BKCkeuring van gemeente Oldebroek | herkeuring

Gemeente Oldebroek

Keuringsrapport

BKCkeuring

Gemeente Oldebroek

Keuringshistorie
Nulmeting 12 november 2018

Website
www.oldebroek.nl

Provincie
Gelderland

Type keuring
Herkeuring

Keurmeester
Ray Heijder

Datum
16 december 2018

Tijdstip afmelding
11:03 uur


Contentmanagementsysteem

www.greenvalley.nl
Green Valley Delft

Basisinformatie

ALGEMENE UITLEG (INLEIDING) | OKAY
Voldoende.

Basisinformatie

VERMELDING VERMOGEN | NIET OKAY
Niet aangetroffen. Bij de nulmeting hebben wij dit te positief beoordeeld en gemeld dat de informatie wel aanwezig was.

Basisinformatie

TOEGESTAAN VERMOGEN (BEDRAGEN) | NIET OKAY
Niet aangetroffen. Bij de nulmeting hebben wij dit te positief beoordeeld en gemeld dat de informatie wel aanwezig was.

Basisinformatie

BESLISTERMIJN | NIET OKAY
We aangetroffen bij de basisinformatie, maar we missen de mogelijkheid van het eenmaal mogen verlengen van de periode van 8 weken.

Als de aanvraag compleet is, krijgt u binnen 8 weken een brief met hierin de beslissing.

Dat is op zich juist. Maar als gezegd wordt 'Als de aanvraag compleet is' moet er ook iets worden geschreven over de situatie waarin dit niet het geval is.

Suggestie:

Als de aanvraag compleet is, krijgt u binnen 8 weken een brief met hierin de beslissing. Lukt het niet om de aanvraag binnen die termijn compleet te krijgen, dan mag de gemeente deze eenmaal verlengen.


Basisinformatie

BEZWAARMOGELIJKHEID / -TERMIJN | OKAY
Aangetroffen.

Eerst inschrijven bij UWV

LINK NAAR WERK.NL | OKAY
Aangetroffen.

Product

Bijstandsuitkering (algemene bijstand) Participatiewet.

Vindbaarheid

VANUIT DE STARTPAGINA | OKAY
'Werk en inkomen' > 'Uitkeringen' > 'Bijstandsuitkering'
In 3 klikken (acceptabel)

Vindbaarheid

VIA DE ZOEKFUNCTIE | OKAY
Geslaagde zoekactie op 'bijstand', 'bijstandsuitkering' en 'uitkering'.

Voorschot (Participatiewet artikel 52)

VERMELDING | OKAY
Aangetroffen bij de basisinformatie.

Voorschot (Participatiewet artikel 52)

ARTIKEL 52 PROOF | NIET OKAY
De tekst t/m 10 december 2018 was:

Voorschot bijstandsuitkering
Als u een bijstandsuitkering aanvraagt, kunt u een voorlopig voorschot ontvangen. Dit is bedoeld om de tijd te overbruggen die er zit tussen uw aanvraag en het besluit van de gemeente. Heeft u toch geen recht op bijstand? Dan moet u het voorschot terugbetalen. Heeft u wel recht op een bijstandsuitkering, dan wordt het voorschot met de rest van het bedrag verrekend tijdens de eerste bijstanduitbetaling.

Het bezwaar dat we bij de nulmeting van 12 november hier tegen hadden, was de vrijblijvendheid uitgedrukt met 'kunt u'. Daarnaast misten we het cruciale termijn van (binnen) vier weken.

Ons bezwaren lijken door de gemeente Oldebroek te zijn opgepakt. De tekst is vanaf een maand later, 11 november tot heden:

Voorschot bijstandsuitkering
Als u een bijstandsuitkering aanvraagt, ontvangt u uiterlijk 4 weken na uw aanvraag een voorlopig voorschot. Uw aanvraag moet wel compleet zijn. Het voorschot is bedoeld om de tijd te overbruggen die er zit tussen uw aanvraag en het besluit van de gemeente. U moet het voorschot altijd terugbetalen. Meestal verrekenen wij het voorschot met uw eerste bijstandsuitkering.

Dit is een enorme verbetering echter nog net niet helemaal juist. We missen de aanvulling dat de belanghebbende het voorschot vervolgens elke 4 weken blijft ontvangen zolang de gemeente nog geen beslissing op de aanvraag heeft genomen. Zo staat het in de wet voorgeschreven.

Het eventuele argument dat de gemeente binnen 8 weken een besluit neemt, is geen geldige reden om deze aanvulling weg te laten. Sterker nog: bij de beslistermijn hoort te staan dat de periode van 8 weken eenmaal kan worden verlengd. Dat de gemeente hier misschien nooit toe overgaat, doet er niet toe.

Verder is 'Uw aanvraag moet wel compleet zijn' niet juist. Het beslissen kan juist langer duren doordat de aanvraag nog niet compleet is! Wat de belanghebbende nog niet heeft aangeleverd, maar volgens artikel 52 echter niet aan hem/haar verwijtbaar zijn.

Verzoek tot herkeuring

Van mening dat een herkeuring een ander resultaat zal geven? Gebruik dan het onderstaande formulier.

Formulier 'Verzoek tot herkeuring'

De naam van de beoordeelde organisatie wordt automatisch meegezonden.