BKCkeuring van gemeente Gooise Meren | nulmeting

Gemeente Gooise Meren

Keuringsrapport

BKCkeuring

Gemeente Gooise Meren

Website
www.gooisemeren.nl

Provincie
Noord-Holland

Type keuring
Nulmeting (eerste keuring)

Keurmeester
Ray Heijder

Datum
27 december 2018

Tijdstip afmelding
9:05 uur

Keuringshistorie
Geen


Contentmanagementsysteem

TYPO3

Basisinformatie

BESLISTERMIJN | NIET OKAY
Er staat:

Binnen 8 weken nadat wij uw aanvraag in behandeling hebben genomen hoort u of u een uitkering krijgt.

Dit kan de gemeente Gooise Meren niet zo stellen. De wettelijke beslistermijn is 8 weken en die termijn kan eenmaal worden verlengd. De procedure duurt derhalve maximaal 16 weken. Dat de gemeente ernaar streeft dat binnen 8 weken is afgehandeld, laat onverlet dat de info volgens de wet moet zijn. Andere gemeenten melden dat de wettelijke termijn 8 weken is en eenmaal mag worden verlengd. Een deel van de gemeenten vermeld ook waarom (dat laatste beschouwen we niet als een vereiste, maar wel als extra service).

Basisinformatie

BEZWAARMOGELIJKHEID / -TERMIJN | NIET OKAY
Niet aangetroffen.

Eerst inschrijven bij UWV

LINK NAAR WERK.NL | OKAY
Aangetroffen met een duidelijke knop in de basisinformatie.

Product

Bijstandsuitkering (algemene bijstand) Participatiewet.

Vindbaarheid

VANUIT DE STARTPAGINA | OKAY
'Uitkering, werk en bijstand' > 'Uitkering aanvragen' >
In 2 klikken (acceptabel)

Vindbaarheid

VIA DE ZOEKFUNCTIE | OKAY
Geslaagde zoekactie op 'bijstand', 'bijstandsuitkering' en 'uitkering'.

Basisinformatie

ALGEMENE UITLEG (INLEIDING) | NIET OKAY
De volgende passage bevat naar onze inzichten over de Participatiewet een grove fout:

Bent u jonger dan 27 jaar? Dan nemen wij uw aanvraag na 4 weken in behandeling. In deze 4 weken gaat u eerst zelf actief op zoek naar een opleiding of werk. U heeft in deze periode geen recht op ondersteuning of een uitkering

Het voorschot moet door de gemeente binnen 4 weken na het indienen van de aanvraag worden uitbetaald en vervolgens per 4 weken zolang de aanvraag in behandeling is bij de gemeente. Artikel 52 van de Participatiewet schrijft dat voor en vermeld ook de uitzonderingen.

Dit geldt voor alle leeftijden, maar doordat de aanvraag van een belanghebbende eerst na 4 weken wordt behandeld (of mag worden ingediend) komt het voorschot ook 4 weken later wat logisch is.

Maar stellen dat iemand geen recht heeft op een uitkering de eerste 4 weken is wettelijk onjuist. Het recht start op de meldingsdatum en dat geldt voor alle leeftijden. Als positief op de uitkering wordt beslist, gaat de uitbetaling per meldingsdatum in.

Bovendien heeft het recht op bijstand in de gevallen dat deze uiteindelijk wordt toegekend tijdens de gehele periode bestaan, maar was het alleen nog niet door de gemeente vastgesteld. Het gaat in het proces om het zogenaamde 'vaststellen van het recht op bijstand'.


Basisinformatie

VERMELDING VERMOGEN | NIET OKAY
Niet aangetroffen bij de basisinformatie.

Basisinformatie

TOEGESTAAN VERMOGEN (BEDRAGEN) | NIET OKAY
Niet aangetroffen bij de basisinformatie.

Voorschot (Participatiewet artikel 52)

VERMELDING | NIET OKAY
Niet aangetroffen bij de basisinformatie, ook niet via de zoekfunctie. Volledig verzwegen.

Verzoek tot herkeuring

Van mening dat een herkeuring een ander resultaat zal geven? Gebruik dan het onderstaande formulier.

Formulier 'Verzoek tot herkeuring'

De naam van de beoordeelde organisatie wordt automatisch meegezonden.