BKCkeuring van gemeente Eindhoven | nulmeting

Gemeente Eindhoven

Keuringsrapport

Gemeente Eindhoven - 20  januari 2019 - 11:00 uur

www.eindhoven.nl | Noord-Brabant | Nulmeting (eerste keuring) | Keurmeester Ray Heijder


Keuringshistorie

Geen


Product

Bijstandsuitkering (algemene bijstand) Participatiewet.


Vindbaarheid

VANUIT DE STARTPAGINA | OKAY
'Inkomen, zorg en onderwijs' > 'Inkomen' > 'Bijstandsuitkering'

VIA DE ZOEKFUNCTIE | OKAY
Geslaagde zoekactie op 'bijstand', 'bijstandsuitkering' en 'uitkering'


Basisinformatie

ALGEMENE UITLEG (INLEIDING) | OKAY
Beknopt, maar voldoende. Duidelijk wordt dat de belanghebbende eerst naar werk.nl moet voor eerste melding (door Eindhoven 'verzoek' genoemd en dan bij WIJeindhoven moet melden voor het vervolg.

Op de website van WIJeindhoven valt gelijk op dat men werk maakt van de nieuwe harde prestatiedoelstellingen die zijn opgelegd:

Zie Eindhovens Dagblad:

Generalisten krijgen voor het eerst ook concrete prestatiedoelen opgelegd als het gaat om het aan het werk helpen van mensen. Ze moet ervoor zorgen dat 300 mensen die normaal een uitkering zouden aanvragen, niet uitkomen bij die uitkering maar bij betaald werk.

https://www.ed.nl/eindhoven/wijeindhoven-krijgt-harde-prestatiedoelen-opgelegd-door-gemeente~a76525c5/

Op hoofdniveau is er geen ingang naar 'uitkering' maar alleen naar 'werk'. Vervolgens is er maar summiere informatie bij de veelgestelde vragen over de bijstandsuitkering. Dezelfde informatie als op Eindhoven.nl. Voegt dus niets toe.

VERMELDING VERMOGENSTOETS | NIET OKAY
Alleen maar even aangestipt als 'je eigen bezit'. Geldt voor zowel Eindhoven.nl als voor WIJeindhoven.

ACTUELE BEDRAGEN TOEGESTAAN VERMOGEN | NIET OKAY
Niet aangetroffen. Geldt voor zowel Eindhoven.nl als voor WIJeindhoven.
Vermeld de bedragen van 2019 of leg een link naar de website van de Rijksoverheid met de altijd actuele bedragen.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-bijstand

BESLISTERMIJN | NIET OKAY
Niet aangetroffen.

BEZWAARMOGELIJKHEID / -TERMIJN | NIET OKAY
Niet aangetroffen.


Eerst inschrijven bij UWV

LINK NAAR WERK.NL | OKAY
Aangetroffen bij de basisinformatie.


Voorschot (Participatiewet artikel 52)

VERMELDING | NIET OKAY
Niet aangetroffen. Dit aspect wordt volledig verzwegen en is in combinatie met het niet noemen van de afhandeltermijn extra schrijnend. Geldt voor zowel Eindhoven.nl als voor WIJeindhoven.


Contentmanagementsysteem

Drupal

Verzoek tot herkeuring

Van mening dat een herkeuring een ander resultaat zal geven? Gebruik dan het onderstaande formulier.

Formulier 'Verzoek tot herkeuring'

De naam van de beoordeelde organisatie wordt automatisch meegezonden.

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie