BKCkeuring van gemeente Altena | nulmeting

Gemeente Altena

Keuringsrapport

Gemeente Altena - 20  januari 2019 - 14:59 uur

www.gemeentealtena.nl | Noord-Brabant | Nulmeting (eerste keuring) | Keurmeester Ray Heijder


Keuringshistorie

Geen


Product

Bijstandsuitkering (algemene bijstand) Participatiewet.


Vindbaarheid

VANUIT DE STARTPAGINA | OKAY
'Werk en inkomen' > 'Uitkering aanvragen'

VIA DE ZOEKFUNCTIE | OKAY
Geslaagde zoekactie op 'bijstand', 'bijstandsuitkering' en 'uitkering'

Wel jammer dat het juiste resultaat tussen allerlei links naar beleidsregels staat.


Basisinformatie

ALGEMENE UITLEG (INLEIDING) | NIET OKAY
In plaats van proberen populair te doen, zou de nieuwe gemeente Altena er beter aan doen volledig te informeren en geen informatie achter te houden. Om het toch wat te laten lijken, heeft de gemeente links naar andere websites verzameld.

Uitkering aanvragen Altena

Niet echt hè, maar stel je bent werkloos. Dan schijn je een bijstandsuitkering aan te kunnen vragen in de gemeente Altena. Maar als je echt werkloos bent dan? En... alleen voor dingen die écht nodig zijn! Niet weer dom doen hoor.

Om dit laatste te versterken, worden we er fijntjes aan herinnerd dat er mensen zijn die niet om kunnen gaan met geld.

Als u een bijstandsuitkering krijgt, krijgt u niet altijd geld. Soms krijgt u bijvoorbeeld eten of kleding.

Deze mededeling is niet van toegevoegde waarde. Informeer in plaats hiervan over elementen die er wel toe doen!

VERMELDING VERMOGENSTOETS | NIET OKAY
Niet aangetroffen. Alleen maar even doorverwijzen naar de Rijksoverheid is niet voldoende.

ACTUELE BEDRAGEN TOEGESTAAN VERMOGEN | NIET OKAY
Niet aangetroffen.
Vermeld de bedragen van 2019 of leg daarvoor een link naar de website van de Rijksoverheid met de altijd actuele bedragen.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-bijstand

BESLISTERMIJN | NIET OKAY
Wettelijke beslistermijn (en mogelijkheid tot eenmaal verlengen daarvan  niet aangetroffen. Alleen dit:

Na de afspraak hoort u binnen 8 weken van ons of u een bijstandsuitkering krijgt.

BEZWAARMOGELIJKHEID / -TERMIJN | NIET OKAY
Niet aangetroffen.


Eerst inschrijven bij UWV

LINK NAAR WERK.NL | OKAY
Aangetroffen bij de basisinformatie.


Voorschot (Participatiewet artikel 52)

VERMELDING | NIET OKAY
Niet aangetroffen. Dit aspect wordt volledig verzwegen. Ook niet via de zoekfunctie te vinden.


Contentmanagementsysteem

TYPO3

Verzoek tot herkeuring

Van mening dat een herkeuring een ander resultaat zal geven? Gebruik dan het onderstaande formulier.

Formulier 'Verzoek tot herkeuring'

De naam van de beoordeelde organisatie wordt automatisch meegezonden.