BKCkeuring van Senzer | herkeuring

Senzer

Keuringsrapport

BKCkeuring

MAAR WEL BIJNA HELEMAAL GOED!

HERKEURING

Onze aandacht wordt vandaag in het bijzonder getrokken naar de Gemeenschappelijke Regeling Senzer.

Aanleiding daarvoor is de commotie rond de directeur van Senzer, René Niks, die op non-actief is gesteld volgens berichten in de media (Eindhovens Dagblad, 20 december 2018).

Een blik op de website leert er iets is veranderd naar aanleiding van onze aanmoediging tot verbetering.
Hoe wappert de vlag nu? Een herkeuring.

Senzer

Website
www.senzer.nl

Provincie
Noord-Brabant

Samenwerkende gemeenten
Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren

Type keuring
Herkeuring

Keuringshistorie
Nulmeting 7 december 2018

Keurmeester
Ray Heijder

Datum
20 december 2018

Tijdstip afmelding
11:55 uur


Contentmanagementsysteem

Drupal

Basisinformatie

BESLISTERMIJN | OKÉ
Eerst werd geen melding gemaakt van de mogelijkheid die men heeft om de beslistermijn van 8 weken eenmaal te verlengen. Nu wel. Geen punt van afkeuring, maar we zouden graag nog zien dat men vermeldt dat het om een wettelijk bepaalde beslistermijn gaat. De tekst luidt nu:

Hoe lang duurt het voordat ik bericht krijg of ik een uitkering krijg?
Heb je alle bewijsstukken volledig en op tijd aangeleverd en ben je op het eerste gesprek met de participatiecoach geweest? En hebben wij geen verdere vragen meer? Dan krijg je binnen acht weken een brief thuisgestuurd, waarin staat of je wel of niet een uitkering krijgt (in bepaalde gevallen kan dit 16 weken zijn). Deze brief heet een 'beschikking'.


Basisinformatie

BEZWAARMOGELIJKHEID / -TERMIJN | OKÉ
Nu wel aangetroffen. De tekst luidt:

Kan ik bezwaar maken tegen het besluit over mijn uitkering?
Ja dat kan. Senzer neemt regelmatig besluiten die jou direct aangaan. Dat kan bijvoorbeeld een besluit zijn op jouw aanvraag om een uitkering. Uiteraard nemen we deze beslissingen niet zomaar. We bereiden ze zorgvuldig voor. Maar dit betekent niet dat je het altijd met ons besluit eens bent. Als je het niet eens bent met een besluit van ons, dan kun je bezwaar maken. Dit kan tot 6 weken nadat wij jou de brief met ons besluit -ook wel beschikking genoemd- hebben gestuurd. Klik hier om meer te lezen over bezwaar en beroep.


Eerst inschrijven bij UWV

LINK NAAR WERK.NL | OKÉ
Senzer werkt niet met WERK.NL voor de aanvraag, maar met een eigen systeem dat ook zorgt voor een schriftelijke bevestiging (via e-mail) van de ingediende aanvraag. Hierover wordt goed uitleg gegeven.

Product

Bijstandsuitkering (algemene bijstand) Participatiewet.

Vindbaarheid

VANUIT DE STARTPAGINA | OKÉ
'Uitkering'
1 klik (prima)

Vindbaarheid

VIA DE ZOEKFUNCTIE | OKÉ
Succesvolle zoekactie op 'bijstand' en uitkering', maar niet op 'bijstandsuitkering'.
Wij keuren hier niet op af omdat de link 'uitkering' heel prominent aanwezig is.

Basisinformatie

ALGEMENE UITLEG (INLEIDING) | OKÉ
Ruim voldoende aangetroffen, het filmpje is een mooie, nuttige aanvulling. De presentatie van de informatie is erg prettig.

Basisinformatie

VERMELDING VERMOGEN | OKÉ
Vorige keer niet, maar nu wel aangetroffen. De tekst luidt:

Telt vermogen mee bij de aanvraag van Bijstand? En hoeveel vermogen mag ik dan maximaal hebben?
Om het recht op bijstand te bepalen kijken we of je niet te veel vermogen bezit. Zoals spaargeld en een huis. Het vermogen wordt berekend aan de hand van schulden en waardevolle bezittingen. Heb je meer vermogen dan de wettelijke grens? Dan kun je hiermee in jouw levensonderhoud voorzien. Je hebt geen recht op bijstand totdat je dit meerdere vermogen daaraan hebt besteed. Het bedrag dat je maximaal aan vermogen mag bezitten hangt af van jouw leefsituatie (zie tabel hieronder).


Basisinformatie

TOEGESTAAN VERMOGEN (BEDRAGEN) | OKÉ
Vorige keer niet aangetroffen, maar nu wel aangetroffen. De vermelde bedragen zijn juist.

Voorschot (Participatiewet artikel 52)

VERMELDING | OKÉ
Aangetroffen.

Voorschot (Participatiewet artikel 52)

ARTIKEL 52 PROOF | NIET OKÉ
Ten opzichte van onze nulmeting is de informatie al flink verbeterd.
Maar we zijn helaas nog niet helemaal gerustgesteld.
Senzer leunt overigens nu heel nauw tegen onze goedkeuring aan.

De tekst luidt nu:

Als je een uitkering aanvraagt kan het maximaal 8 weken duren voordat je geld krijgt. Als wij moeten wachten op (aanvullende) bewijsstukken, kan de aanvraag langer duren (maximaal 16 weken in totaal).

Je krijgt in deze beslisperiode een voorschot. Je participatiecoach kan je vertellen hoe dit in zijn werk gaat. Voorwaarde is wel dat je alle noodzakelijke gegevens aan Senzer heeft doorgegeven. Je ontvangt geen voorschot als direct duidelijk is dat je geen recht hebt op bijstand. Het voorschot is 90% van de norm die voor jouw situatie geldt.

Wij willen dat 'hoe dit in zijn werk gaat' op de website wordt vermeld. Dit om de schijn van willekeur helemaal weg te nemen. Als de participatiecoach er dan uiteindelijk ook over vertelt, kan de belanghebbende het verhaal eventueel vergelijken met wat er op de website staat.

We missen nog steeds de termijnen (4 weken en vervolgens per 4 weken) en de mogelijkheid van meerdere voorschotten.

Verzoek tot herkeuring

Van mening dat een herkeuring een ander resultaat zal geven? Gebruik dan het onderstaande formulier.

Formulier 'Verzoek tot herkeuring'

De naam van de beoordeelde organisatie wordt automatisch meegezonden.