BKCkeuring van Senzer | tweede herkeuring

Keuringsrapport

Gemeenschappelijke Regeling Senzer - 17  januari 2019 - 10:11 uur

www.senzer.nl | Noord-Brabant | Tweede herkeuring | Keurmeester Ray Heijder


Keuringshistorie

Herkeuring 20 december 2018

Nulmeting 7 december 2018


Samenwerkende gemeenten

Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren


Product

Bijstandsuitkering (algemene bijstand) Participatiewet.


Vindbaarheid

VANUIT DE STARTPAGINA | OKAY
'Uitkering'

VIA DE ZOEKFUNCTIE | OKAY
Geslaagde zoekactie op 'bijstandsuitkering' en 'uitkering'.
Niet op 'bijstand' maar dit zou het enige punt zijn om alles op af te keuren. Dat doen we niet.
We gaan in overleg met Senzer om dit nog even opgelost te krijgen.


Basisinformatie

ALGEMENE UITLEG (INLEIDING) | OKAY
Goed.

VERMELDING VERMOGENSTOETS | OKAY
Aangetroffen.

ACTUELE BEDRAGEN TOEGESTAAN VERMOGEN | OKAY
Aangetroffen met bedragen van 2018.
Vermeld echter zo snel mogelijk de bedragen van 2019 want die zijn inmiddels bekend.
Zie de site van de Rijksoverheid waar Senzer zelf ook een paar regels verder naar verwijst met een link.

BESLISTERMIJN | OKAY
Wettelijke beslistermijn van 8 weken aangetroffen en ook de wettelijke mogelijkheid van eenmaal verlengen van die termijn.

BEZWAARMOGELIJKHEID / -TERMIJN | OKAY
Aangetroffen.


Eerst inschrijven bij UWV

LINK NAAR WERK.NL | OKAY
Geen link naar het UWV Werkbedrijf omdat aanvragen uitdrukkelijk niet via dit kanaal loopt.
Senzer heeft een eigen digitale voorziening en dat wordt ook duidelijk vermeld en uitgelegd.
Heel goed dat de voordelen van deze digitale aanvraag worden opgesomd.

Wat we missen is iets over bewijs/bevestiging van aanvraag (meldingsdatum). We gaan ervan uit dat het systeem hierin voorziet, maar het is goed en aardig om dit ook als voordeel te noemen in de opsomming.


Voorschot (Participatiewet artikel 52)

VERMELDING | OKAY
Aangetroffen bij de basisinformatie.

PARTICIPATIEWET ARTIKEL 52 PROOF | OKAY
Helemaal Participatiewet proof.


Contentmanagementsysteem

Drupal

Verzoek tot herkeuring

Van mening dat een herkeuring een ander resultaat zal geven? Gebruik dan het onderstaande formulier.

Formulier 'Verzoek tot herkeuring'

De naam van de beoordeelde organisatie wordt automatisch meegezonden.