BKCkeuring van GR de Bevelanden | nulmeting

GR de Bevelanden

Keuringsrapport

BKCkeuring

GR de Bevelanden

Website
www.grdebevelanden.nl

Provincie
Zeeland

Samenwerkende gemeenten
Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal

Type keuring
Nulmeting (eerste keuring)

Keurmeester
Ray Heijder

Datum
7 december 2018

Tijdstip afmelding
16:20 uur

Keuringshistorie
Geen


Contentmanagementsysteem

www.simgroep.nl
SIMsite van SIMgroep Rotterdam

Basisinformatie

BESLISTERMIJN | NIET OKÉ
Aangetroffen, maar niet overeenkomstig de wet. We missen dat de termijn van 8 weken eenmaal mag worden verlengd.

Basisinformatie

BEZWAARMOGELIJKHEID / -TERMIJN | NIET OKÉ
Niet aangetroffen.

Eerst inschrijven bij UWV

LINK NAAR WERK.NL | NIET OKÉ

De belanghebbende moet bellen. Op deze manier is niet duidelijk of de meldingsdatum goed is geborgd in het proces.

Product

Bijstandsuitkering (algemene bijstand) Participatiewet.

Vindbaarheid

VANUIT DE STARTPAGINA | OKÉ
'Inkomen & schulden' >
'Een uitkering op grond van de Participatiewet'
In 2 klikken (goed)

Vindbaarheid

VIA DE ZOEKFUNCTIE | OKÉ
Succesvolle zoekactie op 'bijstand' en uitkering', maar niet op 'bijstandsuitkering'.
Wij keuren hier niet op af omdat de link 'uitkering' heel prominent aanwezig is.

Basisinformatie

ALGEMENE UITLEG (INLEIDING) | OKÉ
Voldoende.

Basisinformatie

VERMELDING VERMOGEN | NIET OKÉ
Niet aangetroffen.

Basisinformatie

TOEGESTAAN VERMOGEN (BEDRAGEN) | NIET OKÉ
Niet aangetroffen.

Voorschot (Participatiewet artikel 52)

VERMELDING | NIET OKÉ
Niet aangetroffen. Verzwegen dus. Ook niet te vinden via de zoekfunctie.

Verzoek tot herkeuring

Van mening dat een herkeuring een ander resultaat zal geven? Gebruik dan het onderstaande formulier.

Formulier 'Verzoek tot herkeuring'

De naam van de beoordeelde organisatie wordt automatisch meegezonden.