BKCkeuring van gemeente Drimmelen | nulmeting

Gemeente Drimmelen

Keuringsrapport

BKCkeuring

Gemeente Drimmelen

Website
www.drimmelen.nl

Provincie
Noord-Brabant

Type keuring
Nulmeting (eerste keuring)

Keurmeester
Ray Heijder

Datum
25 december 2018

Tijdstip afmelding
8:30 uur

Keuringshistorie
Geen


Contentmanagementsysteem

www.ezcompany.nl
Drupal door ezCompany

Basisinformatie

BESLISTERMIJN | NIET OKAY
Niet aangetroffen.


Basisinformatie

BEZWAARMOGELIJKHEID / -TERMIJN | NIET OKAY
Niet aangetroffen.

Eerst inschrijven bij UWV

LINK NAAR WERK.NL | NIET OKAY
Niet aangetroffen.

Het is onduidelijk of en hoe de meldingsdatum wordt geregistreerd. Het is zelf niet duidelijk wat als meldingsdatum wordt gebruikt. We lezen alleen dat de belanghebbende zich telefonisch kan melden of persoonlijk op het gemeentehuis.

Product

Bijstandsuitkering (algemene bijstand) Participatiewet.

Vindbaarheid

VANUIT DE STARTPAGINA | OKAY
'Uitkering, werk en bijstand' > 'Uitkering van de gemeente - bijstand' >

Vindbaarheid

VIA DE ZOEKFUNCTIE | OKAY
Geslaagde zoekactie op 'bijstand', 'bijstandsuitkering' en 'uitkering'.

Basisinformatie

ALGEMENE UITLEG (INLEIDING) | OKAY
Summier, maar voldoende.

Basisinformatie

VERMELDING VERMOGEN | OKAY
Via de link naar de website van de Rijksoverheid.

Basisinformatie

TOEGESTAAN VERMOGEN (BEDRAGEN) | OKAY
Juiste bedragen via de link naar de website van de Rijksoverheid.

Voorschot (Participatiewet artikel 52)

VERMELDING | NIET OKAY
Niet aangetroffen bij de basisinformatie, ook niet via de zoekfunctie. Volledig verzwegen.

Verzoek tot herkeuring

Van mening dat een herkeuring een ander resultaat zal geven? Gebruik dan het onderstaande formulier.

Formulier 'Verzoek tot herkeuring'

De naam van de beoordeelde organisatie wordt automatisch meegezonden.