BKCkeuring van gemeente Leidschendam-Voorburg | nulmeting

Keuringsrapport

Gemeente Leidschendam-Voorburg - 14  januari 2019 - 12:05 uur

www.lv.nl | Zuid-Holland | Nulmeting (eerste keuring) | Keurmeester Ray Heijder


Keuringshistorie

Geen


Product

Bijstandsuitkering (algemene bijstand) Participatiewet.


Vindbaarheid

VANUIT DE STARTPAGINA | OKAY
'Werk, inkomen en schulden' > 'Uitkering aanvragen'
In 2 klikken (goed)

VIA DE ZOEKFUNCTIE | OKAY
Geslaagde zoekactie op 'bijstand', 'bijstandsuitkering' en 'uitkering'


Basisinformatie

ALGEMENE UITLEG (INLEIDING) | OKAY
Goed.

VERMELDING VERMOGENSTOETS | NIET OKAY
Niet aangetroffen.

ACTUELE BEDRAGEN TOEGESTAAN VERMOGEN | NIET OKAY
Niet aangetroffen.
Vermeld de bedragen van 2019 of leg een link naar de website van de Rijksoverheid met de altijd actuele bedragen.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-bijstand

BESLISTERMIJN | NIET OKAY
Aangetroffen, maar niet toereikend.

Wij sturen u een brief binnen 8 weken nadat u een uitkering heeft aangevraagd. Hierin staat of u een uitkering krijgt. Is uw aanvraag nog niet volledig of is meer onderzoek nodig, dan kan het langer dan 8 weken duren. Ook in dat geval informeren wij u per brief.

Voorgestelde tekst:

Wij sturen u een brief binnen 8 weken nadat u een uitkering heeft aangevraagd. Hierin staat of u een uitkering krijgt. Is uw aanvraag nog niet volledig of is meer onderzoek nodig, dan mag deze termijn eenmaal met 8 weken worden verlengd. Ook in dat geval informeren wij u per brief

BEZWAARMOGELIJKHEID / -TERMIJN | NIET OKAY
Niet aangetroffen.


Eerst inschrijven bij UWV

LINK NAAR WERK.NL | OKAY
Duidelijk aan het begin van de basisinformatie.


Voorschot (Participatiewet artikel 52)

VERMELDING | OKAY
Aangetroffen bij de basisinformatie.

PARTICIPATIEWET ARTIKEL 52 PROOF | OKAY
Helemaal artikel 52 proof.

Opmerking: het verdient de aanbeveling de kop 'Voorschot nodig' te vervangen door 'Voorschot'.


Contentmanagementsysteem

Drupal

Verzoek tot herkeuring

Van mening dat een herkeuring een ander resultaat zal geven? Gebruik dan het onderstaande formulier.

Formulier 'Verzoek tot herkeuring'

De naam van de beoordeelde organisatie wordt automatisch meegezonden.