BKCkeuring van gemeente Kaag en Braassem | nulmeting

Keuringsrapport

Gemeente Kaag en Braassem - 16  januari 2019 - 20:55 uur

www.kaagenbraassem.nl | Zuid-Holland | Nulmeting (eerste keuring) | Keurmeester Ray Heijder


Keuringshistorie

Geen


Product

Bijstandsuitkering (algemene bijstand) Participatiewet.


Vindbaarheid

VANUIT DE STARTPAGINA | OKAY
'Meer... Werk en inkomen' > 'Bijstand' > 'Bijstandsuitkering, aanvragen' >

VIA DE ZOEKFUNCTIE | OKAY
Geslaagde zoekactie op 'bijstand', 'bijstandsuitkering' en 'uitkering'


Basisinformatie

ALGEMENE UITLEG (INLEIDING) | OKAY
Goed.

VERMELDING VERMOGENSTOETS | NIET OKAY
Te weinig uitleg.

ACTUELE BEDRAGEN TOEGESTAAN VERMOGEN | NIET OKAY
Niet aangetroffen.
Vermeld de bedragen van 2019 of leg een link naar de website van de Rijksoverheid met de altijd actuele bedragen.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-bijstand

BESLISTERMIJN | NIET OKAY
Wettelijke beslistermijn van 8 weken niet aangetroffen. Ook niet de wettelijke mogelijkheid van eenmaal verlengen van die termijn.

Wel dit:

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de uitkering krijgt.

Er zijn situaties in elke gemeente waarbij die 8 weken niet wordt gehaald. Dit kan zowel buiten de schuld van de gemeente en de belanghebbende liggen. Om die reden moeten de wettelijk termijn worden genoemd. Ook al streeft de gemeente binnen 8 weken te beslissen.

BEZWAARMOGELIJKHEID / -TERMIJN | OKAY
Aangetroffen.


Eerst inschrijven bij UWV

LINK NAAR WERK.NL | OKAY
Aangetroffen bij 'Aanvraag' in de basisinformatie.


Voorschot (Participatiewet artikel 52)

VERMELDING | OKAY
Aangetroffen bij de basisinformatie.

PARTICIPATIEWET ARTIKEL 52 PROOF | OKAY
Volledig Participatiewet proof.


Contentmanagementsysteem

Green Valley Delft

 

Verzoek tot herkeuring

Van mening dat een herkeuring een ander resultaat zal geven? Gebruik dan het onderstaande formulier.

Formulier 'Verzoek tot herkeuring'

De naam van de beoordeelde organisatie wordt automatisch meegezonden.