BKCkeuring van gemeente Midden-Delfland | nulmeting

Keuringsrapport

Gemeente Midden-Delfland - 10  januari 2019 - 18:55 uur

www.middendelfland.nl | Zuid-Holland | Nulmeting (eerste keuring) | Keurmeester Ray Heijder


Keuringshistorie

Geen


Product

Bijstandsuitkering (algemene bijstand) Participatiewet.


Vindbaarheid

VANUIT DE STARTPAGINA | OKAY
Vanuit de homepage met maar 1 klik direct naar 'Bijstand, uitkering' (perfect)

VIA DE ZOEKFUNCTIE | OKAY
Geslaagde zoekactie op 'bijstand', 'bijstandsuitkering' en 'uitkering'


Basisinformatie

ALGEMENE UITLEG (INLEIDING) | OKAY
Goed.

VERMELDING VERMOGENSTOETS | OKAY
Goed.

ACTUELE BEDRAGEN TOEGESTAAN VERMOGEN | NIET OKAY
De vermelde bedragen zijn onjuist. Het zijn zelfs niet de bedragen die golden voor 2018, maar voor nog langer geleden.
Wellicht een idee om voortaan te linken naar de altijd actuele bedragen bij de Rijksoverheid?

BESLISTERMIJN | NIET OKAY
Wettelijke termijn is 8 weken genoemd, maar niet dat deze eenmaal mag worden verlengd.

Nadat we al uw aanvraag en alle bewijsstukken hebben ontvangen, nemen we binnen 8 weken een besluit.

BEZWAARMOGELIJKHEID / -TERMIJN | NIET OKAY
Aangetroffen maar zonder de wettelijke termijn van 6 weken.


Eerst inschrijven bij UWV

LINK NAAR WERK.NL | OKAY
Direct aan het begin van de informatie aangetroffen.


Voorschot (Participatiewet artikel 52)

VERMELDING | OKAY
Aangetroffen bij de basisinformatie.

PARTICIPATIEWET ARTIKEL 52 PROOF | OKAY
Prima, helemaal artikel 52 proof.

Bijzonder goed vinden we de vermelding over de mogelijkheid het voorschot eerder te ontvangen dan uiterlijk na 4 weken.
Hiermee laat de gemeente Midden-Delfland zien dat er een verschil is tussen een gewoon voorschot en de extra hulp van de gemeente in geval van broodnood.

Voorschot voor directe aankopen (‘broodnood’)

In sommige situaties kunt u al direct een voorschot krijgen. Bijvoorbeeld als u een bijstandsuitkering heeft aangevraagd, maar niet genoeg geld heeft om uw eerste levensbehoefte (eten) te kunnen betalen. U kunt dan een voorschot vragen bij de klantmanager Werk en Inkomen, die uw aanvraag behandelt. Hierbij moet u de volgende gegevens inleveren:

Recent bankafschrift van al uw bankrekeningen;
Bewijsstukken van schulden.


Contentmanagementsysteem

SIMsite van SIMgroep Rotterdam

Verzoek tot herkeuring

Van mening dat een herkeuring een ander resultaat zal geven? Gebruik dan het onderstaande formulier.

Formulier 'Verzoek tot herkeuring'

De naam van de beoordeelde organisatie wordt automatisch meegezonden.