BKCkeuring van gemeente Someren | aanverwante keuring

Gemeente Someren

Keuringsrapport

Gemeente Someren | 18  januari 2019 - 18:09 uur

www.someren.nl | Noord-Brabant | Aanverwante keuring (Senzer) | Keurmeester Ray Heijder


Keuringshistorie

Geen


Gemeenschappelijke Regeling

Senzer, tweede herkeuring 17 januari 2019


Product

Bijstandsuitkering (algemene bijstand) Participatiewet.


Vindbaarheid

VANUIT DE STARTPAGINA | OKAY
'Inwoners' > 'Werk, inkomen' > 'Hulp bij werk, inkomen en uitkering' > Senzer

of iets omslachtiger:

'Wmo, jeugd en inkomen' > Subsite ZO Someren > 'Werk & Inkomen' >
'Senzer' > 'Bijstandsuitkeringen en ondersteuning naar werk' > Senzer

VIA DE ZOEKFUNCTIE | OKAY
Geslaagde zoekactie op 'bijstand', 'bijstandsuitkering' en 'uitkering'


Ballastinformatie

Onder ballastinformatie verstaan we informatie die overbodig is omdat de Gemeenschappelijke Regeling waarin de gemeente samenwerkt met andere gemeenten die al verstrekt of zou moeten verstrekken.
Het gevaar van ballastinformatie is dat deze minder van kwaliteit (onvolledig, onjuist) is ten opzichte van de informatie van de Gemeenschappelijke Regeling.

BALLASTINFOMATIE | OKAY
Geen ballastinformatie aangetroffen die onvolledig is of onjuistheden bevat.
Er wordt voor alle informatie doorverwezen naar Senzer.


Contentmanagementsysteem

TYPO3 Wind Internet

Verzoek tot herkeuring

Van mening dat een herkeuring een ander resultaat zal geven? Gebruik dan het onderstaande formulier.

Formulier 'Verzoek tot herkeuring'

De naam van de beoordeelde organisatie wordt automatisch meegezonden.