BKCkeuring van Senzer | nulmeting

Senzer

Keuringsrapport

BKCkeuring

ER IS EEN HERKEURING >

Senzer

Website
www.senzer.nl

Provincie
Noord-Brabant

Samenwerkende gemeenten
Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren

Type keuring
Nulmeting (eerste keuring)

Keurmeester
Ray Heijder

Datum
7 december 2018

Tijdstip afmelding
11:35 uur

Keuringshistorie
Geen


Contentmanagementsysteem

Drupal

Basisinformatie

BESLISTERMIJN | NIET OKÉ
Aangetroffen, maar er wordt geen melding gemaakt van de mogelijkheid die men heeft om de beslistermijn van 8 weken eenmaal te verlengen.

Basisinformatie

BEZWAARMOGELIJKHEID / -TERMIJN | NIET OKÉ
Niet aangetroffen.

Eerst inschrijven bij UWV

LINK NAAR WERK.NL | OKÉ

Senzer werkt niet met WERK.NL voor de aanvraag, maar met een eigen systeem dat ook zorgt voor een schriftelijke bevestiging (via e-mail) van de ingediende aanvraag. Hierover wordt goed uitleg gegeven.

Product

Bijstandsuitkering (algemene bijstand) Participatiewet.

Vindbaarheid

VANUIT DE STARTPAGINA | OKÉ
'Uitkering'
1 klik (prima)

Vindbaarheid

VIA DE ZOEKFUNCTIE | OKÉ
Succesvolle zoekactie op 'bijstand' en uitkering', maar niet op 'bijstandsuitkering'.
Wij keuren hier niet op af omdat de link 'uitkering' heel prominent aanwezig is.

Basisinformatie

ALGEMENE UITLEG (INLEIDING) | OKÉ
Ruim voldoende aangetroffen, het filmpje is een mooie, nuttige aanvulling. De presentatie van de informatie is erg prettig.

Basisinformatie

VERMELDING VERMOGEN | NIET OKÉ
Niet aangetroffen.

Basisinformatie

TOEGESTAAN VERMOGEN (BEDRAGEN) | NIET OKÉ
Niet aangetroffen.

Voorschot (Participatiewet artikel 52)

VERMELDING | OKÉ
Aangetroffen.

Voorschot (Participatiewet artikel 52)

ARTIKEL 52 PROOF | NIET OKÉ
Aangetroffen.

"Als je een uitkering aanvraagt kan het maximaal 8 weken duren voordat je geld krijgt. Als wij moeten wachten op (aanvullende) bewijsstukken, kan de aanvraag langer duren. Je kunt dan mogelijk een voorschot krijgen. Je participatiecoach kan je vertellen hoe dit in zijn werk gaat."

Er zijn meerdere bezwaren tegen deze tekst:

Maximaal 8 weken kan zelfs maximaal 16 weken zijn, want Senzer mag volgens de wet de beslistermijn eenmaal verlengen. Dit moet worden genoemd.

"Je kunt dan mogelijk een voorschot krijgen" is niet overeenkomstig de Participatiewet. Goed is: "Je krijgt dan een voorschot".

Prima dat de participatiecoach het ook kan vertellen, maar de info moet ook beschreven zijn.

Wat mist is de termijn waarbinnen het eerste voorschot wordt verstrekt en een mededeling over vervolgvoorschotten (met termijn). Nu lijkt het trouwens alsof het voorschot tenminste pas vanaf 8 weken aan de orde is.

Verzoek tot herkeuring

Van mening dat een herkeuring een ander resultaat zal geven? Gebruik dan het onderstaande formulier.

Formulier 'Verzoek tot herkeuring'

De naam van de beoordeelde organisatie wordt automatisch meegezonden.