BKCkeuring van gemeente Lansingerland | nulmeting

Gemeente Lansingerland

Keuringsrapport

Gemeente Lansingerland - 14  januari 2019 - 18:55 uur

www.lansingerland.nl | Zuid-Holland | Nulmeting (eerste keuring) | Keurmeester Ray Heijder


Keuringshistorie

Geen


Product

Bijstandsuitkering (algemene bijstand) Participatiewet.


Vindbaarheid

VANUIT DE STARTPAGINA | NIET OKAY
Geen toeleiding naar de informatie over de bijstandsuitkering via de startpagina en verder helemaal niet via de navigatie.

Aanvulling 15-1-2019 | 23:30 uur
Er schijnt onder "Opgroeien, 0-18 jaar" nog iets te zitten dat punt 1 van ons rapport een andere uitkomst zou moeten geven maar wat? Je kunt scrollen wat je wilt. Tevergeefs. Op onze computer dan.
ZIE SCREENSHOT HELEMAAL ONDERAAN DIT RAPPORT.

VIA DE ZOEKFUNCTIE | OKAY
Geslaagde zoekactie op 'bijstand', 'bijstandsuitkering' en 'uitkering'


Basisinformatie

ALGEMENE UITLEG (INLEIDING) | NIET OKAY
Minimaal. Zo wordt er nauwelijks iets verteld over de aanpak.
Verder een veel te summier antwoord op de vraag "Kom ik in aanmerking voor een bijstandsuitkering"
Dit zijn wel heel weinig voorwaarden:

U komt in aanmerking voor een (aanvulling op uw) inkomen als:

U in Lansingerland woont.
U te weinig inkomen en vermogen heeft om mee rond te komen.

VERMELDING VERMOGENSTOETS | NIET OKAY
Niet aangetroffen.

ACTUELE BEDRAGEN TOEGESTAAN VERMOGEN | NIET OKAY
Niet aangetroffen.
Vermeld de bedragen van 2019 of leg een link naar de website van de Rijksoverheid met de altijd actuele bedragen.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-bijstand

BESLISTERMIJN | NIET OKAY
Niet aangetroffen.

BEZWAARMOGELIJKHEID / -TERMIJN | NIET OKAY
Niet aangetroffen.


Eerst inschrijven bij UWV

LINK NAAR WERK.NL | NIET OKAY
Niet aangetroffen. Ook geen alternatief dat de geruststelling geeft dat de meldingsdatum geborgd is in het proces.
Het formulier 'Hulp voor inwoners', levert dat een bevestiging op?


Voorschot (Participatiewet artikel 52)

VERMELDING | OKAY
Genoemd bij de basisinformatie onder 'Kan ik een voorschot krijgen op mijn uitkering?'

PARTICIPATIEWET ARTIKEL 52 PROOF | NIET OKAY

Dit is te beschouwen als GEEN informatie. Om meer te weten te komen, moet men maar bellen.
Zet dan helemaal geen informatie meer op de website over geen enkel onderwerp en volsta met: "Hallo bel 14 010"

Als u een bijstandsuitkering aanvraagt, dan moet u wachten tot uw recht op uitkering is vastgesteld. Totdat dit definitief is, kan de gemeente een voorschot geven op uw uitkering. Als u wilt weten of u hiervoor in aanmerking komt, neemt u telefonisch contact op met uw consulent via 14 010.


Contentmanagementsysteem

WordPress

Verzoek tot herkeuring

Van mening dat een herkeuring een ander resultaat zal geven? Gebruik dan het onderstaande formulier.

Formulier 'Verzoek tot herkeuring'

De naam van de beoordeelde organisatie wordt automatisch meegezonden.

Aanvulling 15-1-2019 | 23:30 uur

Er schijnt onder "Opgroeien, 0-18 jaar" nog iets te zitten dat punt 1 van ons rapport een andere uitkomst zou moeten geven maar wat?
Je kunt scrollen wat je wilt. Tevergeefs. Op onze computer dan.