BKCkeuring van Werkplein Hart van West-Brabant | nulmeting

Werkplein Hart van West-Brabant

Keuringsrapport

Werkplein Hart van West-Brabant

Website
www.werkpleinhartvanwest-brabant.nl

Provincie
Noord-Brabant

Samenwerkende gemeenten
Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert

Type keuring
Nulmeting (eerste keuring)

Keurmeester
Ray Heijder

Datum
9 december 2018

Tijdstip afmelding
12:01 uur

Keuringshistorie
Geen


Contentmanagementsysteem

Drupal

Basisinformatie

BESLISTERMIJN | OKÉ
Aangetroffen. Er wordt bij vermeld dat de behandeling langer dan 8 weken kan duren. Die 8 weken is de wettelijke termijn.
Onze voorkeur gaat uit voor het vermelden dat deze termijn één keer mag worden verlengd (zoals in de wet staat).
Dat dit niet gebeurt is hier echter geen reden om als punt van afkeuring mee te nemen.

Basisinformatie

BEZWAARMOGELIJKHEID / -TERMIJN | NIET OKÉ
Niet aangetroffen.

Dit is normaal gesproken een punt om tot afkeuring over te gaan, maar we hebben nauw contact met Werkplein Hart van West-Brabant en gaan ervan uit dat dit wordt gecorrigeerd als we de organisatie erop attenderen.Voorkeur gaat uit (en gebruikelijk is) om de bezwaarmogelijkheid te vermelden nabij de beslistermijn. Uiteraard volgen we dit wel op opvolging.


Eerst inschrijven bij UWV

LINK NAAR WERK.NL | OKÉ

Hart van West-Brabant werkt niet met WERK.NL voor de aanvraag, maar met een eigen systeem dat ook zorgt voor een goede borging van de meldingsdatum: "Melden via DigiD voor een bijstandsuitkering" (stap 1).

Krijgt u een bijstandsuitkering toegewezen, dan geldt meestal de datum waarop u de vragenlijst bij stap 1 heeft afgerond en doorgestuurd als de ingangsdatum van uw uitkering.

De passage 'geldt meestal de datum' vinden wij een wat minder gelukkige passage. 'Meestal' is te ongedefinieerd. Wat is meestal. Beschrijf wanneer de ingangsdatum anders is. Nu kan het de suggestie wekken van er ruimte voor gesjoemel (hoewel wij daar Werkplein Hart van West-Brabant niet voor aanzien).

Product

Bijstandsuitkering (algemene bijstand) Participatiewet.

Vindbaarheid

VANUIT DE STARTPAGINA | OKÉ
'Uitkering' > 'Bijstandsuitkering'
2 klikken (goed)

Vindbaarheid

VIA DE ZOEKFUNCTIE | OKÉ
Succesvolle zoekactie op 'bijstand' en uitkering' en 'bijstandsuitkering'.

Basisinformatie

ALGEMENE UITLEG (INLEIDING) | OKÉ
Ruim voldoende aangetroffen.

Basisinformatie

VERMELDING VERMOGEN | OKÉ
Bij 'Wat u moet weten voordat u een aanvraag indient'
We hebben een aanbeveling bij de volgende passage:

Of u in aanmerking komt voor een uitkering of bijdrage hangt af van de waarde van alle bezittingen van uw gezin. Dit noemen we vermogen. Bij een IOAW-uitkering telt vermogen niet mee.

De Participatiewet spreekt in artikel 19 lid 1 als volgt:

Onverminderd paragraaf 2.2, heeft de alleenstaande of het gezin recht op algemene bijstand indien:

Neem dit in de tekst op de website iets beter mee, bijvoorbeeld zo (het gaat om het woordje 'of'):

Of u in aanmerking komt voor een uitkering of bijdrage hangt af van de waarde van alle bezittingen van u of uw gezin. Dit noemen we vermogen. Bij een IOAW-uitkering telt vermogen niet mee.


Basisinformatie

TOEGESTAAN VERMOGEN (BEDRAGEN) | OKÉ
De juiste bedragen voor 2018 aangetroffen.

Voorschot (Participatiewet artikel 52)

VERMELDING | OKÉ
Aangetroffen. Heel goed dat de link naar informatie over het voorschot niet alleen ergens in het menu staat, maar ook integraal bij de beschrijving van de te volgen stappen.

Voorschot (Participatiewet artikel 52)

ARTIKEL 52 PROOF | OKÉ
Perfect, zo zouden we het graag zien bij alle gemeentelijke website en die van Gemeenschappelijke Regelingen.
Alle elementen van artikel 52 van de Participatiewet zijn onverminderd overgenomen.

Verzoek tot herkeuring

Van mening dat een herkeuring een ander resultaat zal geven? Gebruik dan het onderstaande formulier.

Formulier 'Verzoek tot herkeuring'

De naam van de beoordeelde organisatie wordt automatisch meegezonden.

Oudere beoordeling

9 oktober 2018 - Vooralsnog is het een positieve uitzondering en unicum om een Gemeenschappelijke Regeling zo te kunnen waarderen, want bij intergemeentelijke samenwerking gaat het naar onze algemene waarneming vaak mis. Maar Werkplein Hart van West-Brabant doet het goed bij de online informatievoorziening over de bijstand(saanvraag) en de bijbehorende behandelprocedure.

Niet verbaasd

We zijn verheugd, maar niet verbaasd over de prestaties van Werkplein Hart van West-Brabant. In maart 2018 deden we een eerste rondgang onder alle websites van gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen die moeten informeren over de algemene bijstand. Op de website van het werkplein in West-Brabant troffen we enkele minpunten aan die na onze melding snel werden opgepakt en verbeterd door de organisatie achter de digitale uitgave.

We hebben achter de schermen contact met het werkplein en ons werd gevraagd om eventueel met meer verbetersuggesties te komen.

Met andere woorden: het Werkplein Hart van West-Brabant staat open voor externe input. Dat is prijzenswaardig.

Conform de Participatiewet

De informatie op de website van het Werkplein Hart van West-Brabant beoordelen we als compleet en conform de Participatiewet. Men is geslaagd om de betreffende wetsartikelen leesbaar en juist te vertalen voor de inwoners van de zes gemeenten.

Wat we extra positief waarderen, is de informatie over het voorschot dat volgens artikel 52 van de Participatiewet een recht is. Veel gemeenten verstoppen dit recht, verdraaien de wettekst of hebben het er zelfs helemaal niet over.

Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert informeren hun inwoners ook op dit belangrijke punt volledig en juist.

Update 24 oktober 2018
Werkplein Hart van West-Brabant laat ons weten naar aanleiding van het goede voorbeeld van de gemeente Enschede nu ook online te vermelden dat de belanghebbende elke vier weken een voorschot ontvangt zolang er nog geen beslissing is genomen op de bijstandsaanvraag.

Belangrijk is ook de toeleiding vanuit de afzonderlijke gemeentelijke websites naar de website van het werkplein.
Die beoordelen we zonder uitzondering bij elke gemeente als goed en toegankelijk.

Conclusie

Werkplein Hart van West-Brabant kunnen we opgetogen optekenen als een best practice online informatievoorziening over de algemene bijstand, de bijstandsaanvraag en de bijbehorende behandelprocedure. Hiermee zijn op dit vlak de burgerbelangen van inwoners in zes gemeenten goed gediend.

Door direct contact met de organisatie kunnen we gerust zijn dat eventueel nog door ons aan te treffen minpunten snel zullen worden weggewerkt.

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie