BKCkeuring van gemeente Geertruidenberg | nulmeting

Keuringsrapport

Gemeente Geertruidenberg - 21  januari 2019 - 14:24 uur

www.geertruidenberg.nl | Noord-Brabant | Nulmeting (eerste keuring) | Keurmeester Ray Heijder


Keuringshistorie

Geen


Product

Bijstandsuitkering (algemene bijstand) Participatiewet.


Vindbaarheid

VANUIT DE STARTPAGINA | OKAY
'Inwoners: Werk en inkomen' > '(bijstands)uitkeringen' > 'Algemene bijstand'

VIA DE ZOEKFUNCTIE | OKAY
Geslaagde zoekactie op 'bijstand', 'bijstandsuitkering' en 'uitkering'


Basisinformatie

ALGEMENE UITLEG (INLEIDING) | OKAY
Voldoende.

VERMELDING VERMOGENSTOETS | NIET OKAY
Geen uitleg (al is het maar beknopt) wat eigen vermogen is. Link naar Rijksoverheid bij het volgende punt maakt dat niet goed.

ACTUELE BEDRAGEN TOEGESTAAN VERMOGEN | NIET OKAY
Aangetroffen via link naar de website van de Rijksoverheid met de altijd actuele bedragen.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-bijstand

BESLISTERMIJN | NIET OKAY
Wettelijke beslistermijn (en mogelijkheid tot eenmaal verlengen daarvan) niet aangetroffen. Alleen dit (wat is 'even'?):

Na uw aanvraag voor een bijstandsuitkering kan het even duren voordat u de uitkering ontvangt.

BEZWAARMOGELIJKHEID / -TERMIJN | NIET OKAY
Niet aangetroffen.


Eerst inschrijven bij UWV

LINK NAAR WERK.NL | NIET OKAY
Niet aangetroffen. Er wordt ook geen alternatief besproken waaruit blijkt dat de meldingsdatum goed is geborgd in het proces.


Voorschot (Participatiewet artikel 52)

VERMELDING | NIET OKAY
Aangetroffen bij de basisinformatie.

ARTIKEL 52 PARTICIPATIEWET PROOF | NIET OKAY
Het moet duidelijker:

Daarom krijgt u, onder voorwaarden, een voorschot op uw uitkering totdat u uw uitkering definitief ontvangt.

Moet zijn:

Daarom krijgt u, onder voorwaarden, vanaf uiterlijk 4 weken na het indienen van uw aanvraag telkens per 4 weken een voorschot op uw uitkering totdat de gemeente een beslissing heeft genomen.

En...

U levert onvoldoende bewijsstukken aan.
U levert de bewijsstukken te laat aan.

Is onvolledig. Moet zijn:

U levert onvoldoende bewijsstukken aan en dit valt u te verwijten.
U levert de bewijsstukken te laat aan en dit valt u te verwijten.


Contentmanagementsysteem

SIMsite van SIMgroep Rotterdam

Verzoek tot herkeuring

Van mening dat een herkeuring een ander resultaat zal geven? Gebruik dan het onderstaande formulier.

Formulier 'Verzoek tot herkeuring'

De naam van de beoordeelde organisatie wordt automatisch meegezonden.

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie