Product

Bijstandsuitkering (algemene bijstand) Participatiewet.


HERKEURING

Dit is een herkeuring verricht naar aanleiding van feedback van de gemeente Twenterand op Twitter:

17:02 6 dec Gemeente Twenterand - @gemtwenterand
Hartelijk dank voor het screenen van de teksten op onze website. Inmiddels hebben wij de teksten voor wat betreft de Participatiewet aangepast.

We waarderen het dat gemeente Twenterand snel heeft gehandeld. Dat we nu nog verbeterpunten aanreiken, is niet om vervelend te doen; we hebben extra ons best gedaan om de gemeente te helpen het perfect te maken. Het lijkt nog veel werk om te verbeteren, maar dat is het niet. We hebben slechts wat uitvoeriger toegelicht.


Vindbaarheid

VANUIT DE STARTPAGINA | OKÉ

'Inwoner - Werk en inkomen' > 'Uitkering' > 'product bijstand, uitkering'
In 3 klikken (acceptabel)

Vindbaarheid

VIA DE ZOEKFUNCTIE | OKÉ

Succesvolle zoekactie op 'bijstandsuitkering', 'bijstand' en 'uitkering'.

Basisinformatie

ALGEMENE UITLEG (INLEIDING) | NIET OKÉ

Goede zaak dat de passage over bijstand in natura is verwijderd. Niet goed is de krampachtig overkomende info over bijstand als lening. Wij weten dat er uitzonderlijke situaties zijn waarin bijstand in natura wordt verstrekt of in de vorm van een lening. Maar waarom hier (nota bene in de kop van de basisinformatie) de meerderheid hiermee belasten?

Als de gemeente het belangrijk vindt om er toch iets over te melden (voor de minderheid), doe dat dan onder een apart kopje 'Bijzondere omstandigheden' of iets dergelijks. En dan bij voorkeur lager op de pagina.

En verder dit:

U moet persoonlijk uw bijstandsuitkering aanvragen bij Het Werkplein in Almelo. Dit kan op dit moment nog niet digitaal.

Deze tekst schept verwarring. Bij 'Wat moet ik doen' staat dat men bij UWV Werk.nl de bijstand kan aanvragen. Dat is digitaal. En dat vinden wij ook de beste werkwijze om de meldingsdatum te borgen in het proces. Bovendien moet iedereen die een bijstandsuitkering volgens de wet ingeschreven staan bij het UWV WERKbedrijf.


Basisinformatie

VERMELDING VERMOGEN | OKÉ

Bij 'Hoe werkt het?'

Basisinformatie

TOEGESTAAN VERMOGEN | OKÉ

Bedragen via de link naar Rijksoverheid bij 'Hoe werkt het?'

Voorschot (Participatiewet artikel 52)

VERMELDING | OKÉ

Bij 'Hoe lang duurt het?'

Voorschot (Participatiewet artikel 52)

ARTIKEL 52 PROOF | NIET OKÉ

Ook moet uit uw gegevens voor ons duidelijk blijken dat u recht heeft op een bijstandsuitkering.

Dit is een verkeerde vertaling van de bepaling in artikel 52 1b die luidt:

bij de aanvraag duidelijk is dat geen recht op algemene bijstand bestaat.

Bedenk hierbij dat een toewijzend besluit op de bijstandsaanvraag kan worden genomen als duidelijk blijkt dat de aanvrager recht heeft op een bijstandsuitkering. Dan vervalt de noodzaak van een voorschot automatisch.

Het voorschot is juist in de wet opgenomen om de periode te overbruggen waarin het nog NIET duidelijk is of er wel of geen recht bestaat.

Verzoek tot herkeuring

Van mening dat een herkeuring een ander resultaat zal geven? Gebruik dan het onderstaande formulier.

Formulier 'Verzoek tot herkeuring'

De naam van de beoordeelde organisatie wordt automatisch meegezonden.