BKCkeuring van gemeente Den Bosch | nulmeting

Gemeente Den Bosch

Keuringsrapport

Gemeente Den Bosch - 4  januari 2019 - 20:10 uur

www.s-hertogenbosch.nl | Noord-Brabant | Nulmeting (eerste keuring) | Keurmeester Ray Heijder


Keuringshistorie

Geen


Product

Bijstandsuitkering (algemene bijstand) Participatiewet.


Vindbaarheid

VANUIT DE STARTPAGINA | OKAY
Inwoner > Inkomen en uitkering > Aanvragen bijstandsuitkering
In 2 klikken (goed)

VIA DE ZOEKFUNCTIE | OKAY
Geslaagde zoekactie op 'bijstand', 'bijstandsuitkering' en 'uitkering'.


Basisinformatie

ALGEMENE UITLEG (INLEIDING) | NIET OKAY
Eerste indruk: voldoende en nette uitleg, totdat we verder onderzoek verrichten: er wordt geen duidelijke uitleg gegeven over de rol van WeenerXL.

Onze medewerker maakt voor u een afspraak bij een inkomensconsulent. Dit gesprek noemen wij het ontvangstgesprek. De ontvangstgesprekken vinden plaats op werkdagen tussen 09.00 uur en 12.00 uur bij Weener XL,
van Herpensweide 1.

Met wie spreek je als belanghebbende? Met iemand van de gemeente bij WeenerXL of met iemand ván WeenerXL bij WeenerXL?

Op de website van die WeenerXL staat het verhaal nog eens, maar met een cruciaal verschil: met informatie over het voorschot. Deze dubbele 'administratie' komt dus niet overeen!
De vraag is dus eigenlijk waarom de gemeente Den Bosch niet gewoon na een korte intro gelijk met een 'deeplink' doorverwijst naar WeenerXL en ervoor uitkomt dat niet zij, maar WeenerXL de afhandeling van de bijstandsaanvraag doet.

VERMELDING VERMOGENSTOETS | OKAY
Via link naar website Rijksoverheid.

ACTUELE BEDRAGEN TOEGESTAAN VERMOGEN | OKAY
Via link naar website Rijksoverheid.

BESLISTERMIJN | NIET OKAY
Wettelijke termijn van 8 weken genoemd, maar niet dat deze eenmaal mag worden verlengd.

De behandeling van uw aanvraag duurt maximaal acht weken (de wettelijke termijn). Natuurlijk proberen wij u sneller duidelijkheid te geven.

BEZWAARMOGELIJKHEID / -TERMIJN | NIET OKAY
Wettelijke termijn van 6 weken niet vermeld op de website.

Krijgt u wel of geen uitkering? Dit besluit ontvangt u per post. Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u bezwaar maken. In de brief staat hoe dit werkt.


Eerst inschrijven bij UWV

LINK NAAR WERK.NL | NIET OKAY
Niet aangetroffen. Geen duidelijk alternatief en geruststelling over de registratie van de meldingsdatum (telefonisch aanvragen biedt geen formeel registratiemoment).
Niet duidelijk hoe het staat met de wettelijk verplichte inschrijving als werkzoekende bij het UWV.

Voor het aanvragen kunt u telefonisch contact opnemen via het nummer (073) 615 51 55.


Voorschot (Participatiewet artikel 52)

VERMELDING | NIET OKAY
Niet aangetroffen ook niet via de zoekfunctie.

Opmerkelijk is (en dat moet je maar net weten en dat doet de gemiddelde burger niet, maar een speurneus als een keuringsmeester van BurgerkrachtCentraal wel) dat WeenerXL (waar niet over wordt gesproken) wel melding maakt over het voorschot.


Contentmanagementsysteem

SIMsite van SIMgroep Rotterdam

Verzoek tot herkeuring

Van mening dat een herkeuring een ander resultaat zal geven? Gebruik dan het onderstaande formulier.

Formulier 'Verzoek tot herkeuring'

De naam van de beoordeelde organisatie wordt automatisch meegezonden.