BKCkeuring van gemeente Uden | nulmeting

Gemeente Uden

Keuringsrapport

BKCkeuring

Gemeente Uden

Website
www.uden.nl

Provincie
Noord-Brabant

Type keuring
Nulmeting (eerste keuring)

Keurmeester
Ray Heijder

Datum
28 december 2018

Tijdstip afmelding
20:12 uur

Keuringshistorie
Geen


Contentmanagementsysteem

Sitebox CMS - CARE Internet Services

Basisinformatie

BESLISTERMIJN | NIET OKAY
Niet aangetroffen.


Basisinformatie

BEZWAARMOGELIJKHEID / -TERMIJN | NIET OKAY
Niet aangetroffen.

Eerst inschrijven bij UWV

LINK NAAR WERK.NL | OKAY
Aangetroffen met een link in de basisinformatie.

Product

Bijstandsuitkering (algemene bijstand) Participatiewet.

Vindbaarheid

VANUIT DE STARTPAGINA | NIET OKAY
'Meer' > 'Hulp en ondersteuning' >
'Hulp bij laag inkomen' > 'Uitkeringen' > 'Uitkering aanvragen'
In 5 klikken (te veel)
Pas bij de 4e klik komt het woord 'Uitkeringen' in op de proppen.

Vindbaarheid

VIA DE ZOEKFUNCTIE | NIET OKAY
Geslaagde zoekactie op 'bijstandsuitkering' en 'uitkering', maar niet op 'bijstand'.

Basisinformatie

ALGEMENE UITLEG (INLEIDING) | OKAY
Voldoende.

Basisinformatie

VERMELDING VERMOGEN | OKAY
Aangetroffen.

Basisinformatie

TOEGESTAAN VERMOGEN (BEDRAGEN) | NIET OKAY
Niet aangetroffen.

Voorschot (Participatiewet artikel 52)

VERMELDING | OKAY
Aangetroffen bij de basisinformatie.

Voorschot (Participatiewet artikel 52)

ARTIKEL 52 PROOF | NIET OKAY
De informatie is onvolledig en onjuist.

Heeft u een aanvraag ingediend en wacht u op de beslissing? Dan kunt u in sommige gevallen een voorschot krijgen.

'Sommige gevallen' suggereert dat een voorschot een uitzondering is. Het is echter een regel (en een automatisch recht).

Er staat niet hoe de belanghebbende voor een voorschot in aanmerking komt, wanneer en hoe vaak. Dat moet zijn automatisch. Het eerste voorschot binnen vier weken na het indienen van de aanvraag en vervolgens per vier weken.

Verzoek tot herkeuring

Van mening dat een herkeuring een ander resultaat zal geven? Gebruik dan het onderstaande formulier.

Formulier 'Verzoek tot herkeuring'

De naam van de beoordeelde organisatie wordt automatisch meegezonden.