BKCkeuring van gemeente Ridderkerk | nulmeting

Keuringsrapport

Gemeente Ridderkerk - 16  januari 2019 - 12:02 uur

www.ridderkerk.nl | Zuid-Holland | Nulmeting (eerste keuring) | Keurmeester Ray Heijder


Keuringshistorie

Geen


Product

Bijstandsuitkering (algemene bijstand) Participatiewet.


Vindbaarheid

VANUIT DE STARTPAGINA | OKAY
'Leven in Ridderkerk > Zorg, inkomen & jeugd' > 'Geld, werk & uitkering' >
'Uitkering' > 'Bijstandsuitkering aanvragen'

VIA DE ZOEKFUNCTIE | OKAY
Geslaagde zoekactie op 'bijstand', 'bijstandsuitkering' en 'uitkering'


Basisinformatie

ALGEMENE UITLEG (INLEIDING) | OKAY
Goed.

VERMELDING VERMOGENSTOETS | OKAY
Aangetroffen.

ACTUELE BEDRAGEN TOEGESTAAN VERMOGEN | NIET OKAY
Niet aangetroffen.
Vermeld de bedragen van 2019 of leg een link naar de website van de Rijksoverheid met de altijd actuele bedragen.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-bijstand

BESLISTERMIJN | NIET OKAY
Wettelijke beslistermijn van 8 weken niet aangetroffen. Ook niet de wettelijke mogelijkheid van eenmaal verlengen van die termijn.

Wel dit:

We beslissen binnen 8 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen.

Er zijn situaties in elke gemeente waarbij die 8 weken niet wordt gehaald. Dit kan zowel buiten de schuld van de gemeente en de belanghebbende liggen. Om die reden moeten de wettelijk termijn worden genoemd. Ook al streeft de gemeente altijd binnen 8 weken te beslissen.

BEZWAARMOGELIJKHEID / -TERMIJN | OKAY
Aangetroffen.


Eerst inschrijven bij UWV

LINK NAAR WERK.NL | NIET OKAY
Wel aangetroffen, maar link werkt niet. Deze leidt naar 'https://www.ridderkerk.nl/www.werk.nl' in plaats van
'https://www.werk.nl'.


Voorschot (Participatiewet artikel 52)

VERMELDING | OKAY
Aangetroffen bij de basisinformatie.

PARTICIPATIEWET ARTIKEL 52 PROOF | NIET OKAY

Heeft u niet genoeg geld om te wachten totdat de uitkering aan u is overgemaakt? U kunt binnen uiterlijk 4 weken een voorschot krijgen.

Onjuiste formulering te vervangen door:

Als uw aanvraag nog in behandeling is, krijgt u binnen 4 weken na het indienen hiervan een voorschot.

Eventueel kan de gemeente ervoor kiezen om in verband met broodnood te melden:

Heeft u niet genoeg geld om te wachten op het voorschot dan kunt u de gemeente verzoeken om het eerder te ontvangen. U moet dan kunnen aantonen dat dit noodzakelijk is.

Bij de volgende tekst moet iets worden toegevoegd met betrekking tot verwijtbaarheid. Zie artikel 52 lid 1a.
Het onvoldoende of te laat aanleveren van bewijsstukken is alleen een reden tot weigering van een voorschot als het de belanghebbende te verwijten is.

De gemeente kan weigeren u een voorschot te geven als:

bij de aanvraag al duidelijk is dat u geen recht hebt op een bijstandsuitkering;
u onvoldoende bewijsstukken aanlevert;
u de bewijsstukken te laat aanlevert;
u onvoldoende meewerkt bij de behandeling van uw aanvraag.


Contentmanagementsysteem

Drupal

Verzoek tot herkeuring

Van mening dat een herkeuring een ander resultaat zal geven? Gebruik dan het onderstaande formulier.

Formulier 'Verzoek tot herkeuring'

De naam van de beoordeelde organisatie wordt automatisch meegezonden.