BKCkeuring van gemeente Oss | nulmeting

Gemeente Oss

Keuringsrapport

BKCkeuring

Gemeente Oss

Website
www.oss.nl

Provincie
Noord-Brabant

Type keuring
Nulmeting (eerste keuring)

Keurmeester
Ray Heijder

Datum
15 december 2018

Tijdstip afmelding
10:10 uur

Keuringshistorie
Geen


Contentmanagementsysteem

www.gxsoftware.com
GX Webmanager GX Software Nijmegen

Basisinformatie

BESLISTERMIJN | OKAY
Aangetroffen bij de basisinformatie.


Basisinformatie

BEZWAARMOGELIJKHEID / -TERMIJN | NIET OKAY
Niet aangetroffen.

Eerst inschrijven bij UWV

LINK NAAR WERK.NL | NIET OKAY

Neem contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0412. Houd uw legitimatiebewijs (ID) bij de hand om uw burgerservicenummer (BSN) door te geven. De medewerker maakt een afspraak met u voor een intakegesprek met een consulent van Werk en Inkomen.

Volstrekt onduidelijk in hoeverre de meldingsdatum nu in het proces is geborgd.

Product

Bijstandsuitkering (algemene bijstand) Participatiewet.

Vindbaarheid

VANUIT DE STARTPAGINA | OKAY
'Inkomen' > 'Bijstandsuitkering' > 'Bijstanduitkering aanvragen'
In 3 klikken (acceptabel)

Vindbaarheid

VIA DE ZOEKFUNCTIE | OKAY
Succesvolle zoekactie op 'bijstand', 'bijstandsuitkering' en 'uitkering'.

Basisinformatie

ALGEMENE UITLEG (INLEIDING) | OKAY
Voldoende.

Basisinformatie

VERMELDING VERMOGEN | OKAY
Wordt genoemd.

Basisinformatie

TOEGESTAAN VERMOGEN (BEDRAGEN) | NIET OKAY
Geen bedragen aangetroffen.

Voorschot (Participatiewet artikel 52)

VERMELDING | NIET OKAY
Niet aangetroffen bij de basisinformatie, ook niet met een link naar de aparte informatie die wel via de zoekfunctie kan worden gevonden.

Voorschot (Participatiewet artikel 52)

ARTIKEL 52 PROOF | NIET OKAY

U vraagt een voorschot zelf aan.

Het laten aanvragen van een voorschot is een overtreding van de Participatiewet. De gemeente moet het uit eigen beweging verstrekken.

Verzoek tot herkeuring

Van mening dat een herkeuring een ander resultaat zal geven? Gebruik dan het onderstaande formulier.

Formulier 'Verzoek tot herkeuring'

De naam van de beoordeelde organisatie wordt automatisch meegezonden.