De week volgens onze keurmeester

Week 48 2018

De week volgens onze keurmeester

Twee weken onderweg

We zijn twee weken onderweg voor de BKCkeuring nulmeting. Het is de bedoeling om straks alle 355 gemeenten (tot 1-1-2019 nog 380) een eerste keer te hebben beoordeeld op hun online informatie over de aanvraag algemene bijstand.

Zo krijgen we een algeheel beeld en een vertrekpunt van waaruit we gemeenten willen aanmoedigen om tot betere kwaliteit te komen. Dat blijkt hard nodig; sinds februari van dit jaar doen we al een rondgang door heel Nederland. Daarbij is reeds gebleken dat er veel tekortschiet bij gemeenten.

Overijssel

Deze week zijn we aangekomen in Overijssel. Daarmee laten we voor de nulmetingen Drenthe, Flevoland en Gelderland achter ons.

Alleen in Flevoland vonden we een lichtpunt: Lelystad. De informatie van deze gemeente konden we goedkeuren. Voor de rest droevig verhaal: afgekeurd.

Er zijn wel enkele gemeenten die slechts kleine verbeteringen behoeven door te voeren. Maar dan moeten ze dat wel willen. Aan die wil ontbreekt het echter helaas vaak.

Verzwijgen van het voorschot

Net als in de vorige provincies komen we ook in Overijssel weer veel gemeenten tegen die het voorschot op de bijstandsuitkering verzwijgen. We vermoeden kwade opzet juist omdat het zo vaak voorkomt.

Een derde van alle gemeentelijke websites wordt beheerd met het contentmanagementsysteem SIMsite van de Rotterdamse ICT-leverancier SIMgroep. In de gemeentelijke producten- en dienstencatalogus die daarin is opgenomen, staat een keurige standaard productbeschrijving over het voorschot. Helaas zetten veel gemeenten dit stukje cruciale informatie brutaalweg uit.

Over reden voor het verzwijgen van het voorschot willen wij nog wel eens met de gemeenten en de VNG een robbertje vechten. Maar eerst de landelijke situatie maar eens helemaal in kaart brengen.

Almere sluit aan bij de goeden!

Terwijl we ons aan het ergeren zijn over de slechte kwaliteit die Overijsselse gemeenten leveren, is er goede tijding uit Flevoland: Almere heeft haar best gedaan om net als provinciegenoot Lelystad te worden goedgekeurd door BurgerkrachtCentraal.

Heel mooi en prijzenswaardig dat Almere ons daarvan ook proactief op de hoogte brengt. Top!

Arrogant Brummen

In schril contrast tot Almere staat de houding van de gemeente Brummen. In reactie op ons keuringsrapport waarin we Brummen afkeuren, krijgen we doodleuk het bericht dat alle informatie actueel en volledig is.

Als we vinden van niet, dan moeten we maar langskomen voor een gesprek. Maar wij zijn toch niet gek? Wij hebben hebben ons best al gedaan. De gemeente moet maar een beetje zelfredzaam zijn want zo moeilijk is het allemaal niet! Men wil gewoon niet.

Borne wil geen bemoeienis

De burgemeester van Borne, Rob Welten, houdt het nog een beetje in het midden of wij met onze afkeuring gelijk hebben. Hij vindt wel dat we een beetje extreem kwalificeren.

Kort daarna ontvangen we een onthutsende reactie van de Bornse ambtenarij. Men ontkent niet dat er verbeteringen nodig zijn, maar wil die vooral niet met ons bespreken. We maken uit de reactie op dat de gemeente er met inwoners al mee bezig is. Dus geen bemoeienis van ons nodig.

Waar we dan vervolgens over vallen, is dat het zeker tot maart 2019 gaat duren voordat de boel in orde wordt gemaakt. Dat vinden wij veel te ver weg.

Door de bejegening van ons geloven we er bovendien helemaal niets van dat Borne de burgers laat participeren, in elk geval niet voor de informatie over de aanvraag bijstand.

Dit is de eerste editie van 'De Week volgens onze keurmeester'.