BKCkeuring van gemeente Westvoorne | nulmeting

Gemeente Westvoorne

Keuringsrapport

Gemeente Westvoorne - 10  januari 2019 - 11:10 uur

www.westvoorne.nl | Zuid-Holland | Nulmeting (eerste keuring) | Keurmeester Ray Heijder


Keuringshistorie

Geen


Product

Bijstandsuitkering (algemene bijstand) Participatiewet.


Vindbaarheid

VANUIT DE STARTPAGINA | NIET OKAY
Inwoner > Inkomen en inkomen > Werk en inkomen > Uitkering aanvragen
In 3 klikken (acceptabel)

Echter er wordt in het digitaal loket een overzicht producten en diensten geboden. Dat moet dan ook voorzien in het product 'bijstand(s)uitkering aanvragen' of 'uitkering aanvragen'. Dit is niet het geval. Niet opgenomen bij de letter 'b' en niet bij de letter 'u'.

VIA DE ZOEKFUNCTIE | NIET OKAY
De resultaten bij het zoeken op 'bijstand', 'bijstandsuitkering' en 'uitkering' laten nog wat te wensen over.
BurgerkrachtCentraal weet dat dit binnen SIMsite CMS (waarmee de website wordt beheerd) beter in te regelen is zodat het product 'Bijstand, aanvragen' beter wordt gevonden via de zoekfunctie.

SIMgroep Rotterdam (de ict-leverancier) kan assisteren bij het aanpassen zoals het bij andere gemeentelijke websites die met SIMsite worden beheerd wel goed is ingesteld.


Basisinformatie

ALGEMENE UITLEG (INLEIDING) | OKAY
Voldoende.

VERMELDING VERMOGENSTOETS | NIET OKAY
Te summier:

Team Werk, Inkomen & Service moet ook rekening houden met uw vermogen.

ACTUELE BEDRAGEN TOEGESTAAN VERMOGEN | NIET OKAY
Niet aangetroffen.

BESLISTERMIJN | NIET OKAY
Wettelijke termijn is 8 weken genoemd, maar niet dat deze eenmaal mag worden verlengd.

De gemeente neemt binnen acht weken een beslissing op uw aanvraag en laat u dit schriftelijk weten.

BEZWAARMOGELIJKHEID / -TERMIJN | NIET OKAY
Niet aangetroffen.


Eerst inschrijven bij UWV

LINK NAAR WERK.NL | OKAY
Direct aan het begin van de informatie aangetroffen.


Voorschot (Participatiewet artikel 52)

VERMELDING | OKAY
Aangetroffen bij de basisinformatie.

PARTICIPATIEWET ARTIKEL 52 PROOF | OKAY
Tot voor kort was de informatie nog niet helemaal okay, maar na twee meldingen van BurgerkrachtCentraal heeft Westvoorne heel snel en adequaat gehandeld. Resultaat: een tekst die helemaal artikel 52 proof is.


Contentmanagementsysteem

SIMsite van SIMgroep Rotterdam

Verzoek tot herkeuring

Van mening dat een herkeuring een ander resultaat zal geven? Gebruik dan het onderstaande formulier.

Formulier 'Verzoek tot herkeuring'

De naam van de beoordeelde organisatie wordt automatisch meegezonden.